Vyšlo na www.novinky.cz dne 16.6.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai414.php3

Z tiskových zpráv SPIS-u

Sdružení pro informační společnost - profil sdružení

Sdružení pro informační společnost je občanské sdružení, které bylo založeno 2. března 1998. Členy sdružení je dvacet jedna firem, jež patří mezi nejvýznamnější subjekty operující na českém trhu informačních a komunikačních technologií:

 1. APP Group, a.s.
 2. AutoCont CZ, a.s.
 3. CISCO Systems, s.r.o.
 4. Compaq Computer, spol. s r.o.
 5. Digital Equipment, s.r.o.
 6. GiTy, a.s.
 7. Hewlett Packard, s.r.o.
 8. IBM Česká republika, spol. s r.o.
 9. ICL ČR, s.r.o.
 10. Informix Software, s.r.o.
 11. Intel Czech Tradings
 12. Macron, spol. s r.o.
 13. Microsoft, s.r.o.
 14. Novell-Praha, s.r.o.
 15. Oracle
 16. PVT, a.s.
 17. SAP ČR, spol. s r.o.
 18. Siemens Nixdorf Informační Systémy, s.r.o.
 19. SPT Telecom, a.s.
 20. SUN Microsystems Czech s.r.o.
 21. Unisys, s.r.o.

Prezidentem sdružení je ing. Ivan Pilný (bývalý generální ředitel českého zastoupení firmy Microsoft)

Viceprezidentem je ing. Ondřej Felix (Oracle)

Dalšími členy představenstva jsou

 • Ing. Svatoslav Novák (SPT Telecom)
 • Ing. Jiří Fabián (PVT)
 • Ing. Jan Souček (IBM)
 • Ing. Jitka Pavlonová (výkonná ředitelka SPIS)

Hlavním cílem Sdružení je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií jako základního nástroje budování efektivní státní správy a nutné podmínky pro integraci České republiky do evropských struktur. Sdružení nabízí v této oblasti partnerství a spolupráci všem státním, samosprávným a podnikatelským subjektům. Sdružení bude podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o informačních technologiích a samotné bude také vlastními aktivitami podproovat rozšíření jejich využití.

Sdružení na své první valné hromadě definovalo tři oblasti, které považuje za nejvíce problematické v procesu budování informační společnosti. Tyto tři okruhy problémů byly současně definovány jako první tři pilotní projekty SPISu:

 1. Inventura situace v integraci České republiky do evropských struktur
 2. Podpora českého podnikání
 3. Zvýšení vnímání důležitosti IT v České republice

Kontakt:

Sdružení pro informační společnost
Blanická 16
120 00 Praha 2
tel. 21503481, fax.: 2150 3482
email: pavlonova@computerhelp.cz

-------

Sdružení pro informační společnost - profily projektů

Projekt 1: "Inventura situace v integraci ČR do evropských struktur"

Cílem projektu je především inventura gescí české státní administrativy pro globální informační infrastrukturu se zvláštním zřetelem k elektronickému obchodu. Tím je myšlena např. zodpovědnost za zneužití soukromých dat, ochranu dat prostřednictvím kryptologie, právního statusu elektronického podpisu a zabezpečení přístupu k přenosovým sítím pro všechny členy společnosti, pro všechny občany.

Dalším cílem je zjištění stupně kompatibility české legislativy a legislatvy EU v oblasti globální informační infrastruktury a stanovení priorit zájmu.

Projekt je organizačně členěn na čtyři skupiny:

 1. Inventura gescí a podpora připojení k EU
  1. Legislativa EU a globální informační infrastruktura
  2. Dialog o reformě státní správy
 2. Marketing projektu

Výsledkem dosavadní práce 1. skupiny projektu je mapa ministerstev, jejichž oblast působnosti je nějak vztažena ke globální informační infrastruktuře.

Práce skupin 2.1 a 2.2. směřuje k vytvoření materiálu, který bude reflektovat vývoj v USA, EU a státech OECD, ale zároveň bude reagovat na domácí realitu, tj. myšlenky obsažené v materiálech ÚSIS, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí pojednávajících o informační společnosti. Připravovaný materiál bude obsahovat:

 1. Základní principy rozvoje globální informační infrastruktury (GII) a elektronického obchodu zvlášť
 2. Gesce české státní administrativy v oblasti GII, partnerské orgány EU
 3. Jak dále v dialogu státní správy a soukromého sektoru
  • Budování důvěry uživatelů a spotřebitelů
  • Pravidla pro digitální trh
  • Daně a celní tarify
  • Ochrana vlastnických práv
  • Priority dialogu se státní správou
 4. Budování globální informační infrastruktury pro elektronický obchod
  • Konkurenční prostředí v telekomunikacích
  • Dohoda o odstranění celních bariér v oblasti informačních technologií, další dohody
  • Standardy
 5. Příklady řešení problémů globální informační společnosti ve světě s využitím materiálů a poznatků firem sdružených ve SPIS
První, částečná mapa gescí státní administrativy pro GII, bude připravena v červenci, finální výstupy projektu jsou připravovány na říjen.