Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.12.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1344.php3

Co nového kolem Telecomu?

Telecom radí svým zaměstnancům jak čelit negativním náladám veřejnosti. Představitelé Telecomu na parlamentní půdě museli obhajovat své počínání, když se zde projednávala protestní petice z počátku listopadu.

Ačkoli se kolem protestního hnutí na první pohled nic neděje, a kdysi tak navštěvovaný Web http://www.bojkot.cz právě oslavil 14 dní bez sebemenší změny, dění kolem kauzy Telecomu a nehorázného zdražování jeho tarifů přeci jen pokračuje.

Telecom radí: omezte telefonování

Uprostřed týdne se na ISDN serveru objevil zajímavý článek, nadepsaný: Víte, jak obhájit zdražení tarifů SPT? Jde o interní dokument SPT - návod, který pro své zaměstnance připravilo vedení podniku, a který má zaměstnancům pomoci v obhajování firemní politiky vůči veřejnosti (jak trefně dodávají kolegové z ISDN serveru: třeba pro případ, že by jim nechtěli v hospodě nalít). Obsah návodu není nijak světoborný, obsahuje již dříve vyřčené argumenty typu:

 • Zdražujeme jen o 3,9, což je hluboko pod úrovní inflace
 • Musíme rebalancovat, aby se ceny vyrovnaly nákladům, protože to vyžaduje nadcházející liberalizace a protože směrnice EU neumožňují subvencování jedné služby z druhé
 • Musíme investovat obrovské peníze do rozvoje infrastruktury, zvyšování kvality atd. , sem jdou veškeré zisky.

V další části návodu pak jsou doporučované odpovědi na často kladené otázky, které jsou seřazeny velmi logicky - navazují na sebe podle toho, jak "negativně naladěná veřejnost" postupně vyvrací doporučené odpovědi na předchozí otázky. Realistickým vyvrcholením je doporučená odpověď: "Prospěje omezit telefonování ve špičce".

Z celého tohoto návodu mám dojem, že nejvyšší představitelé SPT Telecom si zřejmě dobře uvědomují, že vůči občanům této země dělají něco nekorektního, něco co není fér, a cítí potřebu to nějak ospravedlnit. Škoda jen, že se sami svým vlastním doporučením neřídí, a pronáší výroky kterými vyvrací své vlastní argumenty. Uvedu tyto dva konkrétní příklady:

 • Na samém konci října, v době kdy Telecom teprve oznamoval zvyšování tarifů, ekonomický ředitel SPT telecom Urs Kamber řekl pro MF Dnes, že vlastně již není do čeho investovat, a že investice budou výrazně snižovány (MF Dnes dne 31.10.1998):
  "Finanční ředitel SPT Telecom a jeden ze zástupců strategického partnera společnosti TelSource Urs Kamber chce příští rok výrazně snižovat investice. "Základní infrastruktura se blíží k dokončení. Většina z digitálních ústředen už byla nainstalována, většina přenosové sítě také. Teď už bude vše souviset s uspokojováním zákazníků o zřízení nové stanice," tvrdí Kamber.
  Naproti tomu zaměstnanci SPT mají obhajovat tezi, že zdražovat se musí proto, aby bylo na velké investice.
 • Nový tarif Internet 99 zcela zřetelně penalizuje používání Internetu během dne (v době tzv. silného provozu) a snaží se jeho použití přesunout do pozdních nočních hodin. Představitelé Telecomu to vysvětlují tím, že mohutně modernizovaná telefonní síť by neunesla zvýšenou zátěž, kterou by zvýšený přístup k Internetu v době silného provozu znamenal. Tisková mluvčí SPT paní Dvořáková to řekla v jednom rozhovoru pro ČTK, který byl citován na Českých novinách:
  "Cílem návrhu Internet 99 bylo podle mluvčí Dany Dvořákové především zvýhodnit soukromé uživatele, kteří se na Internet připojují večer a o víkendech. Snížení ceny v době silného provozu a následný nárůst připojení by podle mluvčí byl pro síť neúnosný".
  Naproti tomu po zaměstnancích SPT Telecom se chce, aby obhajovali obrovské investice, které již byly vloženy do modernizace telefonní sítě. S jakým efektem?

O Telecomu se jednalo v Parlamentu

Významnou událostí bylo jednání o protestní petici hnutí IPM, kterou památného 18. listopadu převzal člen petičního výboru poslanec Mlynář. Petice zřejmě neskončila v koši, ale petiční výbor ji postoupil k projednání hospodářskému výboru, konkrétně jeho podvýboru pro telekomunikace, pošty a informační systémy. Ten se také peticí tuto středu zabýval - na jednání si kromě iniciátorů petice (Svaté trojky) pozval i zástupce ministerstva financí (paní Zlatohlávkovou), zástupce ministerstva dopravy a spojů (paní Gurlichovou, nově zvolenou do členku předsednictva), zástupce českého telekomunikačního úřadu (ředitele Stádníka), a samozřejmě také zástupce Telecomu (viceprezidenta Čupu a pana Řezníčka). Očité svědectví z jednání přinesl hned ve čtvrtek ve svém článku jeden z iniciátorů petice, pan Zandl.

Z pozitivních zpráv zde zaznělo to, že Telecom hodlá účtovat penále za použití své sítě pro potřeby připojení k Internetu (pardon: tzv. sestavovací poplatek) až po skončení první minuty spojení - to by mělo odstranit alespoň ten křiklavý fakt, že veškerá neúspěšná spojení budou tarifikována dvakrát. Smůlu opět mají někteří uživatelé, kteří jsou připojeni k takovým telefonním ústřednám (E10 polské výroby), které jsou hodně netrpělivé a nedokáží počkat až na 60 sekundu hovoru - podle vyjádření pana Čupy má jít jen o dvě telefonní ústředny v celé ČR, podle článku pana Zandla jde jen v Praze o čísla začínající na tyto prefixy: 627, 628, 643, 644, 651, 683, 684, 688, 689, 691, 692, 798, 99. Jak to píši, už mi naskakuje husí kůže - vždyť i mé telefonní číslo, přes které se připojuji k Internetu, začíná na 651!

Z informací, které jsou k dispozici o jednání, to kolem zmíněného sestavovacího poplatku muselo být zajímavé. SPT Telecom argumentuje tím, že jej musel zavést kvůli antimonopolnímu úřadu. Poslanec Mlynář se ale tohoto úřadu explicitně dotázal zda to je pravda, a zmíněný úřad mu prý odpověděl že nikoli - že nedostal žádné podklady, žádné rozhodnutí nevydal a ani žádné nechystá. Ostatně, ani by to nemělo logiku: Telecom argumentuje tím, že tarif Internet 99 je tarifem za datovou službu, a nikoli za službu hlasovou. Kdyby totiž byl tarifem za službu hlasovou, která není liberalizovaná, muselo by se k ní vyjádřit ministerstvo financí (ale všimněte si, že Telecom nikde neuvádí, že by nový tarif muselo MF ČR schválit). Naproti tomu datové služby (služby spočívající v přenosu dat) jsou liberalizovány, a proto MF ČR nemusí schvalovat jejich cenu. Antimonopolní úřad by se k nim měl vyjadřovat, z logiky svého poslání, pouze pokud by příslušné ceny byly vyhnány vysoko a někdo tím zneužíval svého monopolního postavení. Antimonopolní úřad přeci nebude nikomu bránit v tom, aby určitou službu nabízel za výhodnějších podmínek, to je přeci samotný základ fungování konkurenčního prostředí, nad kterým má antimonopolní úřad bdít. Telecom ale udělal přesný opak - ve strachu před antimonopolním úřadem (či dokonce na jeho popud?) naopak vyhnal svou cenu do takové výše, že by se o to skutečně fungující antimonopolní úřad naopak měl začít rychle zajímat.

Pikantní bylo i vysvětlení nutnosti zavedení sestavovacího poplatku ze strany SPT, které ve svém reportážním článku popsal pan Zandl. Současně je to i velmi poučné vysvětlení rozdílu mezi dosud neliberalizovanou hlasovou službou a již liberalizovanou službou datovou:

Pan Řezníček z SPT Telecom poslance ujistil, že když se pro hlas i pro data používá telefonní síť, tak že je to vlastně to samé a že se již o sestavovacím poplatku rozhodli, čímž nám jasně dal znovu a opakovaně najevo, že se můžeme postavit na hlavu, ale Telecom svůj sestavovací poplatek mít bude.

Škoda jen, že SPT Telecom nepoučil své zaměstnance (ve výše citovaném návodu), jak vysvětlovat "negativně naladěné veřejnosti" potřebu zavedení sestavovacího poplatku, a potažmo i rozdíl mezi datovou a hlasovou službou. Jediné vysvětlení, které jsem zaznamenal, je vysvětlení neoficiální, pocházející z očitého svědectví přímého účastníka jednání mezi IPM a představiteli Telecomu, Iva Lukačoviče:

K zavedení sestavovacího poplatku se prý přistoupilo, aby se znevýhodnilo dvouminutové spojení k providerovi proti klasickému dvouminutovému telefonnímu hovoru.

Dozvíme se plnou pravdu?

Velmi pozitivním signálem, který ze zmíněného jednání vzešel, je snaha podvýboru pro telekomunikace dosáhnout zveřejnění dosud utajované smlouvy mezi TelSource, FNM a SPT telecom, od které se všechno zdražování odvíjí - ale která je utajovaná například i před ministerstvem financí, ačkoli to je povinné se touto smlouvou řídit. Přitom zřejmě jediným základem pro udržování zmíněné smlouvy v tajnosti je institut obchodního tajemství, který takováto smlouva představuje.

Začíná se hledat viník?

Další zajímavý moment se zřejmě týká načasování okamžiku zavedení nového tarifu Internet 99. Na zmíněném parlamentním jednání se ředitel ČTÚ pan Stádník nechal slyšet, že SPT mu neustále předkládá jiné podklady, a na jejich základě nemůže nic rozhodnout. Soudě podle včerejší tiskovky CESNETu, jehož představitelé vidí zavedení nového tarifu někdy na polovinu příštího roku, i díky letmému pohledu do kalendáře mne napadá, že Telecomu už asi začíná docházet, že nebude moci dostát svým vlastním a halasně proklamovaným slibům o včasném zavedení k 1.1.1999.

Možná už se i hledá obětní beránek, na kterého by se mohlo všechno svést - Telecom si pospíšil s tiskovou zprávou (vydanou 17.12.), ve které tvrdí že jedinou překážkou je právě ČTÚ a absence jeho rozhodnutí.

Další zajímavé zdroje informací

Všem, kteří se o další rozvoj Internetu zajímají, doporučuji fundovaný článek pana Stuchlého, nazvaný Co brání rozvoji českého internetu?

Kromě toho stojí za pozornost i nejnovější tisková zpráva MF ČR ke zdražené telekomunikačních poplatků (zde), která ale nepřináší až tak mnoho nového, pouze shrnuje dosavadní stanoviska ministerstva.

Další zajímavé zprávy přináší například České noviny, které se zmiňují o tom, jak iniciativa "Občané proti zdražování telefonů" chce podat žalobu na MF ČR - i to by mohlo pomoci ke zveřejnění dosud ostudně utajované akcionářské smlouvy mezi státem, Telecomem a jeho strategickým partnerem. Snad i včetně všech doplňků, dodatků, příloh a kdoví čeho ještě, co je toho součástí.