Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.9.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai888.php3

Posviťte si na Internet!

V pondělí 7. září odstartovala další velká akce zaměřená na popularizaci Internetu. Tentokráte jde o "putovní" halu, která postupně navštíví 18 největších měst v ČR, a umožní široké veřejnosti prakticky se seznámit s Internetem.

Pokud jste včera (v pondělí 7.9.) zavítali do spodní částí Václavského náměstí v Praze, nemohli jste minout nově postavený pestrobarevný stan (viz obrázek). Není to ale stánek kočovného divadla, ani šapitó novodobého cirkusu Humberto - jde o "informační šapitó" patřící zcela seriózní akci s názvem "Posviťte si na Internet".

[Obr: svit1.gif (56709 Bytes)]
Putovní hala na Můstku

Pořádá jej firma Netcentrum z Pardubic, a klade si za cíl přispět k všeobecné osvětě a ke zlepšení všeobecné informovanosti o tom, co vlastně je Internet, jaké možnosti nabízí a jak funguje. Tedy cíl prakticky shodný s tím, o co usilovali například i autoři Března - měsíce Internetu. Lidé z NetCentra však díky časovému odstupu měli možnost vyhodnotit hlavní chyby akce Březen - měsíc Internetu a vyvarovat se jich. Jde zejména o přesnější zacílení celého projektu na lidi, kteří ještě nejsou Internetem vůbec zasaženi. Zřejmě právě proto autoři dnešní akce zvolili formu "putovní osvětové show", která postupně objíždí velká města, rozloží svůj stánek na jejich náměstí, a zde předvádí Internet náhodným kolemjdoucím i vybraným a individuálně pozvaným účastníkům.

[Obr: svit2.gif (56063 Bytes)]
Ani návštěvníci z ulice neohrnují nos nad možnosti seznámit se s Internetem uvnitř putovní haly

Autoři akce "Posviťte si na Internet" se rozhodli oslovit tři cílové skupiny, a tomu uzpůsobili každodenní program své "putovní haly": dopoledne je vyhrazeno pro studenty základních a středních škol, odpoledne pro širokou veřejnost, a podvečer pro malé a střední podnikatele. Pro všechny tyto skupiny jsou určeny jednak konkrétní přednášky, svým obsahem i hloubkou upravené potřebám příslušné skupiny, a jednak praktická "cvičení" - putovní hala rozměrů 12 x 6 metrů je totiž vybavena jak přednáškovým sálem pro 60 lidí (45 sedících), tak i malou počítačovou učebnou s 15 počítači, připojenými k Internetu. Na nich si zájemci mohou vše vyzkoušet v praxi - používání elektronické pošty, brouzdání na vlnách služby WWW, a dokonce i nakupování a placení po Internetu. Připraven je dokonce i pětiminutový animovaný film, přibližující Internet a jeho možnosti těm skutečně nejlaičtějším návštěvníkům.

Celá akce má pět partnerů/sponzorů, a to:

  • SPT Telecom, který zajistil připojení putovní haly k Internetu přes mobilní terminál satelitního systému Mobil Site, rychlostí 128 kbps
  • Microsoft, který poskytnul OS Windows 98 v české verzi (čímž jde vlastně o první veřejné předvedení lokalizované verze tohoto OS)
  • Autocont, který poskytnul poměrně výkonné stroje řady OfficePro 5000
  • Intel, který těmto počítačům dodal výkonné srdce,
  • Expandia Banka, která předvádí "naživo" možnosti práce s účty u této banky.

[Obr: svit4.gif (31366 Bytes)]
Součástí akce je i vyplňování dotazníků

a plány pořadatelů nejsou nijak skromné - chtějí oslovit alespoň 10% populace ve věku mezi 18 a 45 lety ve městech, která se svou putovní halou navštíví (což by mělo být cca 100 000 lidí). To je skutečně úctyhodné, a kdyby třeba jen části z nich sama poznala, že i pro ně má připojení k Internetu smysl, bylo by to obrovským úspěchem. Navíc úspěchem na správném místě, protože akce "posviťte si na Internet" skutečně má šanci oslovit dosud neoslovené, zatímco dřívější Březen - měsíc Internetu spíše nechtěně oslovoval více ty, kteří již osloveni jsou.

Program putovní haly:
Datum Město Místo
7.-9.9. Praha Můstek
11.-12.9. Ústí nad Labem Mírové náměstí
14.-15.9. Děčín Husovo náměstí
17.-18.9. Liberec Janská ul.
20.-21.9. Hradec Králové Ulrichovo náměstí
23.-24.9. Kolín Karlovo náměstí
29.-30.9. Pardubice Masarykovo náměstí
2.-3.10. Jihlava Masarykovo náměstí
5.-9.10. Brno-Invex areál BVV
11.-12.10. Zlín náměstí Míru
14.-15.10. Olomouc Dolní náměstí
17.-18.10. Brno náměstí Svobody
20.-22.10. Ostrava Masarykovo náměstí
24.-25.10. Opava před hotelem Koruna
30.-31.10. Teplice před OD Prior
2.-3.11. Most nám. Velké Mostecké stávky
5.-6.11. Karlovy vary před hotelem Termal
8.-9.11. Plzeň nám. Republiky
11.-12.11. České Budějovice Piaristické náměstí