Vyšlo na www.novinky.cz dne 31.12.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1395.php3

Telecom představuje: Internet Off Line

K prvnímu lednu 1999 přichází SPT Telecom s doslova revolučním konceptem přístupu k Internetu, který dosud nemá ve světě obdoby - místo dosud převažujícího komutovaného přístupu hodlá Telecom nabízet tzv. donáškový přístup. Kvůli tomu přejmenoval i svou hlavní internetovou službu - z původního "Internet On Line" se nyní stává "Internet Off Line".

[Obr: svit1.gif (56709 Bytes)]
Zkušební provoz jedné z veřejných servíroven
Vyvinout a uvést na trh zcela nový způsob přístupu k Internetu se SPT Telecom snažil již delší dobu, byť tyto své snahy z pochopitelných důvodů pečlivě tajil - šlo totiž o obchodní tajemství, které jej mělo ochránit před vtíravou konkurencí včetně zvídavých očí státu. Nakonec ale uvedení celé nové a vskutku revoluční technologie do praxe uspíšily ryze praktické důvody. Ani velmi moderní, téměř od základů přebudovaná a náležitě dimenzovaná telefonní síť Telecomu totiž nedokázala unést tak velkou zátěž, jakou pro ni představují právě komutovaná připojení k Internetu. Konec konců, na něco takového nebyla žádná telefonní síť nikdy stavěna.

Podstatou nové technologie, se kterou Telecom nyní přichází na náš trh internetových služeb, je využití fyzického přenosu vysokokapacitních, a přitom cenově velmi příznivých médiích - jde například o použití značně flexibilních disků o průměru 5 a 1/4 palce (lidově tzv. disket), které Telecom považuje za nejperspektivnější. Představa je přitom taková, že Telecom zřídí po celé zemi hustou síť tzv. veřejných servíroven (zkratkou VS), ve kterých bude přijímat objednávky jednotlivých uživatelů na nejrůznější informační obsah Internetu. Podle pořadí došlých žádostí pak bude tyto požadavky vyřizovat, a prostřednictvím již zmiňovaných vysokokapacitních médií doručovat koncovým zákazníkům. Kvůli dosažení maximálního komfortu uživatelů Telecom předpokládá, že sám vyřeší také problém tzv. poslední míle, a jednotlivá vysokokapacitní média bude rozvážet jeho personál. Za tímto účelem již byl nakoupen potřebný počet vysokorychlostních vozidel, ale jejich praktickému nasazení prozatím brání neochota Českého silničního úřadu udělit těmto kanárkově žlutým autům právo absolutní přednosti v jízdě. Do doby, než bude výjimka udělena, proto musí uživatelé Internetu sami docházet do příslušných veřejných servíroven, a své dříve objednané zakázky si musí odnášet sami.

Jednou z hlavních výhod nové služby Internet Off Line, kterou vedení Telecomu nepomíjí patřičně zdůrazňovat, je možnost zabezpečit náležitou kvalitu. Nejde přitom jen o garanci nepoškrábanosti a neumaštěnosti flexibilního disku, kterou Telecom poskytuje - jde také o kvalitu informací, které jsou na tomto médiu přenášeny. Díky samotné podstatě donáškového přístupu k Internetu má Telecom jedinečnou šanci dohlédnout na korektnost poskytovaných informací. Může například včas vyřadit takové informace, které by mezi uživateli vyvolávaly negativní postoje, či jiné nepodložené či jinak zavádějící informace. Nová služba Telecom Off Line navíc dokáže i usnadnit přístup k Internetu všem, kteří s ním ještě nejsou dostatečně seznámeni - pracovníci Telecomu v jednotlivých veřejných servírovnách ochotně pomohou radou a poučením každému, kdo by měl jakýkoli problém.

Jediným problematickým aspektem nové služby Internet Off Line by mohla být její cena. Kromě poplatků za vyžádané informace a za jejich poskytnutí a přenos si SPT Telecom totiž hodlá účtovat i jednorázový poplatek za vstup do veřejné servírovny. V rámci něj pak bude mít uživatel zdarma některé základní úkony a dílčí služby, jako je například možnost odložení svrchníku v šatně, či použití místních toalet. Nutnost tohoto vstupního poplatku Telecom vysvětluje potřebou vystavět určitou bariéru lidem z ulice, včetně bezdomovců a jiných málo majetných lidí. Ti by jinak navštěvovali veřejné servírovny v hojném počtu třeba jen proto, aby se zde ohřáli či alespoň si odpočinuli - a svou přítomností by odrazovali vysoce bonitní zákazníky, o které má Telecom zájem především.