pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

Direct Sequence Spread Spectrum - představa fungování • vysílač místo 1 bitu vyšle n bitů (1 chip) – kde n je šířka pseudonáhodně posloupnosti (chipping kódu, chipu) – příklad (bipolární, 6 chipů): • je-li je chipping kód roven: – c1 c2 c3 c4 c5 c6 • pro 1 vyšle c1,c2,c3,c4,c5,c6 • pro 0 vyšle -c1,-c2,-c3,-c4,-c5,-c6 • tím "zabere" n* větší šířku přenosového pásma – "rozprostře se" do širšího spektra • příjemce musí znát chipping kód (chip) odesilatele!!! • příjemce přijme celý symbol (posloupnost n chipů) – např. d1,d2,d3,d4,d5,d6 – může být zatížen chybami v důsledku rušení • příjemce aplikuje chipping kód (chip) odesilatele na přijatý symbol – udělá s ním XOR • d1 XOR d1, d2 XOR d2, atd. – při nezarušeném signálu vyjde: • S di XOR ci = 6, pokud byla přenášena 1 • S di XOR ci = -6, pokud byla přenášena 0 – při zarušeném signálu mohou být součty jiné • 0 <= S <= 6 pro 1, • -6 <= S <= 0 pro 0, – přijímač vyhodnocuje 0 nebo 1 podle toho, zda • S > 0 (přijme 1) • S < 0 (přijme 0) • pozor: rušení může být i od jiného přenosu ve stejném rozsahu frekvencí – pokud jsou chipping kódy vhodně voleny (jsou ortogonální), pak příjemce dokáže "odseparovat" od sebe jednotlivé přenosy • princip kódového multiplexu, CDMA !!! • u DSSS se nepoužívá !!!!