Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.6.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai395.php3

Dojmy z ComNetu

O otázce Internetové telefonie jsem obšírněji psal již v předchozích reportážích z letošního ComNetu. Šlo vesměs o názory a postoje, hlavně představitelů ČTU a SPT Telecom k možnosti telefonování po Internetu. Dnes bych se rád vrátil k některým konkrétním produktům a službám z oblasti telefonie a Internetu, které byly na Comnetu k vidění.

Internetová, či spíše IP telefonie

Na úvod bych rád zdůraznil jednu důležitou věc: je značný rozdíl mezi technologií a mezi způsoby jejího využití. Pokud jde o technologii, ta je nejčastěji označována jako "Voice over IP" či "IP Telephony", a je pro ni charakteristické to, že umožňuje přenášet zdigitalizovanou podobu lidské řeči v reálném čase po síti na bázi protokolů TCP/IP (konkrétně "po" protokolu IP, který v těchto sítích zajišťuje přenosové funkce na úrovni síťové vrstvy). Tuto možnost, resp. technologii, pak lze využít různými způsoby a v různém konkrétním prostředí - například firma, která má vlastní (privátní) datovou síť na bázi TCP/IP, může tuto možnost využívat pro své interní potřeby, například k tomu aby její zaměstnanci volali svým kolegům do jiných poboček firmy přes tuto privátní síť. Nebo je možné použít tuto technologii v nejznámější a největší síti na bázi TCP/IP, neboli ve veřejném Internetu, například proto, aby si dva uživatelé počítačů volali stylem "z počítače na počítač". Nebo je možné tuto technologii využít k tomu, aby někdo mohl nabízet nejširší veřejnosti telefonní služby - buďto s využitím své vlastní (privátní) IP sítě, nebo i s využitím veřejného Internetu.

Na letošním Comnetu se prezentovalo hned několik výrobců resp. dodavatelů technologie pro IP telefonii. V kuloárech se mluvilo o tom, že u nás existuje několik velkých subjektů, které již IP telefonii provozují - jsou to vesměs subjekty, které mají mnoho poboček propojených pomocí jejich vlastní IP sítě, a které již došly na to, že pomocí IP telefonie mohou ušetřit docela významné finanční prostředky, které by jinak musely nasypat do kasičky Telecomu. Pokud je mi ale známo, dosud se u nás nenašel nikdo, kdo by si troufnul nabízet IP telefonii veřejně, jako veřejnou službu - nejspíše z obavy z možného konfliktu s exkluzivitou SPT Telecom.

Pokud jde o nabídku technologií pro IP telefonii, na Comnetu byly asi nejvíce k vidění brány typu síť/telefon, a to ve dvou hlavní podobách. První podobou jsou samostatné brány - v provedení od firem Vocaltec a Dialogic je na ComNetu je nabízela například firma Dial, která také organizovala opakované specializované přednášky o IP telefonii v přednáškovém sále (ačkoli minimálně navštěvované, byly velmi kvalitní). Firma Dial dokonce předváděla Internetovou telefonii "naživo": mezi jejím stánkem a stánkem společnosti Global One vedla telefonní "trasa" přes veřejný Internet (stánek firmy Dial prý byl připojen komutovaně), a návštěvníci si sami mohli vyzkoušet, jak se po Internetu volá.

[Obr: comnet_ip_call.gif (48867 Bytes)]

Druhou kategorií produktů pro IP telefonii byly "nesamostatné" brány, v provedení doplňkových modulů (karet) do různých směrovačů. Asi nejvíce byly inzerovány takovéto brány pro směrovače CISCO.

Zajímavým "protipólem" k těmto rozšířením klasických síťových aktivních prvků o "telefonní" doplňky bylo rozšíření klasických telefonních ústředen o doplňky, podporující práci s Internetem. Na ComNetu je vystavovala zejména společnost Siemens, a to v rámci své řady EWSD (tento spínací systém je mj. nasazován právě u nás, v rámci naší JTS). Konkrétně se jednalo o systémy EWSD InterNode, EWSD PowerNode a EWSD BroadNode. Lze si je představit jako běžné digitální telefonní ústředny, do kterým ústí jednotlivé účastnické přípojky osazené na obou koncích modemy xDSL (konkrétně ADSL). Díky tomu může být účastnická přípojka využívána současně pro poskytování hlasových i datových služeb, včetně přístupu k Internetu, a vzájemná "povědomost o sobě" mezi oběma druhy komunikace může být doprovázena i zajímavými "mezislužbami" - například účastníkovi, který právě telefonuje klasickým způsobem, může jeho telefon zvukovým signálem oznámit, že mu právě dorazil nějaký email. Nebo naopak, když někdo pilně surfuje Internetem a někdo jiný se mu snaží dovolat na jeho telefonní číslo, ústředna jej o čekajícím hovoru informuje, prostřednictvím Internetu.

Skutečná novinka: Ateus Aplio

V souvislosti s Internetovou telefonií jsem na letošním ComNetu zaznamenal i jednu skutečnou novinku. Když jsem na letošním CeBITu viděl hned celou paletu různých zařízení z kategorie tzv. Internetových telefonů, přišlo mi divné, že vlastně vůbec nejde o zařízené stavěné pro potřeby telefonování po Internetu. Jsou to zařízení na bázi klasického telefonu, která v sobě obsahují i malý jednoúčelový počítač, optimalizovaný pro brouzdání Internetem na vlnách služby WWW, a ev. i pro práci s elektronickou poštou. Tato zařízení však příliš nepočítají s tím, že by jejich uživatelé prostřednictvím Internetu telefonovali. Zde zůstávají u předpokladu použití klasické telefonní sítě. Na letošním ComNetu jsem ale žádné zařízení tohoto typu nenašel. Když jsem se po něm ptal například u firmy Siemens, bylo mi řečeno, že je to příliš horká novinka, která pro ComNet nebyla k dispozici.

Nicméně to, co na letošním ComNetu oznámila česká firma 2N, si skutečně zaslouží označení "internetový telefon". Jde o zařízení jménem ATEUS-APLIO (zřejmě odvozené od produktu Aplio Phone americké firmy Aplio), které je určeno právě pro telefonování prostřednictvím Internetu, a dokáže nahradit klasický telefonní přístroj. Ve skutečnosti funguje tak, že spojení s druhou stranou nejprve navážete klasickým způsobem, pomocí normálních telefonů. Pokud i druhá strana vlastní stejný přístroj, máte možnost již započatý hovor "předat" z klasické telefonní sítě oběma zařízením Aplio, které se postarají o vše potřebné k tomu, aby jste mohli pokračovat v telefonování po Internetu (tj. samy se dovolají na vašeho Internet providera a přes něj pak komunikují s druhou stranou). V propagačním letáčku, který na ComNetu rozdávala firma 2N, byla uvedena cena 9980,- za jeden kus Aplia. Současně s tím zde byla uvedena i tabulka s kalkulací, za jak dlouho se toto zařízení zaplatí, prostřednictvím úspory na telefonních poplatcích. Nejkratší vykalkulované doba byla 2 hodiny, za spojení s Taiwanem.

Telefonní routery chyběly

Jednu celou kategorii zařízení, souvisejících s klasickým telefonováním, jsem na letošním Comnetu postrádal úplně. Jde o zařízení, která ještě nemají ustálený název (někdy se jim říká také "telefonní routery"), a která se dokáží sama postarat o výběr nejvhodnějšího operátora pro dálkové telefonní hovory - uživatel jednoduše vytočí číslo vzdáleného účastníka, načež telefonní router sám pozná že jde o meziměstský či mezistátní hovor, a sám automaticky vybere toho z alternativních telefonních operátorů, přes kterého vyjde telefonování pro volajícího nejvýhodněji. Absence těchto zařízení, zaměřených na šetření kapsy uživatelů, na Comnetu byla svým způsobem přirozená - co by telefonní routery dělaly v prostředí, kde neexistuje alternativa k monopolním službám a hlavně monopolním tarifům SPT Telecom?

Jiný recept na šetření kapsy

Nelze-li u nás prozatím šetřit náklady na telefonování na větší vzdálenosti výběrem alternativního telefonního operátora, neznamená to ještě, že nelze šetřit náklady jiným způsobem. Například tarify za používání mobilních telefonů GSM dnes díky vzájemné konkurenci klesají, a někdy jsou již pod hranicí srovnatelných tarifů za použitích monopolní pevné sítě - zejména při meziměstském volání. Proto se začínají objevovat první řešení, která umožňují využití těchto příznivějších tarifů i účastníkům, kteří používají klasické (nemobilní) telefony a klasickou (pevnou) telefonní síť s exkluzivitou SPT Telecom. Jde o zařízení označovaná buďto jako GSM brány, nebo jako tzv. pevné terminály GSM. V obou případech jde o "krabičku", ke které se z jedné strany připojí klasický (nemobilní) telefon nebo hned celá pobočková ústředna, a z druhé strany se tato "krabička" chová stejně jako běžný telefon GSM a komunikuje s nejbližší základnovou stanicí GSM v rámci příslušné buňky.

Výhodou, která plyne z použití takovýchto zařízení, může být i dostupnost telefonu a telefonování z klasického účastnického přístroje v lokalitách, kam SPT Telecom není ochoten či schopen klasický telefon zavést. Častěji je ale nasazením těchto zařízení sledována právě úspora tarifů za telefonování - zejména úspora poměrně vysokých tarifů za přestup z pevné do mobilní sítě a naopak, a využití výhodnějších tarifů mobilní sítě za meziměstské hovory. Jestliže například zaměstnanci určité firmy často telefonují z pevné sítě na síť mobilní, pak při nainstalování takovéto to brány k podnikové pobočkové ústředně budou hovory z ní již nebudou odcházet nejprve do pevné veřejné sítě a teprve z ní přestupovat do sítě mobilní, za poměrně nevýhodný tarif. Místo toho budou skrz GSM bránu rovnou odcházet do mobilní sítě.

Zařízení typu GSM brány nabízela na letošním Comnetu například již zmiňovaná česká firma 2N. Podobná zařízení, prezentovaná jako "pevné GSM terminály", pak představila například firma Motorola.