Vyšlo v e-zinu iHNEd, 22.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b2203002.php3

Jupí, už je to tady!

JUPÍ, neboli Jednoduché Účetnictví Po Internetu, je jednou z prvních vlaštovek tzv. pronajímaných aplikací na českém Internetu. Současně jde o předzvěst trendu, který vede ke vzniku zcela nových subjektů ASP (Application Service Provider) a který slibuje radikálně změnit způsob jakým lidé pracují s počítači a s nejrůznějšími aplikacemi.

Máte malou firmu a chcete si vést své účetnictví na počítači? Žádný problém, kupte si příslušný software, nainstalujte si ho a pak používejte. Pokud máte jen málo účetních položek, je dokonce možné že vystačíte i s takovou verzí účetního programu, která je poskytována úplně zdarma (a je např. omezena jen na 100 či 200 účetních položek za rok apod.).

Pokud však máte přístup k Internetu, nabízí se vám ještě jedna možnost. Nemusíte si kupovat žádný účetní program, ani si jej nemusíte instalovat na svém počítači. Místo toho pouze zamíříte se svým WWW browserem (prohlížečem) na konkrétní internetovou adresu (v našem případě http://www.jupi.cz) a zde najdete vše potřebné, připravené k okamžitému použití. Navíc úplně zdarma.

Po technické stránce jde o aplikaci realizující jednoduché účetnictví, kterou někdo nainstalovat na svém WWW serveru a umožnil uživatelům Internetu pracovat s ní na dálku, pouze prostřednictvím standardních WWW browserů, jaké se používají i pro běžné surfování Internetem na vlnách služby WWW. Práce s takovouto aplikací se nijak principiálně neliší od práce a aplikací, která by běžela přímo na vašem počítači - jako uživateli jsou vám zobrazovány různé formuláře, do jejichž políček vyplňujete údaje o svých účetních transakcích, které jsou následně zaúčtovány a vy máte možnost si nechat vytvářet různé sestavy, přehledy, uzávěrky apod. Ostatně, vyzkoušejte si to sami, na již zmiňované adrese http://www.jupi.cz.

Proč?

Zajímavou otázkou jistě je, proč někdo něco takového provozuje, a proč někdo něco takového používá. Odpověď je vhodné hledat někde maličko jinde, než právě na příkladu jednoduchého účetnictví.

Představme si nějakou jinou aplikaci, a to takovou, která je podstatně dražší než jednoduché účetnictví. Není podstatné jaká aplikace to je - v praxi se může jednat třeba o evidenci majetku či zásob, systém práce s klienty, aplikaci na podporu rozhodování vedoucích pracovníků firmy atd. Podstatné je to, že jde o aplikaci natolik drahou, nebo třeba jen náročnou na provoz, že si ji konkrétní firma nemůže dovolit zakoupit a provozovat ve své vlastní režii. V takovéto situaci může být výhodnější, aby si příslušnou aplikaci pořídil jiný subjekt, který ji sice nepotřebuje sám pro sebe, ale přesto ji bude provozovat na svých počítačích a možnost jejího využití bude nabízet svým klientům. Typicky přitom půjde o používání "na dálku", právě prostřednictvím Internetu.

V praxi se již vžilo i označení pro takovéto subjekty: říká se jim ASP, od "Application Service Provider", doslova: poskytovatel aplikačních služeb. Tomu, co subjekty ASP nabízí, se nejčastěji říká "pronájem aplikací" (Application rental), a to z toho důvodu, že koncoví uživatelé si zde aplikace nekupují (za jednorázovou sumu), ale platí průběžně za jejich faktické používání, úměrně míře v jaké aplikaci fakticky používají (například v závislosti na čase, na počtu provedených transakcí apod.).

Pro koncové uživatele je takovýto "pronájem" výhodný z mnoha důvodů. Jedním je celkově nižší cenová hladina, daná tím že provozovatel aplikace (ASP) může rozložit své náklady mezi více svých zákazníků. Dále jde o to, že náklady uživatelů nemají jednorázovou pořizovací složku, ale pouze složku průběžnou, úměrnou míře využívání aplikace. Zájemci o využití příslušné aplikace tedy nemusí nic investovat do "rozjezdu", a dokonce nemusí ani čekat na nějaké zavádění, instalace, uvádění do provozu apod. - jednoduše vstoupí do smluvního vztahu s provozovatelem aplikace (subjektem ASP) a začnou aplikaci používat. Obvykle si vše mohou ještě i bezplatně vyzkoušet, aby nekupovali příslovečného zajíce v pytli.

Na druhou stranu je ovšem vhodné zmínit i negativní stránky celé této koncepce "pronajímaných" a na dálku používaných aplikací. Samotný přístup na dálku znamená, že koncový uživatel musí vynakládat určité prostředky na dálkový přístup - někde to může být zanedbatelné či alespoň únosně malé, ale jinde - třeba u nás - to může představovat natolik vysokou položku, že dokáže převýšit všechny ostatní výhody. Jiným negativním rysem je skutečnost, že při pronájmu aplikací koncový uživatel vkládá relativně velkou část svého "businessu" do rukou jiného subjektu a stává se tudíž na něm závislým.

Zpět k JUPÍ

Vrátíme-li se nyní zpět k Jednoduchému Účetnictví Na Internetu, je možné konstatovat že z hlediska svého fungování jde o typickou "pronajímanou aplikaci" - uživatel přijde doslova "k hotovému" a může to začít okamžitě používat na dálku, doslova odkudkoli v dosahu Internetu. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v našem konkrétním případě jde o službu poskytovanou zdarma.

Co je ale na JUPÍ naopak dosti nestandardní, je samotný charakter nabízené aplikace. V praxi se obvykle jedná o takové aplikace, které se koncovým uživatelům skutečně nevyplatí provozovat "ve vlastní režii" (na vlastním počítači), ať již kvůli jejich pořizovací ceně či složitosti a náročnosti provozu. V případě jednoduchého účetnictví to ale neplatí, neboť zde jde o jednoduchou, všeobecně dostupnou a poměrně nenáročnou aplikaci (poskytovanou někdy i zdarma). Výhody, které přináší použití takovéto aplikace na dálku, jsou proto relativně malé. Nevýhody, které jsou s tím spojeny, naopak mají šanci se uplatnit a převážit přínosy. Jde hlavně o telekomunikační poplatky, které u nás jsou vysoké - takže i použití aplikace poskytované zdarma se může fakticky značně prodražit.

Dalším nepříjemným aspektem je absence jakýchkoli garancí ze strany provozovatele. Uživatelé se sice registrují do systému na kterém JUPÍ běží (a mohou se zde dokonce registrovat i jako anonymní uživatelé), ale tato registrace nemá charakter formálního smluvního vztahu. Provozovatel tudíž ani nemůže nést nějaké záruky za data, která mu uživatel svěří.

Jak tedy celkově hodnotit Jednoduché Účetnictví po Internetu, neboli JUPÍ? Nejspíše jako určitý pilotní projekt, který již dnes dokáže šířit osvětu na českém Internetu - lze si na něm názorně a zdarma vyzkoušet, jak vypadají a fungují "pronajímané aplikace". Na opravdové rutinní využití je ale v našich podmínkách ještě příliš brzy - bariéra vysokých telekomunikačních poplatků je dosud příliš vysoká, a absence formálně definovaných vztahů mezi uživateli a provozovatelem ji ještě zvyšuje. Pozitivní přínosy takto provozované aplikace jsou navíc relativně malé i díky tomu, že jde o nenáročnou aplikaci, kterou si většina uživatelů může provozovat sama a ve vlastní režii.

Přesto ale jde o projekt, který rozhodně má své místo na českém Internetu a je třeba jej ocenit.