pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

firewall • jde o obecné označení řešení, které sleduje zajištění bezpečnosti • firewall může být realizován různými způsoby, např. – pouze organizačními opatřeními – jen v SW • vhodným nakonfigurováním směrovačů – kombinací SW a HW • nejčastěji • každý firewall obecně má: – část zajišťující blokování • zabraňující v přístupu – část zajišťující prostupnost toho, co má být povoleno