Vyšlo na www.novinky.cz dne 20.7.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai604.php3

Najde Bašta ztracenou portfej?

Teprve při přebírání své cílové prémie pan Bašta zjistil, že jeho resortu chybí cosi k plnohodnosti. Ministerstvo, v jehož čele měl záhy stanout, totiž postrádá svou portfej.

O tom, že každý orgán státní správy musí mít svou portfej, byl pan Bašta samozřejmě informován. Nikdo mu ale dopředu neřekl, že právě na něj by mělo připadnout ministerstvo které svou portfej postrádá, a to dokonce dlouhodobě. Navíc mu nikdo nebyl schopen říci ani to, kdy ke ztrátě portfeje vlastně došlo. Jak se záhy ukázalo, jeho předchůdci v čele ministerstva se vůbec nenamáhali nahlásit kompetentním orgánům ztrátu tak základní věci, jakou portfej bezesporu je. To podle pana Bašty jen názorně dokumentuje, jak špatně a nezodpovědně přistupovala pravice ke svěřeným resortům, když nedokázala zabránit nejrůznějším formám tunelování, včetně zcizení samotné ministerské portfeje.

Okamžitě po svém nástupu do úřadu proto Bašta začal podnikat rázné kroky k nápravě. Snažil se zjistit co možná nejvíce o ztracené portfeji, ale žádný z jeho nových podřízených mu nedokázal pomoci. Na otázku, kdy naposledy viděli portfej svého ministerstva, všichni jen nevěřícně zírali kamsi do neurčita. Když tedy od svých podřízených nedostal Bašta žádnou kloudnou odpověď, rozhodl se zapojit do hry i tajné služby, které mu byly velmi prozíravě také svěřeny do péče. Poté, co je náležitě zaúkoloval, se Bašta odhodlal i k prvním personálním opatřením na svém ministerstvu. Jeho organizační struktura totiž vůbec nevyhovovala svěřeným úkolům, a tak se Bašta rozhodl ji radikálně změnit. Svého prvního náměstka pověřil organizací hledacích prací na ztracené portfeji, a kromě něj jmenoval i dva další náměstky. Jednoho z nich pověřil agendou rozpoznávání podvrhů, protože vcelku oprávněně očekával, že jeho resort bude záhy zahrnut mnoha umě vyrobenými falzifikáty, které se někdo bude snažit podstrčit místo skutečné portfeje. Vedle náměstka pro podvrhy pak ustanovil Bašta i svého náměstka pro identifikaci – jeho úkolem je zjistit co možná nejvíce o skutečné podobě ztracené portfeje, tak aby ji bylo možné spolehlivě identifikovat. Co kdyby se přeci jen našla!