Vyšlo na Lupě, 21.8.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0821001.php3

Kolik je dial-upů mezi našimi firmami?

Podle nejnovější zprávy IDC představuje dial-up více než 90 % všech internetových připojení v business sektoru ve střední Evropě, a teprve do roku 2005 by měl významněji vzrůst podíl pevného připojení. Jiné průzkumy ale uvádí, že alespoň mezi našimi firmami je podíl dial-upů v rozmezí od 13 do 43 procent a velmi rychle klesá.

Internetová numerologie, aneb hraní si s čísly které se přímo či nepřímo týkají Internetu, je šikovným tématem vhodným pro jakékoli roční období, včetně stávající okurkové sezóny. Skýtá totiž mnoho prostoru pro nejrůznější učené i méně učené disputace, které ale jsou velmi zapotřebí - přispívají totiž k celkové osvětě a zejména k tomu, aby si lidé uvědomili, jak špatně je Internet měřitelný a "spočítatelný". Že je v něm nesmírně obtížné dobrat se jakýchkoli skutečně směrodatných čísel a zjistit o čem vlastně vypovídají.

Co říká zpráva IDC?

Jedno zajímavé číslo, které nejspíše vyvolá řadu diskusí, včera vypustila do světa známá společnost IDC, zabývající se poskytováním technologických informací, průmyslových analýz, dat o jednotlivých trzích a strategických znalostí. Stalo se tak v rámci tiskové zprávy, ohlašující dostupnost nové výzkumné zprávy IDC s názvem "Internet Access Markets in Central Europe, 2000-2005". Jedná se o materiál určený relativně malému okruhu zájemců a prodávaný za opravdu nemalé peníze. Novináři se o jeho obsahu dozvídají jen zprostředkovaně, právě skrze tiskové zprávy které ohlašují dostupnost takovýchto materiálů a obvykle přináší i určité "drobty" z jejich obsahu.

Nejnovější výzkumná zpráva IDC hodnotí trh internetového připojení ve střední Evropě (ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko) a předpovídá mu velký nárůst. Obrat na tomto trhu by měl podle odhadů IDC vzrůst z 830 milionů dolarů (ke konci roku 2001) na 1,9 miliardy dolarů koncem roku 2005. Pokud jde o počet připojení, zde IDC předpovídá nárůst z 2,2 milionu v roce 2001 na 4,5 milionu připojení v roce 2005. Klíčovým faktorem růstu ve spotřebitelském sektoru bude podle analytiků IDC dostupnost volného připojení ("Internetu zdarma", alias připojení pouze za telefonní poplatky a bez plateb providerovi). Tento fenomén se prý šíří z ČR a Polska i do ostatních zemí a do roku 2005 má způsobit až 4-násobný růst připojení v celém spotřebitelském segmentu. Nárůst tržeb z telefonních poplatků se ale má ve sledovaném období snižovat a vznikající "mezeru" vyplní poplatky za širokopásmový (broadband) přístup, který má tlačit celkovou hodnotu trhu nahoru.

Pokud jde o ČR, zde zpráva IDC vyjadřuje názor že připojení zdarma "vytlačilo placený dial-up na okraj zájmu" a bude dominantním segmentem internetového připojení pro příštích několik let. Do roku 2005 se však má na trhu rozšířit i již zmiňované širokopásmové připojení, realizované skrze FWA sítě, přes rozvody kabelové televize či pomocí ADSL. Počet připojení v ČR odhaduje IDC na 440 000 ke konci roku (a v tiskové zprávě neuvádí, jak by se tento počet měl zvětšit do roku 2005).

Přes 90 procent?

V tiskové zprávě IDC mne nejvíce zaujala následující věta, týkající se (vzhledem ke svému kontextu, nejspíše celého regionu střední Evropy):

V business segmentu IDC zase očekává, že v roce 2001 bude dial-up připojení tvořit více než 90 % všech internetových připojení. Podíl služeb broadband a pronajatých pevných linek ale do roku 2005 vzroste až na zhruba jednu čtvrtinu všech podnikových připojení, přičemž ještě mnohem vyšší podíl budou zaujímat co do vygenerovaného obratu.

Tento graf je z jiné zprávy IDC a týká se západoevropských zemí

V podvečerních hodinách IDC rozeslala novinářům upřesnění, že "internetové připojení" není míněno jako počet připojených počítačů, ale jako počet přípojek - takže například 1 PC doma na dial-upu je započítáno stejně jako pevná přípojka firmy o mnoha uživatelích (jako 1 jednotka). Prosím, nechť tedy jde skutečně o počet přípojek jako takových. Zapomeňme i na úvahy o tom, zda placený dial-up je či není mrtvý (například pro IOL rozhodně mrtvý není, když tato firma vykazuje stabilních 50 000 platících zákazníků dial-upových služeb). Jak konkrétně se ale započítávají dial-upy do celkového počtu přípojek (kterých má být podle IDC u nás na 440 000)? Započítává se každý existující přístupový účet u některého providera, nebo jde o počet skutečně používaných přístupových účtů, o počet uživatelů kteří se mohou připojit současně, nebo ještě o něco jiného?

Zajímavá jsou procenta

Ať už jsou ale absolutní čísla počítána jakkoli, nejvíce mne zaujalo ono relativní číslo: 90 procent dial-up připojení v business segmentu, neboli mezi firmami. Připadá mi příliš vysoké. Stejně tak mi připadá nepravděpodobný i velmi pomalý nástup pevného připojení (stále v business segmentu) - do konce roku 2005 má pevné připojení vzrůst jen na pouhou čtvrtinu všech přípojek?

Samozřejmě, vše může být zkresleno více faktory - kromě samotné definice "internetového připojení" asi nejvíce tím, že jde (zřejmě) o údaj týkající se celého regionu střední Evropy a ne pouze ČR (z tiskové zprávy IDC to není zcela jasné). Dále zde může sehrávat roli i to, že jedna firma může vykazovat více dial-upů započítaných vícekrát, oproti firmě s jednou pevnou přípojkou. Ale přesto - existují nějaké jiné zdroje, které by zkoumaly procentuelní zastoupení různých druhů přípojek ve firemním sektoru?

Co říkají jiné zdroje?

Z výsledků, ke kterým jsem měl příležitost se dostat, vyplývají podstatně jiné cifry, alespoň pokud jde o ČR a naše firmy.

Například v březnu t.r. na serveru sluzbyasp.cz dělali průzkum mezi firmami ohledně ASP služeb, a kromě jiného se jich ptali i na způsob jejich připojení. Výsledek zní: 13 procent používá analogový dial-up a 11 procent ISDN, ostatní mají pevné linky. Pokud bychom sloučili analog a ISDN do jedné skupiny "vytáčených linek" , vychází to dohromady na 24 procent.

Jiný průzkum, který se kromě jiného ptal firem na způsob jejich připojení, byl publikován v červencovém vydání časopisu Inside. Šlo o průzkum mezi tuzemskými výrobci těžkých strojů a zařízení (kteří asi mohou mít "průměrný vztah" k Internetu napříč celým business sektorem), a výsledek byl: cca 19 procent používá analogový dial-up a cca 5 procent ISDN (dohromady opět 24 procent).

Snad nejzajímavější jsou ale výsledky průzkumu, který v květnu 2001 provedla firma Digimark (hlavní výsledky jsou popisovány zde) na vzorku cca 2000 respondentů. Zde vyšlo, že podíl analogového dial-upového připojení mezi českými firmami (v květnu 2001, kdy průzkum probíhal) dosahuje úrovně 43 procent (a ISDN 13 procent). To je sice o dost více než oba výše citované průzkumy, ale stále je to podstatně méně než kolik vychází IDC.

Digimark dělal stejný průzkum i v roce 2000, a tehdy se "penetrace analogového dial-upu" mezi firmami pohybovala na úrovni 57 procent. Za rok tedy došlo k poměrně významnému poklesu, který koresponduje s očekáváním že firmy postupně přechází z komutovaného na pevné připojení. Určitě je tento pokles rychlejší než to co předpovídá IDC (do roku 2005 pokles z 90 na 75 procent).

Digimark si také všímal toho, jaká je závislost penetrace dial-upů na velikosti firmy. Jednoduchou úvahou lze dojít k očekávání, že u větších firem bude tento podíl nižší - a výsledky to skutečně potvrzují. Podle publikovaných dat je nejvyšší podíl analogových dial-upů u nejmenších firem do 5 zaměstnanců (téměř 60 procent), zatímco u firem nad 30 zaměstnanců dosahuje jen 30 procent. Podíl ISDN se u různě velkých firem zase až tak neliší (představuje něco málo přes 10 procent).

Kde je pravda?

Tak jak je v Internetu zvykem, žádná "oficiální" a "závazná" čísla ohledně penetrace dial-upu k dispozici nejsou - jen lepší či horší odhady, lepší či horší průzkumy, rozptyl od 13 do 90 procent, a samozřejmě také prostor pro učené disputace a tříbení názorů. Pokud chcete přispět vlastním názorem, využijte možnost odpovědi na tento článek. No a pokud chcete přispět k jednomu zcela neformálnímu průzkumu mezi čtenáři Lupy, využijte následující anketu ….