Vyšlo na www.novinky.cz dne 27.7.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai637.php3

INET98: Co předpovídá otec Internetu?

Ve středu byla v Ženevě zahájena prestižní výroční konference INET společnosti ISOC (Internet Society) – kdysi středobod veškerého dění kolem Internetu, dnes událost která většině novodobých „internetových“ médií nestojí ani za zmínku. Sešly se zde opravdu významné osobnosti, mezi kterými nechyběl ani uznávaný „otec Internetu“, pan Vint G. Cerf. Jeho hlavní projev obsahoval několik zajímavých proroctví a předpovědí.

[Obr: inet98.gif (8018 Bytes)]

Vinton G. Cerf je považován za jednu z nejvyšších autorit v Internetu, ne-li přímo za tu absolutně nejvyšší. Počátkem sedmdesátých let stál u zrodu protokolů TCP/IP, na kterých celý Internet funguje, a dodnes je mu přisuzována rozhodující role při přesvědčování státní administrativy USA, aby do té doby výlučně akademický Internet byl otevřen i pro komerční svět. Po založení společnosti ISOC byl několik let jejím prezidentem, a tak asi nepřekvapí, že i letos mu byl svěřen jeden ze zásadních úvodních projevů.

[Obr: cerf.gif (6150 Bytes)]
Vint Cerf se ve svém vystoupení soustředil na několik sdělení: tím prvním byl názor, že Internet coby komunikační médium v prostředí skutečně velké tržní společnosti je stále velmi mladý. „Ještě ani pořádně nerozumíme business modelu jeho fungování“, říká Cerf, „Internet je opravdu ještě velmi mladý“. Dodává k tomu, že dnešní Internet se sice pyšní téměř třemi miliony domén a 45 miliony počítačů, ale co je to proti odhadovaným 828 milionům telefonních přípojek? Cerf přirovnává Internet k batoleti, které ale velmi rychle roste. Prozatím prý nejvíce roste oblast intranetů, v rámci které se lidé snaží aplikovat technologie Internetu do svých interních systémů a sítí, ale tento trend podle Cerfa dozná významné změny – převládne prý důraz na propojení směrem ven, s extranety, motivovaný možnostmi, které vyplývají z propojení interních procesů s vnějšími sítěmi. Jde hlavně o elektronické obchodování (oblast e-commerce), ale i zde je podle Cerfa nutné zůstat při zemi: jestliže pro rok 2002 je celá „internetová ekonomika“ odhadována na 327 miliard USD, pak veškerá světová ekonomika by měla obnášet až 30 bilionů dolarů.

IP na všem? Ne, všechno na IP!

Zajímavým momentem, o kterém se Vint Cerf ve svém vystoupení zmínil, byl radikální posun v tom, co je dnes považováno za důležité a nejvíce podstatné: dříve, v ranných dobách Internetu, bylo cílem dosáhnout sjednocení technologií tak, aby si „všechno rozumělo se vším“. Snad nejlépe to vystihuje heslo „IP na všem“, neboli snaha provozovat přenosový protokol IP nad kteroukoli fyzickou přenosovou technologií. Dnes už je tento cíl velmi důkladně naplněn, a novým cílem je něco spíše opačného – možnost provozovat nejrůznější služby právě nad jednotným protokolem IP, tedy „všechno nad IP“. Jde například o snahy provozovat nad protokolem IP různé multimediální přenosy, telefonní hovory a další služby, se kterými původní návrh protokolu IP moc nepočítal. Cerf si ale všimnul jiného aspektu tohoto trendu: nejde jen o technický problém, spočívající v nutnosti integrovat starší technologie (například telefonii) do prostředí datových přenosů. Jde také o to, že díky této integraci se výrazně posílí role Internetu jako infrastruktury, na jejímž fungování je stále více lidí bytostně závislých. No a to zase výrazně posílí nejrůznější snahy o regulaci, řízení či dokonce o centrální nadvládu nad Internetem. „V dnešní době již Internet není jen technologií“, říká Cerf. „Je něčím, co vyvolává celou řadu závažných strategických a politických otázek. No a těmto otázkám budeme muset věnovat pozornost, a budeme také muset náležitě docenit složitost hledání strategických řešení“.

Internet i do vesmíru

Již v únoru letošního roku se na jedné konferenci Cerf zmínil o tom, že spolu s dalšími spolupracovníky uvažuje o podstatném rozšíření „dosahu“ Internetu, dokonce za hranice naší rodné planety - tak aby umožňoval i komunikaci z/do vesmíru. Na právě zahájené konferenci Inet to potvrdil a upřesnil: „Je čas začít uvažovat o překročení hranic naší Země“ říká Cerf, a dodává, že „již probíhají přípravné práce na planetárním Internetu“. Jde o projekt řešení v rámci slavné Jet Propulsion Laboratory patřící NASA, a formální oznámení by mělo přijít první týden v srpnu. Součástí tohoto programu je prý vývoj meziplanetárních komunikačních bran, které by se dokázaly vyrovnat s velkou chybovostí přenosových tras a velkým přenosovým zpožděním. Podle Cerfa by příští mise na Mars měla zanechat na Rudé planetě zařízení, umožňující internetové přenosy mezi Zemí a Marsem.