pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

adresování na aplikační vrstvě • je třeba identifikovat různé typy objektů (texty, obrázky, videa, ….) • které se mohou nacházet na různých místech v síti (uzlech) • mají obvykle formu souborů  (případně proudů / streamů) • možnosti adresování: • nezávisle na umístění objektu • identifikuje se objekt jako takový, nezávisle na jeho umístění • v praxi: např. ISBN (Internation Standard Book Number) pro identifikaci knih • v TCP/IP: URN (Uniform Resource Name) • v závislosti na umístění objektu • součástí identifikace (adresy) je i umístění objektu • v TCP/IP: URL (Uniform Resource Locator) • „nějak jinak“ • například přes metadata, přes citace apod. • v TCP/IP: URC (Uniform Resouce Citation) • nebylo ale nikdy standardizováno