pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

Layer 3 Switching • pravidlo 80:20 dnes již (tak úplně) neplatí – zejména kvůli internetovým službám, kvůli ASP službám – podstatně více provozu směruje ven z dané sítě a prochází skrz směrovač – nelze již sestavovat sítě tak, aby většina provozu zůstala lokální • důsledek: přes směrovače prochází podstatně více provozu – a na směrovače jsou tudíž kladeny zvýšené nároky na propustnost, latenci atd. • v zásadě stejné nároky jako na switche • řešení: Layer 3 Switch – zařízení, které funguje jako klasický směrovač na 3. vrstvě – ale je optimalizováno na rychlost a dokáže fungovat srovnatelně rychle jako přepínač (switch) • podstata L3 switchingu – základní logika fungování zůstává stejná jako u směrovačů • nebo je trochu zjednodušena • zařízení se rozhoduje podle síťových adres – rozhodování je kvůli rychlosti "zadrátováno" • realizováno v HW – i ostatní parametry jsou voleny s ohledem na rychlost a výkonnost