Vyšlo na www.novinky.cz dne 30.9.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai996.php3

EIUF, SPT a stav ISDN v ČR

V pondělí a úterý proběhla v Praze specializovaná konference na téma ISDN, organizovaná za podpory Evropské komise dvěma subjekty, naším SPT Telecomem a uživatelsky orientovaným sdružením EIUF (European ISDN User Forum). Vedle zcela základních a nepříliš převratných informací zde zaznělo i několik skutečně zajímavých zpráv - například o skutečném počtu ISDN přípojek v ČR, či o perspektivě provozování služeb v tzv. D-kanálu.

Pro náš Telecom, který je dosud monopolním provozovatelem ISDN u nás, byla tato konference vítanou příležitostí k prezentování sebe sama a své nabídky v oblasti ISDN. Žádné skutečně převratné novinky, jako například radikální snížení tarifů, zde ale nezazněly. SPT totiž vystřílel všechnu svou zásobu střelného prachu již dříve, kdy oznámil snížení některých složek svých tarifů k 1.9. (šlo zejména o snížení jednorázových pořizovacích nákladů a měsíčního paušálu, víceméně na polovinu, zatímco poplatky za provoz zůstávají i nadále stejné). Zřejmě poprvé zde také zaznělo z úst představitelů SPT přiznání, že původní ceny ISDN, nasazené ještě v loňském roce neobyčejně vysoko, měly také za úkol regulovat poptávku. Teď se zřejmě situace obrací, SPT již zřejmě má vybudované potřebné zázemí, a tak již nepotřebuje brzdit poptávku. Nyní ji zřejmě potřebuje spíše rozproudit, a vedle snížení cen se o to snaží i všeobecnou popularizací a osvětou, k čemuž měla napomoci i tato konference.

[Obr: svatanovak.gif (48122 Bytes)]
Z tiskovky ke konfereci, konané v hotelu Forum. Uprostřed pan S. Novák

Přesnější údaje o tom, kolik ISDN přípojek je u nás již instalováno, SPT až dosud úspěšně tajil. Na tiskovce, konané ke konferenci, na dotaz tímto směrem pan Richard Limburský (zástupce ředitele SPT pro ISDN) nejprve neodpověděl, ale na pokyn přítomného generálního ředitele SPT pana Nováka přeci jen uvedl přesná čísla: u nás tedy v současné době je 6,5 tisíce kanálů B. Pokud jde o výhledy do budoucna, business plán Telecomu zůstal i nadále utajen, ale odhad do konce roku je cca 10 000 B kanálů, přičemž v příštím roce by se toto číslo mohlo zdvojnásobit.

Na konferenci samozřejmě zazněla také mnoho dalších statistik. Z těch které jsem stihnul zaznamenat mohu ocitovat, že na celém světě je instalováno cca 25 milionů B kanálů, z čehož 65% připadá na Evropu, 14% na Severní Ameriku, 19% na Japonsko a jen 2% na zbytek světa. Přitom ke konci roku 1997 nabízelo ISDN služby 58 zemí světa.

Pokud jde o situaci v Evropě, na kterou připadá kolem 16 B-kanálů, zde mají být síly rozloženy takto (podle operátorů): British Telecom 9%, France Telecom 16%, Deutsche Telecom 46% a zbytek 29% (v tomto zbytku je i náš SPT Telecom se svými 6500 kanály B).

Zajímavý je i celoevropský poměr mezi přípojkami Basic Rate (u nás EuroISDN2, po dvou kanálech B) a Primary Rate (u nás EuroISDN30, s 30 kanály B):

BRI 5684704
PRI 150 504
Předpověď na rok 1998 je (podle představitelů EIUF) následující:
BRI cca 10 milionů
PRI cca 195 tisíc

Celá konference přitom byla příležitostí k seznámení širší odborné veřejnosti nejen s podstatou ISDN, ale i s aplikacemi, které pro tuto technologii vznikají. Současně s tím byla i příležitostí k prezentování podpory, kterou technologii ISDN věnuje evropské společenství i jeho různé součásti - na konferenci např. vystupovali poslanci evropského parlamentu či představitelé evropské komise, všichni vyjadřovali ISDN svou podporu a dokonce seznamovali veřejnost s tím, jak ji podporuje i EU a kolik do jejího rozvoje investuje (zřejmě včetně podílu na financování této konference jako takové). Nedokáži odhadnout, jaká je velikost ani návratnost takovýchto investic - usuzovat mohu pouze podle toho, jaký repertoár nejrůznějších aplikací pro ISDN je dostupný na trhu. Pravdou je, že aplikace šité na míru ISDN se již objevují, a na konferenci byly některé z nich předváděny či alespoň zmiňovány. Ale ve srovnání s tím, jaké možnosti a služby jsou dostupné například v Internetu, je to opravdu jen velmi symbolický začátek. Zajímavé bylo, že hlavně zahraniční účastníci uváděli, že drtivá většina "domácích" přípojek ISDN je využívána právě pro potřeby přístupu k Internetu (zatímco "podnikové" přípojky, povětšinou PRI, jsou zase využívány spíše pro potřeby telefonie).

Na konferenci byly zmiňovány a diskutovány i některé služby, které je možné poskytovat v tzv. D-kanále, hlavně u přípojky Basic Rate. Tento kanál pracuje s přenosovou rychlostí 16 kbps slouží hlavně pro tzv. signalizaci mimo přenosové pásmo (např. pro navazování hovorů které pak probíhají po kanálech typu B, resp. pro "vyzvánění", pro přenos údajů jako je identifikátor volajícího a další účely související s existencí a fungováním spoiení po B kanálech). Tento D kanál není explicitně tarifikován (tj. za jeho použití se neplatí), a může být trvale v provozu i když není používán žádný z B kanálů. Lidi proto samozřejmě napadlo, že tento D kanál by mohl být využíván k různým službám, které nejsou příliš náročné na přenosovou kapacitu - například dálkové dohledování zabezpečovacích zařízení, či placení apod. Další velkou možností je přístup k Internetu přes tento sice pomalý, ale netarifikovaný kanál (tj. fungující zdarma). Pro brouzdání světem WWW by zřejmě nestačil, ale třeba pro přenos elektronické pošty nebo pro konverzaci službou ICQ apod. by postačovat mohl. V USA přitom již existuje jedno konkrétní řešení této možnosti (označované jako AO/DI, resp. Always On / Dynamic ISDN, která přenáší data z D kanálu dále do světa přes síť na bázi X.25). Na konferenci přitom byly prezentovány i některé služby poskytované díky této možnosti "v D kanálu" (a to v Holandsku).

Podle vyjádření představitelů EIUF však takováto možnost "služeb poskytovaných v D-kanálu" zatím není v Evropě moc rozšířená (není dostupná např. ani ve Velké Británii). U nás také není dostupná, ale podle vyjádření představitelů ISDN se na této možnosti již pracuje a v někdy příštím roce by snad mohla být i nabízena.