Vyšlo na www.novinky.cz dne 25.9.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai973.php3

O dárcovství kostní dřeně se lze dočíst i na Internetu

Dosti nečekaná rezignace Josefa Luxe zřejmě vyvolá zvýšenou vlnu zájmu o problematiku leukémie i o dárcovství kostní dřeně. Kde ale hledat věrohodné informace o podstatě dárcovství, či kam se rovnou obrátit, jste-li už rozhodnuti sami se dárci stát? Většinu základních odpovědí najdete snadno i na Internetu.

Budete-li hledat nějaké informace o dárcovství kostní dřeně v našem Internetu, pak stačí položit vhodný dotaz například katalogu Seznam: na zadané heslo "dren" vám vrátí tři odkazy na instituce, které se dárcovstvím zabývají.

Jde o dva samostatné registry dárců kostní dřeně, které u nás působí (prý v těsné součinnosti):

z nichž první je zastřešen Nadací pro transplantaci kostní dřeně (ta je třetím subjektem prezentujícím se na českém Webu), a druhý Ministerstvem zdravotnictví.

Pražský (národní) registr je starší (byl založen v roce 1991) a na Internetu se prezentuje jen dosti skromně, vlastně jen jedinou WWW stránkou s popisem svého poslání a s emailovými odkazy na vedoucí registru a koordinátorku, a pak již jen s "neinternetovými" kontaktními adresami:

Český registr dárců kostní dřeně
pavilon Z4
Institut Klinické a Experimentální Medicíny
Vídeňská 800, 140 00 Praha 4,
++420 2 471 2242 Fax: ++420 2 471 2242
++420 2 6108 3608 ++420 2 472 1603
++420 2 6108 360
-->

Naproti tomu Centrální registr z Plzně je na Internetu mnohem sdílnější, i díky aktivitám Nadace která jej zastřešuje (u jejího zrodu v roce 1992 stálo několik rodičů těžce nemocných pacientů a několik lékařů hematologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni). Právě na WWW stránkách centrálního registru a Nadace můžete získat základní informace, psané srozumitelně i pro laiky - například tento dokument stylu FAQ o dárcovství jasně a stručně odpovídá na základní otázky jako:

  • Co je to kostní dřeň ?
  • Jak může transplantace dřeně zachránit život ?
  • Jak se kostní dřeň odebírá ?
  • Jaká dřeň se hodí k transplantaci ?
  • Proč potřebujeme registr nepříbuzných dárců dřeně ?
  • Chtěl bych pomoci-co mám dělat ?
  • Mohu změnit svůj názor ?
  • Mohu pomoci jinak ?

Dále zde najdete seznam kontaktních adres, a nechybí ani přihlášky pro ty, kteří se rozhodnou skutečně zapsat do registru dárců. K dispozici je dokonce i interaktivní formulář pro přihlášení se on-line (ale nechybí ani vzor tištěné přihlášky, pokud dáváte přednost listovní poště).