Vyšlo na isdn.cz, 28.2.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0228002.php3

Minulý týden: dialery, VOIP, privatizace …

Pracovní skupina APVTS zveřejnila výsledky své práce kolem dialerů, objevují se dva zásadní průlomy. Český Telecom potvrdil již dříve avizovaný záměr nabízet hlasové služby na bázi VOIP. Meziresortní komise pro privatizaci Telecomu souhlasila s účastí Tiscali v konsorciu PPF a J&T, ale umožní mu jen omezenou due diligence.

Problém s tzv. dialery se v ČR táhne již opravdu dlouho. Na podzim loňského roku vznikla na půdě asociace APVTS pracovní skupina, která si předsevzala tento problém řešit. Ačkoli třeba Český Telecom ještě v loňském roce předpokládal, že by se určité řešení mělo najít a zveřejnit ještě do konce roku (míněno: 2004), stalo se tak až nyní, konkrétně minulý týden. Jak tedy vypadá to, na čem se pracovní skupina APVTS dohodla?

Popis celého řešení jste si mohli přečíst v samostatném článku i zde na ISDN serveru, proto si dovolím vypíchnout jen to, co osobně považuji za nejpodstatnější.

Pracovní skupina APVTS, ve které byli zastoupeni pouze operátoři a regulátor, a nikoli uživatelé resp. veřejnost, řešila celý problém zejména z pohledu vlastních vztahů (tj. vztahů mezi operátory), a dále z hlediska informování koncových uživatelů o poskytované službě. Soustředila se na nové vymezení vztahů mezi operátory navzájem a mezi operátory a poskytovateli služby, a zabývala se také řešením "krizových situací" - tedy tím, co dělat, když už k nějakému problému dojde. Zde ale pouze v rovině vztahů mezi operátory (byly definovány rychlé eskalační postupy pro řešení vzniklých problémů mezi operátory), ale nikoli již ve vztahu k zákazníkům. Postavením již postiženého zákazníka, jeho právy, postupem řešení sporů mezi zákazníky a operátory se výstupy pracovní skupiny nezabývají. Stejně tak pracovní skupina nepřijala návrh, vzešlý od zástupců uživatelů (pod jehož formulací jsem také podepsán): změnit dosavadní princip, kdy volání na linky 976 jsou implicitně povolena, na stejný model, jaký používají mobilní operátoři u roamingu - tedy implicitně je blokovat a povolit je až tomu, kdo si o to explicitně řekne.

Přesto všechno hodnotím výsledky pracovní skupiny APVTS pozitivně, jako maximum možného, co jsou operátoři schopni si dohodnout mezi sebou - ve snaze reagovat na silně negativní odezvu případů zneužití mezi veřejností, a přitom si nezničit byznys, na kterém jsou v různé míře zainteresováni. Řešení celého problému to určitě pomůže, ale rozhodně jej to zcela neodstraní. Zásadní problém je totiž v tom, že ani sebelepší a skutečně dodržovaná dohoda mezi slušnými nedokáže udržet na uzdě neslušné, kteří si vždy najdou nějakou cestičku, jak překonat zavedené obranné mechanismy. Nicméně každé významnější zúžení prostoru pro "neslušné" je vítané.

Za nejvýznamnější změny v celé kauze, na kterých se pracovní skupina APVTS dohodla, považuji to, že

  • identita poskytovatele služby (neboli: toho, kdo je "na konci" telefonní linky se speciální tarifikací) již nebude nadále utajována, ale naopak plně zveřejňována. Nikoli ovšem formou nějakého veřejně přístupného registru, ale až v okamžiku navazování spojení na příslušné telefonní číslo, kdy by měl být uživatel seznámen s identitou poskytovatele služby a kontaktem na něj.
  • linky se zvýšenu tarifikací, začínající prefixem 976, budou použitelné jen pro speciální služby, a nikoli pro přístup do volného Internetu (pro který je určen prefix 971). Nemělo by se tedy stávat to, že nechtěně přesměrovaný uživatel se pohybuje po celém Internetu jako obvykle, bez omezení, a nepozná že byl bez svého vědomí přesměrován na drahé linky 976.

Naopak moc nevěřím na účinnost požadavku, aby zákazník musel vždy odsouhlasit výši ceny, skrze zaškrtnutí příslušného checkboxu. Je triviální napsat nekoretní dialer, který toto udělá za uživatele sám. Stejně tak požadavky jako:

  • Zobrazení ceny (v Kč včetně DPH) za 1 minutu telefonního spojení ve velikosti minimálně 16 bodů a v kontrastní barvě k barvě podkladu
  • Jednotková cena musí zůstat na obrazovce po celou dobu spojení

Že by pracovní skupina APVTS zapomněla, že Internet není to samé co World Wide Web? Že o nějakém zobrazování se dá hovořit až na aplikační vrstvě a jen v rámci webu, a to i zde s problémy? Bude na to použit nějaký framing, nebo snad vyskakující pop-up okna? Uživatel ovšem platí již za holou IP konektivitu, a nad ní může provozovat i jiné aplikace než jen web. Třeba může stahovat poštu, nebo soubory (třeba s obrázky) přes FTP, nebo může doslova řádit ve výměnných sítích (P2P) - a jak mu zde bude poskytovatel služby po celou dobu spojení zobrazovat jednotkovou cenu? A co je vlastně "celá doba spojení"? Určitě doba, za kterou uživatel platí, až 99 korun za minutu. Ovšem během této doby může uživatel různě pouštět a zase zavírat své browsery, stejně jako jiné klientské aplikace. Jakpak asi poskytovatel služby zajistí, že mu po celou dobu spojení zůstane na obrazovce zůstane zobrazena jednotková cena?

Snad jedině vlastním dialerem, který sám otevře vlastní okno a nechá jej "always on top", tak aby nemohlo být překryto. Jenže co když uživatel někde "chytne" jiný dialer, který se podle nových požadavků nechová? Žádná dohoda mezi dvěma stranami nezabrání nějaké třetí straně, aby takový browser napsala.

VOIP od Českého Telecomu

Není to tak dávno, konkrétně 15. února 2005, kdy jsem v tomto článku na Lupě citoval zmínku šéfa Českého Telecomu Berdára ještě z loňského roku, o tom že se ČTc chystá i na hlasové služby na bázi VOIP:

"Pracujeme na přenesení hlasu z analogového prostředí do prostředí IP. Důvody lze hledat jak v oblasti nákladů, tak i v rozsahu doplňkových služeb, které naše IP síť nabízí."

Netrvalo dlouho a stejná informace se objevila i ve zpravodajství ČTK , které se záhy rozšířilo i do řady dalších médií:

Český Telecom plánuje zřejmě na konci letošního roku nabídnout levnější telefonování prostřednictvím internetového protokolu. Firma již vypsala výběrové řízení na dodavatele komplexního řešení, které chce uzavřít na začátku 3. čtvrtletí, řekl ČTK mluvčí Vladan Crha s tím, že tendru se účastní více než deset zájemců.
Telecom chce novými službami založenými na technologii voice over IP (VoIP) nejen rozšířit nabídku pro uživatele hlasových služeb, ale nabídnout telefonování i klientům, kteří využívají jen datové služby. S prvními konkrétními službami by se zákazníci mohli setkat v testovacím provozu na podzim.
Služba by měla být ve variantách určena domácnostem i firmám. Setkají se s ní například uživatelé vysokorychlostního připojení Internet Expres.

No, asi je to zákonité. Uživatelé, kteří budou mít k dispozici dodatečně kvalitní a dimenzovaný broadband, mají již dnes na výběr jiné možnosti telefonování, než přes Český Telecom (např. přes Fayn, Viphone,. Skype atd.). Časem k nim nejspíše přibudou další možnosti na bázi VOIP, a zákazníci si jistě budou vybírat podle toho, co je pro ně nejvýhodnější. Pokud by Telecom včas nezareagoval, nedostal by od těchto zákazníků časem za hlasové služby vůbec nic (jen "holý" paušál za telefonní linku, na které je provozováno ADSL). I to je důvod, proč musí Telecomu vyhovovat trend k maximalizaci fixního paušálu (kde nemusí bojovat s konkurencí), a minimalizaci průběžného hovorného (kde soutěží se svými konkurenty).

Odpověď v tomto smyslu se minulý týden objevila i v on-line rozhovoru, který měl na Mobil serveru finanční ředitel Telecomu Juraj Šedivý:

OTÁZKA: Dobrý den, neuvažujete o tom přestat tarifikovat místní hovory ?
ODPOVĚĎ: Trend postupného přechodu trhu od minutové tarifikace k tzv. paušálním poplatkům je zřejmý. Podmínkou jeho dalšího rozšíření je však rozumná regulace zejména v oblasti měsíčních paušálů, tak aby měl operátor pokryty oprávněné náklady.

Zmínka o "rozumné regulaci" je už asi běžným folklórem, a stesky na nepokryté náklady také:

OTÁZKA: Proč se musí platit tak vysoký pronájem linky, co je zahrnuto v této částce ?
ODPOVĚĎ: Do této ceny jsou zahrnuty náklady na tzv. přístupovou síť, to je síť kabelových vedení od ústředen až ke koncovým zákazníkům. Výstavba a údržba této části sítě je bohužel extrémně nákladná. Stávající výše regulovaných měsíčních paušálů nám tyto náklady ani zdaleka nepokrývá (Home Mini a Home Standard) a patří mezi nejnižší v Evropě.

Stejné ale mohou být i protiargumenty. Proč tedy Telecom nabízí (sám od sebe, ze své vůle) neregulovaný tarif Telefon 70, který má přesně stejnou výši měsíčního paušálu jako regulovaný Home Standard - a který by tudíž také neměl ani zdaleka pokrývat náklady?

Co nového kolem privatizace?

Kolem pokračující privatizace Českého Telecomu se minulý týden objevily dvě zajímavé zprávy. První je o tom, že meziresortní komise pro privatizaci konečně stanovila potřebné parametry pro telekomunikačního operátora, který musí být součástí konsorcia usilujícího o získání Telecomu:

musí mít v posledních třech letech obrat vyšší než půl miliardy eur a měl by v konsorciu získat minimálně pětinový podíl. Přesně pětina akcií by mu měla také připadnout i v zakoupených 51,1 procenta Českého Telecomu.

Tím, kdo na toto vymezení parametrů čekal asi nejvíce, je konsorcium PPF, J&T a InWay, které si přizvalo do party evropské Tiscali. To, zda právě Tiscali splňuje deklarované parametry, pak musela meziresortní komise také posoudit. Nakonec s účastí Tiscali souhlasila. Ale jelikož jeho tuzemská pobočka je přímým konkurentem Českého Telecomu, přijala stejná komise ještě jedno rozhodnutí (zdroj):

Komise doporučila Fondu národního majetku (FNM) a jeho poradcům, aby Tiscali, jako přímý konkurent Telecomu, měla jen omezený přístup k datům při hloubkové kontrole ČTc. "V rozsahu, který nepoškodí obchodní zájmy společnosti," upřesnila mluvčí FNM Petra Krainová.

Očekávám, že proti tomu bude PPF a spol. protestovat, s argumentem že jde o nerovné podmínky v celém procesu privatizace. Ale dosud jsem žádnou takovouto reakci nezaznamenal.

Zajímavá je také případná souvislost současné vládní krize s pokračující privatizací. Projeví se to poklesem ceny? Podle analytiků, kterých se ptala ČTK , by se cena v důsledku politické krize měnit neměla - ale čekat prý lze určité zdržení:

Případná změna vlády nebo výměna některých ministrů povede pravděpodobně ke zpoždění prodeje 51 procent akcií státu v Českém Telecomu, míní většina analytiků, které ČTK oslovila. Vládní krize by se však neměla výrazněji odrazit v ceně, kterou investoři za podíl nabídnou, i když akcie firmy mohou na burze krátkodobě oslabit.

Sám Telecom se na privatizaci cítí připraven. Alespoň podle jeho ředitele Berdára, se který vyšel minulý týden rozhovor v Hospodářských novinách:

HN: Jste spokojen s dosavadním průběhem privatizace?
Ano, náš podnik je na privatizaci připraven. V současnosti nevidím překážku pro prodej státních jednapadesáti procent.

Další kamínek do digitální mozaiky

Počátkem února oznámil Český Telecom uzavření strategické aliance s Microsoftem. Její součástí je i společný postup v oblasti rozvoje IPTV (TV over IP), kde se Microsoft začíná silně profilovat a prosazovat svou vlastní platformu Microsoft IP TV. Náš Telecom byl přitom jen jedním z několika operátorů, kteří do obdobné aliance vstoupili a nejspíše se podílí či budou podílet na rozvoji a testování nové platformy.

Minulý týden se řady partnerů Microsoftu, rozvíjejících jeho platformu MS IPTV, dále rozrostly - o společnost Alcatel. To dává tušit, že nyní i Alcatel bude dodavatelem konkrétních produktů - například set-top boxů pro koncové uživatele, které budou "MS IPTV ready". Dosud takovéto set-top boxy vyráběl hlavně Siemens. Přitom jak Siemens, tak i Alcatel jsou již etablovanými dodavateli technologií i pro Český Telecom.