Vyšlo na www.novinky.cz dne 28.9.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai972.php3

Invex v přímém přenosu na TV24

Letošní Invex bude doprovázet jedna zajímavá akce - živé televizní vysílání probíhající po Internetu 24 hodin denně.

Živá vysílání po Internetu už nejsou ani u nás žádnou převratnou novinkou. Například Český rozhlas již nějaký čas tímto způsobem vysílá své tři hlavní programy, v monofonním a stereofonním provedení, na "streamech" dimenzovaných pro rychlost 28,8 kbps. Přesto ale jde stále ještě o něco, co patří spíše do kategorie experimentů či "zajíždění" nových technologií, a co si musí přetrpět své dětské nemoci a najít své místo na slunci i dostatečně velkou obec posluchačů. Pokud jde o živé přenosy zvuku i obrazu, i zde se již objevily některé první vlaštovky, nedávno například přímý přenos zádušní mše za Olgu Havlovou v kostele sv. Salvátora (odkaz viz níže). Nyní je na obzoru další experiment, kterým bude živé vysílání hned celé internetové televizní stanice s názvem TV24.

[Obr: tv24tiskovka.gif (24842 Bytes)]
Z tiskové konference TV24

Nejde samozřejmě ještě o trvalé vysílání, na to je opravdu ještě příliš brzy - jde jen o šestidenní experiment, který začne v poledne 4. října a skončí také v poledne 10. října. Toto datum naznačuje velmi úzkou souvislost s Invexem, který se také výrazně promítne do obsahu vysílání nové (dočasné) televizní stanice. Jak jsem ale pochopil organizátory celé akce na jejich čtvrteční tiskové konferenci, nemělo by to být vysílání "o Invexu", ale vysílání "u příležitosti Invexu", které se snaží využít vlny zvýšeného zájmu o oblast IT a Internetu v souvislosti s touto výstavní akcí. Vlastní vysílání by tedy mělo zahrnovat přímé vstupy z Invexu, ale stejně tak by mělo zahrnovat i vysílání předem připravených programových bloků týkajících se celé oblasti IT. Přesné vysílací schéma však ještě nebylo zveřejněno (mělo by být dostupné na Internetu až cca tři dny před zahájením, tedy příští pátek). Stejně tak ještě nebyly zveřejněny ani žádné podrobnosti o technologické stránce celého experimentu.

[Obr: petr_stransky.gif (2685 Bytes)]
Za celou akcí stojí i jeden z redaktorů Novinek, Petr Stránský
Známo je alespoň to, že z pohledu uživatele půjde o 4 tzv. streamy (kanály s vysíláním v reálném čase), z nichž dva budou v češtině a dva v angličtině. Z každé dvojice přitom bude jeden kanál dimenzován pro 28,8 kbps (tak aby si na své přišli i komutovaní uživatelé volající přes normální telefon), zatímco druhý kanál bude dimenzován na 56 kbps (pro uživatele s pevnou linkou či alespoň s ISDN).

Za celou akcí stojí internetová kavárna Planeta a poradenská agentura pana Stránského (stejně jako za předchozím přenosem zádušní mše), dále Telenor ČR jako dodavatel konektivity, televizní studio Polas a reklamní agentura Rencar.

Vstupním bodem k vysílání bude adresa http://www.tv24.cz.