Vyšlo na www.novinky.cz dne 10.6.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai365.php3

ComNet, den prvý

První den letošního ComNetu se nesl ve znamení velkého horka, slavnostního zahájení, a také druhého dne doprovodné konference Business na Internetu. Hlavně z této akce jsou mé dnešní dojmy, protože právě zde jsem strávil nejvíce času.

[Obr: comnet98_large.gif (94445 Bytes)]
Brány Výstaviště se otevřely ComNetu

Zatímco na samotném výstavišti probíhalo slavnostní zahájení (o kterém se můžete dočíst například zde), v přilehlém ParkHotelu začal druhý den doprovodné konference Business na Internetu. Jak bývá častým jevem na nejrůznějších konferencích, při nejzajímavějších přednáškách je jednání rozděleno do paralelních sekcí, a ty opravdu nejzajímavější či nejdůležitější věci probíhají ve stejném čase, tak aby nebylo možné být na obou či všech současně. Nejinak tomu bylo i druhý den konference, kdy v jedné sekci probíhala zajímavá přednáška o projektu MilliCent (který si klade za cíl řešit otázku tzv. mikroplateb na Internetu, se kterými souvisí celá oblast mikro-komerce, například „prodeje“ jednotlivých článků apod., za které se platí velmi malé částky).

[Obr: cupa.gif (8178 Bytes)]
ing. Michal Čupa
Nakonec jsem ale dal přednost druhé přednášce, kterou ve stejnou dobu přednesl pan Michal Čupa, viceprezident SPT Telecom pro síť a služby s přidanou hodnotou. Přednáška s názvem „Od telekomunikačního provozovatele k informační společnosti“ a s podtitulem „Podpora úspěšného podnikání v informačním věku“ byla poměrně obecná a obsahovala úvahy o tom, jak by telekomunikační provozovatel měl vycházet vstříc podnikatelské sféře, například poskytováním takových služeb a produktů, jaké podnikatelská sféra chce, kdy je chce a za atraktivní a konkurenční ceny.
Na závěrečném slidu celé přednášky mne upoutal tučně vyvedený nápis, který zřejmě představuje názor SPT na stav našich telekomunikací v nejbližší budoucnosti: „Česká republika bude disponovat soudobou telekomunikační infrastrukturou a moderními službami schopnými plně uspokojit potřeby nastupujícího tisíciletí". To je mnohem optimističtější než názor ředitele ČTÚ pana Stádníka z předchozího dne jednání konference – pan Stádník dospěl k závěru, že pokud by mělo dojít k významnějšímu rozšíření okruhu uživatelů, bude stav našich komunikací spíše brzdou. Měl tím na mysli hlavně Internet.

Nejvíce mne na přednášce pana Čupy zaujala pasáž o internetové telefonii. Věnoval jí samostatný slide, nadepsaný „telefonní služby Internetu, hrozba nebo příležitost?“, a postavil se k této problematice skutečně čelem. Nesnažil se o žádné úvahy typu „je to zakázané“ či „porušuje to naši exkluzivitu“. Použil mnohem silnější, a bohužel i zákeřnější zbraň: prohlásil, že hlavní výhodou internetové telefonie je její nízká cena, ale že v důsledku rebalancování tarifů se atraktivnost telefonování po Internetu sníží. Chvíli mi trvalo, než mi to došlo, a ještě jsem si musel pomoci upřesňujícím dotazem: pod pojmem „rebalancování“ tarifů je třeba rozumět to, že meziměstské a mezistátní hovory budou zlevňovány, zatímco místní tarify se budou zdražovat, stejně jako paušály za používání telefonu jako takového. To je skutečně silná zbraň proti internetové telefonii: jestliže dnes uživatel platí za volání na velkou dálku jen místní hovorné, tak mu toto místní hovorné zdražíme, nejlépe tak, aby mu to vyšlo stejně draho, jako kdyby na stejnou dálku telefonoval klasickým způsobem! Podle názoru pana Čupy postupné rebalancování tarifů bude stimulovat rozvoj a použití sítě – podle mého názoru to doslova zadusí rozvoj Internetu. Jestliže již dnes jsou na komutovaném přístupu k Internetu nejdražší právě telefonní poplatky, a tyto by měly ještě růst, pak to s masovým rozvojem Internetu vypadá opravdu černě. Telecom samozřejmě argumentuje tím, že místní hovory jsou pro něj nákladné, a tak se musí zdražovat. Je samozřejmě velmi těžké dokazovat, nakolik je to skutečně pravda, a nakolik jde o příliš vysoké náklady, jdoucí na vrub neefektivnosti monopolně fungujícího subjektu, který nemusí bojovat s žádnou faktickou konkurencí.

[Obr: mach.gif (12288 Bytes)]
ing. Václav Mach
Naštěstí pro Internet jsou již na obzoru takové přístupové technologie, které umožní uživatelům vystačit zcela bez Telecomu a jeho služeb. Byly zmiňovány i v další přednášce, kterou měl pan Václav Mach, marketingový ředitel Aliatelu, a která byla věnována specificky technologiím pro přístup k Internetu. Z technologií, které nevyžadují budování žádné nové infrastruktury či použití existující infrastruktury ve vlastnictví Telecomu, zde byly zmiňovány například technologie WLL (Wireless Local Loop, bezdrátové místní smyčky), a Digital Power Line (jde o možnost datových přenosů po existujících silových rozvodech). V tomto ohledu zazněla na přednášce zajímavá informace o tom, že Aliatel již zkouší technologie WLL v pásmu 3,5 GHz pro potřeby připojování k Internetu (a to v Plzni), a za dveřmi je prý i pilotní projekt nasazení technologie DPL (Digital Power Line) u nás. Příslušný pilot zřejmě naváže na obdobné piloty, které v Německu provádí tamní operátor o.TEL.o. Přitom právě Aliatel, jakožto společný podnik našich energetiků vlastnících meziměstské silové rozvody, by měl mít ideální podmínky pro nasazení technologie DPL: sám si může ve vlastní režii „natahat“ optiku podél svých silových rozvodů na velké vzdálenosti, a problém poslední míle (problém distribuce ke koncovým zákazníkům v určité lokalitě) by mohl elegantně vyřešit právě technologií DPL.

Jiné technologie, které jsou již dnes dostupné pro přístup k Internetu, byly diskutovány i v další „minipanelové diskusi“, týkající se mobilních datových přenosů, a zmiňovány byly i četné další perspektivní bezdrátové technologie. Podstatné přitom je, že všechny tyto „alternativní“ technologie, jako WLL, DPL či mobilní datové přenosy systémem GSM (alternativní k použití veřejné telefonní sítě) postupně zlevňují, zatímco telefonní poplatky by naopak měly růst. Je tedy možné očekávat, že perspektivně se cenová náročnost telefonního i „netelefonního“ přístupu k Internetu vyrovná, a teprve pak přestanou být naši zájemci o Internet bržděni tarifní politikou SPT Telecom (samozřejmě nedojde-li dříve k jiným změnách, například k liberalizace telefonních služeb, a v důsledku toho k poklesu tarifů). Teprve pak by mohlo opět dojít k výraznějšímu rozvoji Internetu u nás, zejména pokud jde o masové připojování „neprofesionálních“ uživatelů. Ale nebude to už moc pozdě? Co způsobí smyčka, kterou SPT Telecom postupně utahuje kolem krku našeho Internetu?