Vyšlo na www.novinky.cz dne 6.8.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai700.php3

Budování SIS-u dostalo na poslední chvíli zelenou

Na jednom ze svých úplně posledních zasedání, konkrétně 1. července 98, odstupující vláda premiéra Tošovského ještě stačila přijmout své stanovisko k problematice Státního informačního systému a ochrany osobních údajů. V zásadě posvětila koncepci předloženou Úřadem pro SIS, pověřila jej dopracováním návrhů a předložením finální verze relevantních zákonů do 30. září. No a také uvolnila finanční prostředky na budování SIS-u.

O tom, že situace s informačními systémy jednotlivých resortů státní a veřejné správy není optimální, asi málokdo pochybuje. Určitě je nutné zde mnohé udělat, zejména pokud jde o jejich vzájemnou kompatibilitu a možnost sdílení dat, a stejně tak asi bude zapotřebí se dobře připravit i na vstup do EU. Otázkou ale je, jak na to. Chceme se vydat cestou řešení spíše od zeleného stolu, kdy se nejprve zřídí specializovaný Úřad, tomu se přidělí potřebné pravomoci a on se pak postará o vše potřebné? Tedy cestou spíše administrativní a směřující "odshora dolů"? Cestou, která dost možná bude chtít zahodit hodně z toho, co se již podařilo a ukázalo jako životaschopné, a nahradit to něčím novým, svrchu nadiktovaným? Nebo by bylo rozumnější jit na věc spíše odspodu, začít s tím co již existuje a funguje, a snažit se to pospojovat, rozšířit a dotáhnout do potřebné cílové podoby? S nebezpečím, že to místy třeba ani nemusí jít, nebo že to nemusí být zrovna optimální? To všechno jsou složité otázky, na které neexistuje jednoduchá odpověď.

Faktem je, že úvahy o budování Státního informačního systému (či něčeho, co by plnilo analogické funkce) se u nás polarizovaly do dvou hlavních směrů, naznačených i v předchozí úvaze: jedním směrem je to, o co usiluje již existující Úřad pro státní informační systém, a druhým to, o co se snaží neformální "konsorcium" resortů vedené Ministerstvem financí. Zmíněný Úřad pro státní informační systém toho zatím moc nepředvedl, a dokázal vyprodukovat jen několik málo neslaných a nemastných koncepčních návrhů, které odborníci dost kritizovali (ale zřejmě s určitým postupným zkvalitňováním). Naproti tomu resorty v čele s MF ČR již rutinně provozují své rezortní informační systémy, na kterých jsou bytostně závislí - a tudíž už musí docela dobře vědět, "o čem to všechno je".

[Obr: usis.gif (3421 Bytes)]

Co ale doposud moc chybělo, bylo jednoznačné a dostatečně kompetentní rozhodnutí: kterou cestou se dát? Nyní se zdá, že to rozhodnutí přišlo, a to ve prospěch představ Úřadu pro státní informační systém. Odstupující vláda premiéra Tošovského stačila na svých posledních zasedáním, již v době povolební, přijmout stanovisko ve prospěch koncepce ÚSIS. Historie se psala následovně:

Na své schůzi dne 17. června 1998 vláda posuzovala materiály "Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy" a "Teze zavádění účinné ochrany osobních údajů". Šlo zřejmě o koncepční materiály založené na tom, co ÚSIS vypracoval již na jaře, a vystavil k připomínkování na svém WWW serveru (odkazy viz dole) - přesný text pracovních materiálů jdoucích do vlády jsem na Internetu nenašel (ani moc nehledal). Na zmíněném jednání měla vláda tyto dokumenty projednat, nicméně neprojednala, protože podle zápisu z jednání vlády byly staženy z programu jednání. Projednán byl pouze návrh na jmenování ing. Jana Dubna předsedou Úřadu pro Státní informační systém, ale ani toto se nestalo: vláda se ve svém usnesení č. 416 rozhodla ing. Dubna pouze pověřit vedením ÚSIS (s účinností od 18. června 1998). Plná znění usnesení i zápisu jsou dostupná on-line na vládním WWW serveru, odkazy viz dole.

Další pokus se odehrál na zasedání vlády dne 24.6. Zde podle příslušného zápisu opět nebyly obě Teze projednávány, protože "Materiál předložený předsedou vlády byl stažen z programu s tím, že materiál bude dopracován na poradě náměstků ministra financí, dopravy a spojů, zástupce Legislativní rady vlády, poradců předsedy vlády a Ing. J. Dubna pověřeného řízením Úřadu pro státní informační systém a s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 1. července 1998

Zmíněného 1. července k projednání skutečně došlo, a to s následujícím verdiktem (dle usnesení č. 467):

Vláda:

I. s c h v a l u j e Zakladni teze rozvoje informacnich systemu verejne spravy a Teze zavadeni ucinne ochrany osobnich udaju obsazene v casti III a IV predlozeneho materialu;

II. u k l a d a Ing. Janu D u b n o v i , poverenemu rizenim Uradu pro statni informacni system,

  1. vypracovat konecne zneni tezi uvedenych v bode I tohoto usneseni,
  2. zpracovat a vlade do 30. zari 1998 predlozit

    a) navrh vecneho zameru zakona o ochrane osobnich udaju a o zrizeni nezavisleho Uradu pro dohled nad ochranou osobnich udaju,
    b) navrh vecneho zameru zakona o statnim informacnim systemu vcetne pusobnosti Uradu pro statni informacni system;

III. p o v e r u j e predsedu vlady predlozit predsedovi Poslanecke snemovny Parlamentu Ceske republiky teze uvedene v bode I a II/1 tohoto usneseni;
IV. s o u h l a s i s cerpanim financnich prostredku z rozpoctove kapitoly Vseobecna pokladni sprava urcenych pro statni informacni system.

Podle tohoto usnesení by tedy měl ÚSIS předložit do konce září dva velmi důležité zákony, o ochraně osobních údajů (který v sobě zahrnuje zřízení Úřadu pro ochranu osobních údajů), a samotného zákona o SISu. Návrhy těchto zákonů (nikoli ve formě paragrafovaného znění, ale ve formě věcného záměru a důvodové zprávy) již můžete najít na WWW serveru ÚSIS-u (odkazy viz níže) . Představu o jejich obsahu si tedy můžete udělat sami.

Nicméně do konce září je ještě dlouhá doba, a kdoví jaké záměry bude mít v souvislosti se státním informačním systémem nová sociálně demokratická vláda. Možná bude všechno úplně jinak.