Vyšlo na Lupě, 28.5.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0528001.php3

Další krok k ADSL přes propojení

Regulátor již dvakrát nedal svůj souhlas Českému Telecomu, aby tento mohl odmítnout žádost alternativních operátorů o ADSL na propojení. Nyní se vyjádřil zamítavě i ke snaze Telecomu odmítnout další návrh kvůli nedostatečným náležitostem. Cesta k uzavření propojovacích dohod na ADSL je tak stále otevřena, a s ní i naděje na pokles koncových cen za ADSL.

ADSL je jednou z oblastí, kde by i přes nedávno schválené zvýšení DPH u telekomunikačních služeb přeci jen nemuselo dojít ke zvýšení koncových cen - ale naopak ke snížení. Zřejmě ale ne cestou zachování stávajícího modelu přístupu, který si navzdory loňským rozhodnutím regulátora prosadil Český Telecom. V tomto modelu má totiž rozhodující slovo ohledně cen i podoby poskytovaných služeb právě Český Telecom, zatímco ostatní jen předprodávají to, co jim on nadiktoval. Když byl konfrontován s cenami a kvalitou (zejména rychlostí) ADSL služeb v zahraničí, mj. i skrze srovnávací studii regulátora, vydal ČTc signál že hodlá ponechat cenu beze změny a navýšit rychlost.

I tato reakce ČTc naznačuje, že cesta k lacinějšímu (a "různorodějšímu") ADSL vede přes změnu režimu, ze stávajícího přístupu na propojení. Tak to ostatně již dlouhou dobu požadují alternativní operátoři a ISP, a stejně tak to požadoval i regulátor ve svých loňských rozhodnutím ohledně ADSL (které ale Telecom napadl soudní žalobou, tím je zbavil právních účinků a otevřel si tak cestu k prosazení stávajícího režimu přístupu). Proto asi není příliš velkým překvapením, že Telecom není vůči snahám o ADSL propojení zrovna vstřícný.

Již nejméně tři alternativní operátoři přitom Telecom vyzvali k uzavření smlouvy o ADSL propojení - Czech OnLine, Aliatel a Contactel. Umožňuje jim to stávající telekomunikační zákon (č. 151/2000 Sb.), který také říká že pokud by Telecom chtěl takovouto žádost odmítnout, musel by k tomu mít explicitní souhlas regulátora. V případě žádostí Czech OnLine a Aliatelu se Český Telecom skutečně v zákonné lhůtě 15 dnů skutečně obrátil na regulátora se žádostí o souhlas s odmítnutím, ale regulátor mu svůj souhlas neudělil. Co to fakticky znamená?

To, že od podání žádosti běží zákonem předepsaná lhůta 90 dnů na uzavření smlouvy o propojení. Například Czech OnLine, který podal žádost o propojení jako první, tak učinil již 3.2.2003. Zákonná lhůta pro uzavření smlouvy o propojení, kterou nyní Telecom již nemůže odmítnout, tak v případě Czech OnLine již vypršela. Smlouva však stále není podepsána, a zřejmě se tedy dále jedná. Osobně tipuji, že nedojde k dohodě nad konkrétními podmínkami propojení (zejména cenovými), a na řadu tak přijde obvyklý scénář: rozhodnout bude muset regulátor. A tomu to nejspíše chvíli potrvá.

Takže než se dočkáme nového ADSL přes propojení (a doufám že i s nižšími cenami), budeme si muset ještě nějakou dobu počkat. Na druhou stranu do konce roku, než vstoupí v platnost přesun DPH do standardní sazby, je stále času dost …..

Contactel a ČTc

Poněkud jiný osud než v případě Czech OnLine a Aliatelu měla žádost o propojení na ADSL, kterou Telecomu podal Contactel. Učinil tak 10. března 2003, ale Telecom se v tomto případě neobrátil na regulátora se žádostí o souhlas s odmítnutím (v zákonné lhůtě 15 dnů). Místo toho počátkem dubna oznámil Contactelu, že jeho žádost nemůže přijmout, protože nesplňuje potřebné náležitosti které vyžaduje zákon. Že by nová strategie, jak čelit snahám domoci se propojení na ADSL?

Contactel reagoval tak, že se obrátil na regulátora se žádostí o posouzení a rozhodnutí celého sporu. Zejména toho, zda Telecom má právo odmítnout žádost o propojení na základě toho, že údajně neobsahuje všechny zákonné náležitosti. V souvislosti s tím vydal i tiskovou zprávu ("Contactel vyzval ČTÚ k regulaci služeb ADSL"). V ní uvedl:

Praha, 22. dubna 2003 - Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, dnes požádal ČTÚ, aby problematika ADSL byla řešena propojovací smlouvou, obdobně, jako je to v jiných případech. K tomuto kroku přistoupil Contactel na základě dlouhých a neúspěšných jednání s Českým Telecomem.

Rozhodnutí regulátora v této kauze přišlo právě včera, a to ve prospěch akceptování žádosti Contactelu. Ten o tom vydal novou tiskovou zprávu, ve které uvedl:

Praha, 27. května 2003 - Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, dnes obdržel kladnou reakci Českého telekomunikačního úřadu na svoji žádost, aby problematika ADSL byla řešena propojovací smlouvou.

Převedeno z řeči tiskových zpráv do běžné češtiny to znamená, že regulátor dospěl k závěru, že žádost Telecomu splňuje požadavky dané zákonem, a že Telecom ji nemůže z tohoto titulu odmítnout. Contactelu tedy nadále běží zákonná 90-denní lhůta pro uzavření propojovací smlouvy, a to od 10.3.2003, kdy svou žádost o propojení podal.

Druhá strana, tedy Český Telecom, se k celé záležitosti včera nevyjádřila. Alespoň podle zprávy ČTK "ČTÚ: Telecom a Contactel mají uzavřít propojovací dohodu o ADSL", kde se uvádí že:

Český Telecom podle Vlastimila Sršně z tiskového oddělení rozhodnutí zatím neobdržel a nebude se proto k němu vyjadřovat.

Jaký bude další postup?

Contactel je ohledně dalšího postupu optimistický:

Věříme, že Český Telecom bude rozhodnutí ČTÚ respektovat a Contactelu se podaří uzavřít dodatek k propojovací smlouvě na ADSL v zákonné lhůtě, tj. nejpozději do 10.6.2003 (návrh Contactel předložil 10.3.2003). Dojde tak ke skutečnému rozvoji ADSL a k vyřešení nepříznivé situace na trhu těchto služeb.

Osobně to vidím na poněkud delší časový horizont, podobně jako u Czech OnLine (viz výše) - v zákonné lhůtě nedojde k dohodě nad konkrétními podmínkami, a rozhodnout bude muset regulátor. Ale do konce roku by se to stihnout mohlo a mělo.