pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

IP adresy verze 4 • jsou abstraktní • nemají přímou vazbu na HW adresy (adresy vrstvy síťového rozhraní) • proto jsou nutné možnosti překladu – ARP, tabulka, výpočet ….. • mají rozsah 32 bitů • jejich hodnoty se zapisují dekadicky, po bytech • bylo nutné určit velikost bloků • po kterých se budou IP adresy přidělovat • zvolené řešení: • budou 3 různé pozice „předělů“ • mezi síťovou a relativní částí IPv4 adresy • odpovídá to 3 různým třídám IPv4 adres • třída A, pro největší sítě • blok má velikost 23*8 (16 777 216) IPv4 adres • třída B, pro středně velké sítě • blok má velikost 22*8 (65 536) IPv4 adres • třída C, pro malé sítě • blok má velikost 21*8 (256) IPv4 adres