pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

symbolická jména vs. číselné adresy • nejjednodušší varianta URI (URL) odkazu je • <schema>://<host> • kde <host> může být vyjádřen: • číselnou IP adresou, nebo • symbolickým (doménovým) jménem • symbolická jména mohou být vybírána: • z jednoho  (plochého) jmenného prostoru • původně použito v ARPANETu, později v síti EARN/Bitnet • dnes v ČR: u datových schránek • nevýhoda: jednoduchá a snadno zapamatovatelná jména se brzy vyčerpají • z více jmenných prostorů • výhoda: stejné jméno lze přidělit opakovaně • podmínkou je možnost odlišit stejná jména,  přidělená v různých jmenných prostorech • v TCP/IP se řeší pomocí hierarchického uspořádání jmenných prostorů (domén) • v rámci systému DNS (Domain Name System)