pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

potřeba adresování • adresování: možnost přidělit konkrétnímu objektu (vhodnou) adresu • za účelem jeho identifikace • týká se objektů na různých úrovních abstrakce (vrstvách) • příklad: když klikneme na nějaký (hypertextový) odkaz …. • potřebujeme identifikovat cílový uzel, na kterém běží server • získat IP adresu • potřebujeme k němu dopravit svůj požadavek, přes mezilehlé uzly • IP adresy, linkové adresy uzlů • v rámci uzlu musíme identifikovat entitu, fungující jako (HTTP) server • přes odpovídající port  • potřebujeme identifikovat požadovaný prvek • jméno a příponu objektu, jeho typ, ... • důsledek: adresování se týká všech vrstev • vrstva síťového rozhraní • technologicky závislé linkové adresy • např. 48-bitové Ethernetové adresy) • identifikují uzel jako celek • síťová vrstva • abstraktní IP adresy • identifikují uzel jako celek • transportní vrstva • relativní adresy: čísla portů • identifikují entity v rámci uzlů • aplikační vrstva • URI/URL odkazy na konkrétní objekty