Vyšlo na www.novinky.cz dne 27.5.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai204.php3

Telefonování do Internetu za paušál - nebetyčná naivita, nebo snad určitá šance?

Každý, kdo se u nás připojuje k Internetu po telefonu, neboli prostřednictvím tzv. dial-up, platí nemalé peníze SPT Telecomu za využití jeho veřejné telefonní sítě. Přitom čím více Internet využívá, tím více musí do kasičky monopolního Telecomu vysypat, zatímco jeho konkurencí tlačený Internet provider se dokáže spokojit i s relativně únosným a časově neomezeným paušálem. Lze se pak divit, že příznivci Internetu potajmu sní o tom, že by jim Telecom vyšel nějak vstříc, a zavedl alespoň nějakou příznivější možnost volání do Internetu, nejlépe také za nějaký rozumný paušál?

Ne, nebojte se, nebudu zde vznášet další morální apel na náš monopolní SPT Telecom, aby slevil ze svých tarifů a udělal něco pro rozvoj Internetu, který to stále ještě velmi potřebuje. Nebudu také zastírat, že až do nedávna bych sám považoval jakékoli úvahy o možnosti dial-up volání do Internetu za paušální poplatek za přinejmenším nereálné. Pak jsem si ale přečetl interview s generálním ředitelem SPT, ing. Svatoslavem Novákem, které vyšlo v Computerworldu č. 12/98 na str. 8, a poněkud jsem znejistěl: pan Novák zde v souvislosti s dial-up přístupem k Internetu a vysokými tarify doslova říká "myslím si, že zde opět bude v blízké budoucnosti nějaký příjemnější vývoj". Na následující otázku, zda by mohl být konkrétnější, dodává že "ne, protože to sám nevím, ale diskuse na toto téma jsou na místě". Poté však přeci jen něco naznačuje: "nepochybně dojde k nějakému zásadnímu zlomu, dá se uvažovat o tom, rozhodně v případě větších zákazníků, kde lze stanovit nějaký rozumný průměr, že by uživatel platil pouze jakýsi měsíční paušál."

Čtenáře, který by v tuto chvíli již nadskakoval nadšením, však pan ředitel ihned trochu zchladil dovětkem "K tomu je ovšem nutné přece jenom mít více informací, více zkušeností, marketingové studie" - takže to asi nebude hned, ale až za nějaký čas. Ještě chladnější sprchou je pak i další dovětek "A navíc zde musí existovat určitá substituce z jiných výnosů Internetu. To znamená třeba něco obdobného, jako je zelená linka, kdy podnikatelé či asociace byznysmenů, kteří podnikají prostřednictvím Internetu, budou přispívat na komfort zákazníka, tj. platit za něj cenu připojení, nebo alespoň její část".

Pokusím se nyní trochu zaspekulovat nad tím, co by mohlo citované vyjádření pana Nováka znamenat - ostatně, když to zaznělo z úst generálního ředitele SPT, a vyšlo to v renomovaném počítačovém týdeníku, pak asi má smysl brát to vážně a zamýšlet se nad tím, jak je to vlastně míněno.

Možnost první: Internetová linka, ale stejné tarify

Jednou z možností, které přinejmenším teoreticky připadají v úvahu, je řešení ve stylu lidového rčení o nasyceném vlkovi a koze, která si zachovala svou integritu: SPT Telecom zřídí "Internetovou linku" po vzoru své zelené linky, ale v zásadě si ponechá své stávající tarify. To, co se fakticky změní, by pak byl pouze "platící konec" telefonní linky - dnes platí za telefon přímo uživatel, a to rovnou do kapsy Telecomu. Nyní by fakticky stejné peníze platil do kapsy SPT Telecomu Internet provider, který by si je ale nutně musel vyinkasovat od svého zákazníka. Administrativně by to možná bylo jednodušší (zákazník by dostával jen jeden účet, od svého Internet providera), a mělo by to i jeden zajímavý psychologický efekt - tím "špatným", kdo si mastí kapsu, by z pohledu koncového zákazníka byl jeho provider, a ne SPT Telecom, který by byl šikovně schován v pozadí. Zajímavé je, že tato možnost je v zásadě dostupná již dnes, a není k ní zapotřebí žádná specifická součinnost Telecomu - stačí použít běžný callback, v rámci kterého zákazník krátce zavolá svému providerovi, a jeho terminálový server mu pak automaticky zavolá zpět (a hovor pak jde na úkor providera). Ostatně, takovéto řešení je v mnoha systémech s dial-up přístupem vřele doporučováno kvůli větší bezpečnosti.

Možnost druhá: stejné tarify, přispívající sponzoři

Další principiální možnost by mohl naznačovat dovětek pana ředitele Nováka o substituci výnosů z Internetu a o tom, že by podnikatelé přispívali na komfort zákazníka. Pokud by to měli být Internet provideři, jejichž obchodní marže jsou dnes tak tenké, až jsou skoro průsvitné, pak by jim asi moc nepřispěli, a ve skutečnosti by se jednalo o předchozí případ. Možná to ale bylo myšleno spíše tak, že by na komfort zákazníka - čím je zřejmě míněna možnost alespoň nějak se dovolat - přispívali inzerenti, resp. zadavatelé reklamy, nebo provozovatelé virtuálních obchodních domů či provozovatelé jiných placených služeb. Ani to nepovažuji za reálné, protože na obchodování po Internetu ještě dlouho nikdo nebude vydělávat tak, aby z toho mohl něco subvencovat, sponzorovat, resp. dotovat. Hlavně to ale nejde ani technicky, protože dotovanou službou by byla základní konektivita do Internetu, kterou uživatel využívá tak, jak on sám považuje za vhodné - nedovedu si představit, jak jej přinutit aby nejprve navštívil stránky nějakého konkrétního inzerenta, či nejprve si něco koupil nebo alespoň si nejprve prohlédnul něčí reklamu, a teprve pak se podíval tam, kam chce on, stáhnul si poštu apod. Vazba mezi sponzorujícím "podnikatelem na Internetu" a jeho potenciálním zákazníkem by v důsledku toho byla tak vágní, nezřetelná a také neměřitelná, že případní sponzoři o něco takového těžko budou mít zájem. Navíc inzerce i poskytování služeb na Internetu (typu prodeje) jsou služby, které jsou nezávislé na způsobu připojení zákazníka, a tedy i na jejich poskytovateli připojení - přes kterého Internet providera by sponzoři přispívali na něčí dial-up připojení?

Možnost třetí: zlevnění jen pro vlastní zákazníky

Ve výčtu možností, které alespoň teoreticky připadají v úvahu, by zřejmě neměla chybět ani možnost, že "substitucí" je míněn přesun výnosů jen v rámci SPT Telecomu jako takového. Ten je totiž současně významným (ale již ne monopolním) poskytovatelem datových přenosových cest, a současně i Internet providerem. Teoreticky by tedy mohl přesunout část svých výnosů z poskytování datových okruhů do své "providerovské" části, což by mohlo pokrýt alespoň část telefonních poplatků, a tím "přispívat na komfort" Internetuchtivého zákazníka. Pokud by ale stejnou možnost SPT neposkytnul i ostatním Internet providerům - neboli kdyby efektivně zlevnil telefony jen sám sobě - velmi flagrantně by tím zneužil svého dominantního postavení a vytvořil velmi nerovnoprávné podmínky na trhu Internet providerů. Sám ale již opakovaně deklaroval, že nic takového neudělá, takže tato možnost je asi nejméně pravděpodobná.

Možnost čtvrtá: snížení tarifů

Zastavme se nyní u možnosti, že by SPT Telecom byl ochoten něco slevit ze svých tarifů za použití veřejné telefonní sítě, alespoň pokud je telefon využíván pro přístup k Internetu. Technicky by to šlo zařídit obdobným způsobem, na jakém fungují již citované zelené linky: jsou zřízena speciální čísla, která jsou zpoplatňována jiným způsobem, než čísla ostatní (a tato čísla by mohli používat všichni Internet provideři pro připojování svých zákazníků ke svým sítím). Pak by zřejmě bylo možné zavést paušální tarifní strop, neboli konstatovat cosi ve smyslu: pokud protelefonujete na tato speciální čísla více než n korun, zaplatíte pouze onu částku n (nebo dokonce: zaplatíte n, bez ohledu na to, jak často a dlouho telefonujete na tato speciální čísla). Pak by bylo vcelku jedno, jestli by paušální částku n platil Telecomu koncový účastník přímo, nebo prostřednictvím svého Internet providera). Samozřejmě by ale nesmírně záleželo na tom, jaké konkrétní podmínky by Telecom stanovil, zejména kam by posadil onen zmíněný "paušální strop" - výrok ředitele Nováka o potřebě podrobnějších informací a zkušeností by mohl signalizovat právě to, že SPT se nyní snaží odhadnout průměrnou "útratu" telefonujícího uživatele Internetu a jeho typické chování, a podle toho pak stanovit příslušný paušál. V každém případě by zavedení paušálního tarifu znamenalo určité efektivní zlevnění dial-up přístupu k Internetu, alespoň pro ty nejaktivnější uživatele Internetu. Současně by to ale znamenalo i větší zátěž pro telefonní síť ve vlastnictví Telecomu, protože zmínění uživatelé by v důsledku paušálního telefonního tarifu jistě trávili více času on-line.

Zásadní otázka: proč by Telecom něco takového dělal?

Bude ale Telecom vůbec ochoten přistoupit na efektivní snížení svých tarifů, navíc doprovázené zvýšenou zátěží jeho sítě? Není něco takového čirá utopie, zvláště v situaci, kdy má SPT zajištěno fakticky monopolní postavení až do začátku roku 2001, a může se vcelku nerušeně připravovat na onen zlomový okamžik, kdy se mu teprve bude moci postavit nějaká konkurence?
Každý podnikatelsky uvažující subjekt by této doby využil k vybudování takového zázemí, které mu posléze poskytne co nejvýhodnější pozici na liberalizovaném trhu. Náš Telecom to dělá, už jen tím že investuje nemalé peníze do rozvoje své veřejné telefonní sítě. Tento rozvoj ale potřebuje z něčeho financovat, a tak jej možná napadlo, že by ke zvýšení investic mohl využít i současnou vlnu zájmu o Internet - možná si jako dobrý hospodář spočítal, že když svou dnešní službu sice trochu zlevní, ale zato ji bude schopen prodat vícekrát, vydělá na tom a následně bude mít na investice více, než když bude neustále šroubovat své nominální ceny (tarify) nahoru, ale dokáže svou službu prodat jen výrazně menšímu počtu zákazníků. Pravdou je také to, že v oblasti "běžných" telefonních služeb už nějaký významnější nárůst nelze očekávat (zde dochází spíše k odlivu směrem k mobilním telefonům), ale v oblasti dial-up přístupu k Internetu ano. Zájem o Internet roste, a za dveřmi je další boom - nástup nejrůznějších set-top boxů a internetových telefonů. Tedy zařízení spíše z oblasti spotřební elektroniky, která jsou schopná oslovit skutečně velké množství lidí, dosud Internetem nepoznamenaných, přičemž všechna tato zařízení se budou připojovat k Internetu po telefonu, neboli přes veřejnou telefonní síť. Co když SPT chce tyto potenciální zákazníky získat, a za výroky jeho ředitele o možnosti paušálního tarifu za dial-up je skryta právě takováto chladná ekonomická kalkulace? Osobně doufám, že tomu tak je.

Na závěr

V každém případě ale znovu zdůrazňuji, že výše uvedené úvahy jsou pouze mými spekulacemi, a jako takové je třeba je brát. Teprve čas ukáže, jaký postoj zvolí SPT Telecom, a co přesně znamenala slova pana ředitele Nováka o zásadním zlomu a eventuelním paušálním tarifu za dial-up přístup k Internetu. První velkou příležitostí, kterou by Telecom mohl využít pro oznámení nějaké zajímavé novinky, bude nadcházející ComNet. Nechme se tedy překvapit.

P.S. Autor tohoto článku není v žádném přímém ani nepřímém spojení s SPT Telecom, a na jeho fungování je zainteresován pouze jako uživatel veřejné telefonní sítě, který nemá možnost zvolit si jiného telefonního operátora v případě, že není spokojen se službami SPT či s jeho tarify.