Vyšlo na www.novinky.cz dne 11.6.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai376.php3

ComNet, den druhý

Druhý ročník letošního Comnetu se nesl ve znamení pokračujícího horka, ale také několika zajímavých tiskových konferencí a nových oznámení.

První akcí, kterou jsem hned z rána navštívil, byla firemní prezentace Aliatelu. Ten se rozhodl prezentovat se širší odborné veřejnosti se svými záměry a plány prostřednictvím série opakujících se seminářů v přilehlém Parkhotelu. Přítomní byli nejprve seznámeni s faktografií - Aliatel byl založen českými rozvodnými energetickými společnostmi v květnu roku 1996, v dubnu 1998 došlo k přistoupení zahraničního partnera (jde o německou telekomunikační společnost RWE Telliance). Dále bylo oznámeno, že od srpna t.r. Aliatel začíná poskytovat první služby se svého plánovaného portfolia - konkrétně jde o služby pronájmu digitálních datových okruhů, a o službu Frame Relay (což je poněkud později, než Aliatel avizoval na svých WWW stránkách). Tyto služby by měly být dostupné od zmíněného srpna nejprve v 8 největších městech ČR, a postupně by se nabídka měla rozšiřovat i do dalších měst (do konce roku by se mělo jednat o 15 měst). Půjde přitom o rychlosti od 64 kbps výše, s nižšími se prý nepočítá. Dalšími službami, které budou následovat, jsou služby InterLAN (propojování lokálních sítí, plánováno od počátku roku 1999) a pak i služby ATM a služby virtuálních privátních sítí (od druhé poloviny příštího roku) - s tím že portfolio poskytovaných služeb by mělo zahrnovat i služby veřejné telefonie, jakmile to liberalizace našeho telekomunikačního trhu umožní.

Jelikož mi ve výčtu služeb scházelo poskytování přístupu k Internetu, zeptal jsem se na něj - přístup k Internetu prý bude poskytován také, ale ne tak, že by Aliatel byl sám v roli Internet providera. Přístup do Internetu budou poskytovat již existující provideři, a Aliatel zajistí propojení zákazníka se vstupním bodem sítě providera (s tím, že tam kde to bude možné, zajistí Aliatel tzv. one-stop-shopping). To je docela moudré řešení, zvláště když Aliatel vstupuje na hřiště, na kterém se již nějak hraje - mnoho potenciálních zákazníků již má své Internet providery, od kterých má přiděleny nezbytné IP adresy, a při změně providera by buďto museli provést nezbytné přečíslování, nebo schovat svou stávající síť za vhodný firewall, použít mechanismus NAT nebo ještě něco jiného. Pokud si ale budou moci zachovat svého providera, žádné takovéto nepříjemné změny se jich nebudou týkat.

Pokud jde o ceny za poskytované služby, ceníky ještě rozdávány nebyly. Pouze bylo uvedeno několik příkladů (konkrétně šlo o privátní síť s uzly v 6 velkých městech ČR). Cena Aliatelu zde byla posazena poněkud níže než kolik odpovídá cenové hladině Českých radiokomunikací, což je současně výrazněji níže než jsou ceny SPT Telecom a jeho služby LLNet. Ve srovnání s náklady za uvedenou modelovou síť od SPT vycházela cena Aliatelu lacinější o cca 35 procent, pokud se jednalo o okruhy s přenosovou rychlostí 512 kbps, a o 20 procent v případě, že jde o okruhy 256 kbps.

Zástupci Aliatelu prozradili i základní údaje o své komunikační infrastruktuře - ta je třívrstvová, její páteřní část má kruhovou topologii (jde o tři kruhy), samozřejmě na optických vláknech, a používá se na nich SDH, konkrétně STM 16, což představuje rychlost cca 2,5 Gbps. Střední článek pak tvoří regionální sítě, opět na optických vláknech a s kruhovou topologií, na STM-1 (155 Mbps) nebo STM-4 (622 Mbps). Posledním článkem pak jsou lokální sítě, budované jako bezdrátové (na technologiích kategorie WLL, a perspektivně možná i na technologiích Digital Power Line, viz včerejší reportáž).

Co je univerzální služba?

Na semináři Aliatelu se diskutovala i problematika připravovaného nového telekomunikačního zákona, a zejména pak otázka tzv. univerzální služby. Ta za starého (přesněji: dosud platného zákona, z roku 1994) neměla smysl, a tak zde nebyla vůbec zakotvena. Jde přitom o povinnost zajistit určitý "balíček" služeb všude po celém území státu a za stejnou cenu. Dokud existoval jen monopolní operátor, měl něco takového v náplni své práce on. Jakmile by ale došlo k liberalizaci trhu, je nutné očekávat že jednotliví operátoři budou usilovat především o výnosnější lokality, a nikdo nebude dobrovolně poskytovat své služby tam, kde to nebude rentabilní. Proto je nutné vymezit pojem univerzální služby (říci, co do zmíněného minimálního "balíčku" patří, zda například jen pouhé telefonní služby, nebo třeba i služby ISDN apod., a za kolik to má být poskytováno), a pak je třeba implementovat mechanismus, který zajistí že univerzální služba skutečně bude všude dostupná, za stanovených podmínek. To je možné udělat například tak, že vznikne fond, do kterého budou přispívat všichni operátoři, a čerpat z něj bude ten operátor, který bude provozovat své služby v méně výnosných oblastech (bude z tohoto fondu vlastně subvencován). Toto ale musí nejprve vyřešit nově připravovaný zákon o telekomunikacích - v diskusi na semináři zazněl spíše skeptičtější názor na možnost jeho "průchodu" ještě touto vládou.

Eunet chystá rozsáhlejší peering

Tiskovou konferencí, pořádanou dosti netradičně v Lapidáriu na Výstavišti, se prezentoval i Eunet, potažmo Internet CZ. Šlo současně i o určitou oslavu - výročí petiletého působení v roli komerčního poskytovatele Internetu. Ze zajímavých informací, které zde zazněly, mne upoutala především zmínka o tom, že český Eunet již vyřešil technické překážky svého peerování s ostatními providery, a hodlá v peeringu učinit výrazný krok vpřed. Jediný pohled na aktuální stav peeringové matice stačí ke zjištění, že Eunet/Internet CZ zatím peeruje jen z Cesnetem a PVT, a s nikým dalším. Na tiskovce zaznělo, že Eunet minulý pátek posílil svou přípojku do NIXu (z 0,5 Mbps na 2 Mbps), a od příštího týdne chce začít jednat s ostatními providery. S těmi většími prý bude jednání individuální, pro menší je prý připraveno 12 podmínek, které mají být v nejbližší době zveřejněny. Na dotaz o jejich podstatě byl citován zejména požadavek na to, aby protistrana měla vlastní autonomní systém, ke kterému by bylo možné vztáhnout potřebná routovací pravidla pro peering - tento požadavek by ale měli splňovat všichni členové NIXu, protože jde o jeden z požadavků pro vstup do NIXu.

[Obr: eunet.gif (25970 Bytes)]
Vedení Eunetu/Internetu CZ

Hodně se na tiskovce mluvilo i o plánech do budoucna, zejména pak v souvislosti s americkým Qwestem, se kterým se celý Eunet International spojil jako se svým strategickým partnerem. Společnost Qwest je čtvrtou nejvýznamnější telekomunikační společností v USA, a mezi její zajímavé zakázky patří i budování ambiciózního Internetu2 v USA.

Zeptal jsem se i na problematiku internetové telefonie a na konkrétní plány českého Eunetu/Internetu CZ v tomto směru - podle odpovědi přítomných zástupců Internet CZ jsou jejich právní odborníci přesvědčeni, že telefonování Internet-Internet je možné i za současného právního rámce, zatímco u bran mezi Internetem a klasickou telefonní sítí je situace nejasná. Eunet i celý Qwest prý mají na poskytování telefonních služeb velký zájem, a z odpovědi jsem vytušil, že do této oblasti chtějí aktivně vstoupit - u nás je ale prý nejprve nutné ujasnit právní aspekty.

Telecom zlevňuje!

Další tiskovkou v Lapidáriu byla tiskovka SPT Telecom, věnovaná z větší části právě Internetu. Jejím stěžejním bodem bylo oznámení nových služeb a nových tarifů v oblasti Internetu. Pokud jde o připojení pevnou linkou, zde dochází k opravdu výraznému zlevnění: například linka 64 kbps klesla z dřívějších 39 900 na 23 000 Kč měsíčně (bez DPH), a podle přehledů na ´www.lupa.cz je nejlacinější ze všech ostatních providerů. Zajímavostí je i zcela nový druh přípojky, který jsem u jiných providerů nezaznamenal - jde o přípojku pro WWW server, určenou zřejmě pro poskytovatele obsahu. Mělo by být možné na ni připojit právě a pouze jen WWW server, a cena pak vychází zhruba poloviční (cena za linku 64 KB tohoto typu je pouhých 11 000 Kč).

[Obr: spt_tiskovka.gif (35883 Bytes)]
Představitelé SPT na tiskovce

Jinou užitečnou věcí je zavedení tarifních programů pro komutované uživatele, možná inspirovaných tarifními programy mobilních telefonů: SPT nyní nabízí připojení jen pro práci s elektronickou poštou za 89,- Kč měsíčně, samozřejmě bez DPH a bez telefonních poplatků (je v tom poštovní schránka 2 MB, ale nikoli plná IP konektivita, díky které by šlo např. brouzdat po WWW). Dalším tarifem je OnLine BASIC za 189,- Kč měsíčně, který nabízí plnou IP konektivitu mimo špičky (které jsou vymezeny stejně jako u telefonních hovorů), a kromě toho ještě i poštovní schránku 2 MB a 1 MB diskového prostoru pro WWW stránky. Standardní tarif bez omezení konektivity na dobu mimo špičku nyní přijde na 569,- Kč. Velmi zajímavý je tarif pro přístup přes ISDN, který přijde paušálně na 4799,- měsíčně (včetně 2 MB schránky a 1 MB na WWW) - ale pozor, jde jen o připojení přes jeden ISDN kanál typu B, tj. pro rychlost 64 kbps! Dále byly zmiňovány i některé doplňkové služby, například Internet roaming (kdy zákazník pobývající v cizině volá na místního providera, ale platí zde v Kč). Podrobnosti lze najít na http://iol.telecom.cz.

Po těchto výrazně vstřícných krocích SPT jsem si neodpustil dotaz na to, zda SPT plánuje nějaké změny v tarifní politice, pokud jde o telefonování do Internetu - zvláště s ohledem skutečnost, že z obou nákladových složek na připojení k Internetu se jedna zmenšuje (tarif za samotné připojení), zatímco druhá roste (tarif za použití telefonní sítě). Dokonce jsem se i zmínil o výrocích generálního ředitele pana Svatoslava Nováka v Computerworldu, které jsem podrobněji rozebíral i zde na novinkách (viz odkaz zcela dole). Odpověď vyzněla v tom smyslu, že na takovéto věci se musím ptát přímo pana Nováka (a tedy negativně). Zajímavá ale byla odpověď na dotaz kolegy z Telekomunikační revue, který se ptal na to, zda SPT uvažuje o možnosti nějak zvýšit využití své telefonní sítě v době mimo špičku, kdy moc vytížena není - například právě tím, že v této době umožní paušální způsob tarifikace. Toto bylo přijato jako zajímavý a nový podnět, o kterém bude uvažováno.

Z jiných zajímavostí byla oznámena služba TelecomBox. Jde vlastně o univerzální záznamník, který bude schopen zaznamenat vzkazy v případě, že nebudete svůj telefon sami zvedat, nebo třeba když bude u vás obsazeno (což je asi velmi atraktivní pro lidi, kteří často "visí" na telefonu, přes který se dovolávají do Internetu). Samotná služba by měla být poskytována zdarma, placeno bude vybírání nahraných zpráv - ty by mělo být možné si přehrát odkudkoli v dosahu telefonní sítě, za zvýhodněný tarif (který ale nebyl ještě zveřejněn).

Zajímavá čísla

Později odpoledne jsem absolvoval ještě jednu tiskovou konferenci, která se ukázala být velice zajímavá. Šlo o tiskovku společnosti FPD Telecom, ze které se vyklubala jedna ze šesti firem, které u nás získaly licenci na provozování místních telefonních sítí (v poměrně malých lokalitách, takže tím nepředstavují žádnou vážnější konkurenci pro SPT). V diskusi zde zazněla některá zajímavá čísla, týkající se naší telefonní sítě. Podle kalkulací, které jsou prý stejné pro alternativního operátora i pro SPT, by náklady na zřízení jedné telefonní přípojky měly v průměru dosahovat řádu 40 000,- Kč. Z toho je pak prý možné vykalkulovat takový paušál za použití přípojky, při kterém by přípojka byla "samonosná" (zřejmě: zaplatila se sama). Tento paušál prý vychází na cca 400,- Kč měsíčně.

V další kuloárové diskusi jsem se pak ptal na to, zda lze odhadnout, o kolik by se při paušálu 400,- Kč měsíčně za telefonní stanici jako takovou musely ještě upravovat tarify za časové impulsy místního hovorného, pokud by bylo odstraněno veškeré křízové financování z jiných tarifů. Odpověď zněla že při takovémto paušálu jen asi o 20 procent.

Pokud tyto odhady skutečně platí i pro SPT, pak si lze domyslet, co (resp. kolik) bylo míněno pod pojmem "rebalancování tarifů" ve vystoupení pana Čupy o den dříve (viz reportáž z předchozího dne), a v jeho náznaku dalšího růstu paušálů a místních tarifů za telefon.

Jinou otázkou ale je efektivita - představitelé FPD se na své tiskovce pochlubili tím, že dokončili vývoj bezdrátového zařízení, které umožní snížit náklady na připojení účastnbíka ze zmíněných 40 000,- Kč na cca polovinu. Nedokáží něco podobného i v Telecomu?