Vyšlo na www.novinky.cz dne 24.7.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai631.php3

Ruská tajná policie chce monitorovat Internet

Ochrana soukromí i snaha zabránit nejrůznějším špatnostem v dnešním on-line světě je záležitostí nesmírně složitou a citlivou. Někde se o tom dlouze debatuje, zatímco jinde se chtějí uchýlit k opravdu radikálnímu řešení. Nástupnická organizace nechvalně známé KGB údajně vypracovala projekt, podle kterého by chtěla monitorovat veškeré dění v ruském Internetu, a to v reálném čase.

Podle článku, který byl publikován v prestižních novinách The Guardian (plný text zde), byl na ruském Internetu zveřejněn projekt s kódovým názvem SORM (zřejmě od: systém pro zajištění vyšetřovacích činností). Vypracovala jej organizace FSB, která je nástupcem bývalé KGB. Podle tohoto návrhu by všichni Internet provideři v Rusku byli povinni instalovat do svých serverů monitorovací zařízení („černou krabičku“, nad kterou by neměli žádnou kontrolu), a dokonce propojit toto zařízení s centrálou FSB přenosovým spojem, který je buďto stejně rychlý nebo ještě rychlejší než kterýkoli jiný spoj vedoucí k příslušnému providerovi. Díky tomu by FSB měla technickou možnost kontrolovat každý jednotlivý email i každou jednotlivou WWW stránku, a tím vlastně zjišťovat opravdu velmi mnoho informací o jednotlivých osobách – uživatelích Internetu.

Pokud jde o právní aspekt věci, zde by podle platných místních zákonů FSB měla mít přesně stejná práva a povinnosti, jako při odposlouchávání telefonních hovorů či otevírání listovní pošty – tj. vždy by potřebovala příkaz od soudních orgánů. Nikdo si ale nedělá moc velké iluze o tom, že by organizace jako FSB udržela na uzdě svou „zvědavost“.

Není jistě třeba dodávat, jak se na celou věc dívají uživatelé Internetu i samotní provideři Internetu v Rusku. Bijí na poplach, ale nikdo zatím neví, jaký bude další vývoj. Doufejme, že jde jen o trapný exces, který nebude uveden do reálné praxe.