Vyšlo na Lupě, 1.2.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0201001.php3

O čem jsou sluzbyasp.cz?

Na českém Internetu odstartoval nový portál, specificky zaměřený na problematiku poskytování aplikačních služeb, alias ASP. Míří především do oblasti osvěty a do role zprostředkovatele nabídky a poptávky po ASP službách. V pozadí za ním stojí 14 předních IT firem působících na českém trhu.

Poskytování aplikačních služeb (ASP) je trend, který se v poslední době prosazuje čím dál tím razantněji, zejména u firem. Většina prozíravějších firemních subjektů si to již dobře uvědomuje a snaží se něco v tomto směru podnikat - proto se objevují nejrůznější aktivity mířící tímto směrem. Jednou z nich je i právě spouštěný portál sluzbyasp.cz, který se snaží být jakýmsi "zastřešujícím deštníkem", který sice nebude vyvíjet vlastní aktivity na poli ASP (tj. nebude sám poskytovat žádné aplikační služby), ale hodlá poskytovat určitý "servis" firmám, které tak činí a hodlají dále činit. Podstatou tohoto "servisu" je v první řadě osvěta, protože pravdou, je, že všeobecné povědomí o podstatě ASP i o jeho možných přínosech je skutečně nízké, a to nejen mezi laickou veřejností. Proto se na právě spouštěném portálu budou objevovat v hojné míře nejrůznější osvětové materiály, od kratších zpráv a oznámení až po rozsáhlejší články tutoriálového charakteru.

Další součástí "servisu", který chce nový portál poskytovat, je vzájemné zprostředkovávání mezi nabídkou ASP služeb a poptávkou po nich. Zde se jedná o mapování aktuálního stavu a sestavování katalogu nabízených služeb, ale také o zveřejňování inzerátů s nabídkami i poptávkami po ASP službách od nejrůznějších subjektů. Záměrem provozovatelů portálu samozřejmě je podporovat rozvoj nabídky i poptávky a celkově kultivovat ASP trh u nás.

Celý portál by měl být otevřený, v tom smyslu že přispívat k jeho obsahu může v zásadě každý - nejen prostřednictvím inzerátů, ale například i přidáváním vlastních článků, které lze zadávat skrze místní redakční systém. O obsah, zaměření a neutrálnost celého portálu se přitom stará redakční rada složená z představitelů zúčastněných firem.

Pokud jde o zdroje, ze kterých portál "žije", pak kromě ev. příjmů z bannerové reklamy jde hlavně o příspěvky 14 firem, které se na jeho fungování podílí. Tento počet ale může do budoucna dále růst, rozhodně by se nemělo jednat o uzavřený klub.

Co je vlastně ASP?

Osvěta kolem ASP je určitě nesmírně potřebná, protože vysvětlit podstatu celého trendu není až tak trivální. Bylo to ostatně patrné i na tiskové konferenci, která se ke včerejšímu spuštění portálu konala - kolegové z masovějších médií se zde dožadovali nějakého srozumitelného vysvětlení toho, co vlastně ASP je. Jako ilustrativní příklad zde zazněl příměr k nákupu aut na leasing, oproti nákupu za hotové peníze.

Osobně to ale nepovažuji za příliš trefné, a nabízím jiný příměr: celá filozofie ASP alias poskytování aplikačních služeb odpovídá spíše tomu, že někdo jezdí autem z půjčovny, místo toho aby si jej kupoval do svého vlastnictví (ať již za hotové, nebo na leasing). Vyhne se tím počátečním pořizovacím nákladům, auto si půjčuje na takovou dobu, po kterou jej skutečně potřebuje, platí úměrně míře v jaké jej používá (nejspíše podle počtu ujetých kilometrů) a nemusí se starat o servis auta, o jeho pojištění, dálniční známku a další náležitosti. Na počátku, když zjistí že by ke své činnosti mohl potřebovat jezdit autem, nemusí jít do rizika že si auto pořídí a teprve pak zjistí, že jej ve skutečnosti nepotřebuje - nejprve si objedná zkušební jízdu, a pokud mu vyhovuje, používá auto z půjčovny tak dlouho, jak potřebuje. Až jej přestane potřebovat, jednoduše jej půjčovně vrátí a tím je pro něj vše skončené (včetně placení).

Nebo jiný příměr, který dokáže postihnout ještě další aspekty ASP: pokud pojedete na hory lyžovat, můžete si pořídit vše potřebné sami, ve vlastní režii - koupit si lyže, boty, vázání, hůlky atd. Pokud jezdíte na hory často a jste náruživí lyžaři, jistě se vám to vyplatí. Pokud si ale jedete zalyžovat třeba jen na jeden týden, můžete si potřebné vybavení půjčit z půjčovny. Zde také zaplatíte jen za dobu, na kterou si vše půjčíte, přičemž půjčovna vám může nabídnout kvalitní vybavení s vysokou pořizovací cenou, které by se vám určitě nevyplatilo kupovat si pro sebe. Navíc by v půjčovně měli být znalí věci a měli by vám kvalifikovaně poradit i poskytnout další související služby, jako například seřízení vázání atd. Tento příměr navíc naznačuje i základní ekonomický princip celého modelu: poskytovatelé služeb rozkládají své jednorázové pořizovací náklady i průběžné provozní náklady mezi všechny své zákazníky. Těm to pak umožňuje "dostat se" i k použití takových věcí, které by jinak byly nad jejich finanční možnosti.

Vrátíme-li se zpátky k informačním technologiím, podstatou modelu ASP je to, že příslušná aplikační řešení si jejich koncový uživatel nepořizuje do svého vlastnictví. Místo toho si jej do svého vlastnictví pořizují jiné subjekty v roli subjektů ASP (v postavení analogickém výše citovaným půjčovnám), které tato řešení provozují ve vlastní režii, a své zákazníky pak nechávají tato řešení používat - nejčastěji na dálku, prostřednictvím veřejného Internetu či privátních sítí. Výhody, které z toho plynou pro koncové zákazníky, jsou analogické výhodám výše uvedených příkladů s půjčovnami - žádné počáteční investice, žádné riziko nezdaru či nevhodnosti, okamžitá realizace, snadno predikovatelné náklady, odborná pomoc (know how na straně poskytovatele služby) atd.

Důležité je také to, že ASP model dává šanci na uplatnění celé řadě různě orientovaných subjektů - samotný subjekt ASP v užším slova smyslu provozuje konkrétní aplikace, ale od někoho si je musí pořídit (od tzv. ISV, Independent Software Vendor), musí mít na čem je provozovat (na vhodném HW od dodavatelů technologie), aby umožnil dálkový přístup svým zákazníkům potřebuje vhodnou internetovou resp. síťovou konektivitu (kterou mu dodá subjekt ISP), své vybavení obvykle provozuje ve vhodně zařízených prostorách (tzv. datacentru), případně ke zprovoznění svých ASP služeb využije pomoci integrátora resp. implementátora atd. Pro všechny takovéto subjekty může jít o zajímavý byznys, a tak není divu, že za novým portálem sluzbyasp.cz stojí 14 firem pokrývajících celé právě naznačené spektrum (viz jejich loga na obrázku). Za povšimnutí určitě stojí i skutečnost, že se zde na společném projektu sešly i firmy, které jsou jinak přímými konkurenty - například v roli dodavatelů konektivity a provozovatelů datacenter to jsou Aliatel a KPNQwest.