Vyšlo na www.novinky.cz dne 15.12.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1329.php3

Tarif Internet 99: Je skutečně výhodný?

Kolem hnutí IPM panuje v současné době příslovečné ticho po pěšince. Možná je to vhodná doba k zamyšlení se nad dosavadními výsledky a hlavně nad důsledky tarifu Internet 99.

Spontánně vzniklé hnutí "Internet proti monopolu" začalo ztrácet na lesku a síle v okamžiku, kdy se ukázalo jak nešťastně naletělo Telecomu na jeho geniální protitah. Přesně tak si dnes, s notným odstupem času, dovolím označit to, s čím vyrukoval SPT Telecom. Jde samozřejmě o jím navržený tarif Internet 99. Obávám se, že mnoho lidí (včetně některých kolegů novinářů) dodnes plně nedocenilo jeho skutečnou podstatu. Ta spočívá v tom, že Telecom "někde přidal, jinde ubral", ale je nemožné objektivně zhodnotit, jestli tím Internetu prospěl, nebo naopak ublížil (a totéž ostatně platí i pro jeho vlastní kapsu). Jelikož nejsou známy žádné oficiální statistiky o chování komutovaných uživatelů a o struktuře výnosů Telecomu, nelze objektivně zhodnotit dopad, který bude zavedení nového tarifu mít. Je možné pouze vyslovovat subjektivní názory založené na argumentech, které nelze doložit oficiálními čísly - ale tomu se Telecom může ze srdce vysmát. Jemu stačí jen mechanicky opakovat, že přece právě on "vyšel vstříc Internetu" a nabídnul mu speciální tarif. Máte-li na jeho výhodnost jiný názor, nemáte prakticky žádnou šanci posunout jej z roviny subjektivního tvrzení do roviny prokazatelného objektivního hodnocení.

Než si dovolím znovu vyslovit svůj subjektivní názor, zmíním se ještě o jedné důležité věci: posouzení toho, zda nový telefonní tarif Internetu prospěje, či neprospěje, je multikriteriální záležitostí. V Internetu, podobně jako skoro všude jinde, není nic černobílé, eventuálně s přechodem od černé k bílé přes lineární škálu různých odstínů šedi, a neexistuje zde žádné jednotlivé kritérium, které by dokázalo postihnout celkový vývoj či vliv. Není tomu tak ani ve starobylém světě telefonů, ze kterého SPT Telecom i se svou mentalitou přichází (pouhý počet existujících telefonních stanic také ještě nevypovídá o tom, jak a k čemu je lidé využívají a jaký užitek jim přináší). Zvyšování absolutního počtu stanic může být doprovázeno třeba i poklesem absolutního počtu hovorů a zkracováním jejich průměrné délky, protože lidé tak reagují na zdražování telefonních tarifů.

Stejně je tomu i ve světě Internetu - také zde není žádné jednotlivé kritérium, které by samo o sobě dokázalo dostatečně věrohodně popsat rozvoj či naopak stagnaci Internetu - například počet uživatelů neříká nic o tom, jaký je přínos Internetu a jak dobře a účelně jej lidé využívají (nehledě již na samotný fakt, že je principiálně nemožné objektivně zjistit počet uživatelů Internetu, již jen z toho důvodu že neexistuje přesná definice tohoto pojmu). Podobně je tomu s počtem připojených uzlů, s počty WWW serverů, s objemem a kvalitou dostupných informací, se spolehlivostí, věrohodností a seriózností poskytovatelů služeb, s objemy reklamy, objemy přenesených dat atd. Všechno to jsou pouhé kaménky jedné obrovské a dosti komplikované mozaiky, zatížené velkou mírou vágnosti a neurčitosti (mnohdy i neměřitelnosti). Teprve vzájemná souhra všech těchto faktorů by mohla něco vypovídat o tom, zda nový tarif Internet 99 Internetu prospěl (nebo nikoli).

Nyní již k mému subjektivnímu názoru na dopady nového tarifu Internet 99. Pokusím se to rozvést pro některé vybrané kaménky celé složité mozaiky.

Vliv na strukturu uživatelů

I bez existence směrodatných čísel si lze odvodit, že tuzemští uživatelé Internetu spadají do několika různých skupin:

  • "velcí" podnikoví uživatelé, kterým se vyplatí pořídit si trvalé připojení pevnou linkou: tito již mohou plně využívat výhod konkurence jak mezi providery, tak i mezi poskytovateli datových okruhů. Tuto skupinu uživatelů nový tarif nijak významněji neovlivní, a tak tento uživatelský segment bude nejspíše dále růst.
  • "drobní" podnikoví uživatelé, kterým se nevyplatí trvalé připojení a jsou odkázáni na komutované připojení a na pracovní dobu (dobu silného provozu): těchto uživatelů se nový tarif Internet 99 dotkne nejbolestivěji, protože právě jim se přístup k Internetu zdraží velmi citelně. Právě tomuto segmentu uživatelů (malým firmám, živnostníkům atd.) by Internet mohl nejvíce pomoci při jejich tolik potřebném rozvoji, ale díky dopadu tarifních změn zde bude růst nejvíce utlumen.
  • "domácí" uživatelé, kteří používají Internet pro svou zábavu, vzdělávání, seberealizaci, ze zvědavosti atd. Také tito uživatelé jsou odkázáni na komutované připojení, ale na rozdíl od "drobných" podnikových uživatelů mohou se svými přístupy k Internetu počkat až na pozdní noční hodiny či na víkendy. Tito uživatelé budou relativně zvýhodněni, a jejich počty proto mohou růst.

Vliv na úsporné chování

Dosavadní telefonní tarify byly lineárně závislé na době trvání hovoru (zanedbáme-li úvodní dialog modemů a přihlašovací sekvenci). Nový tarif Internet 99 již lineární není: fakticky penalizuje kratší hovory (prostřednictvím sestavovacího poplatku), oproti hovorům delším. Jinými slovy nový tarif přináší největší zdražení "maloodběratelům" (a naopak menší zdražení "velkoodběratelům"). Tím působí proti tomu, aby se uživatelé chovali úsporně a "nakupovali" pouze tolik, kolik opravdu nezbytně potřebují (a naopak vychází vstříc tomu, kdo je ochoten plýtvat). Zmenšuje se tím manévrovací prostor, který koncoví uživatelé mají k ovlivnění svého telefonního účtu za připojení k Internetu, a značně také komplikuje "nákladově optimální chování" koncových uživatelů.

Dříve totiž bylo celkem jasné, jaká je optimální strategie pro uživatele, který chtěl získat z Internetu maximum, ale současně protelefonovat co nejméně: musel se připojovat na co nejkratší dobu a během ní musel stihnout co možná nejvíce. Nyní je to značně komplikovanější a složitější. Jednoduchý přístup stylem "co nejrychleji zavěsit" bude díky sestavovacímu poplatku naopak jeden z nejdražších.

Ať už bude nová optimální strategie jakákoliv, jedno považuji za jisté: i při takovéto optimální strategii (resp. při nejefektivnějším možném chování) to šetřícího uživatele přijde v absolutních částkách podstatně dráže než podobně optimální strategie při dnešních tarifech! Telecom zkrátka zvednul laťku minimálních nákladů, pod které se nikdo nemá šanci dostat. Co je mi platná výhodnost nového tarifu, když třeba někdy hluboko v noci potřebuji jen krátce odeslat a přijmout poštu a natáhnout si domovskou stránku nového vydání Novinek a jeden článek, který mne zde zaujme? To stihnu v klidu a pohodě za několik málo minut (třeba i za dvě minuty, číst si to mohu až po odpojení), ale výhodnost nového tarifu Internet 99 se v této nejvýhodnější době projevuje až u souvislých hovorů délky nad cca 18 minut! Ještě dnes mě takovéto noční stažení pošty a načtení několika málo zajímavých stránek stojí 2,40 (do šesti minut), zatímco od nového roku za to samé zaplatím 5,20! Pravda, za stejnou cenu, kterou zaplatím tak jako tak, budu v příštím roce moci zůstat "zavěšen" plných dvanáct a půl minuty. Ale co když to právě nepotřebuji? Používám-li Internet k seriózní práci (a ne k tomu, abych zabíjel čas), to si hned musím vymýšlet, kam se ještě rychle podívat, abych nemusel zavěsit a nenechal už zaplacené připojení propadnout?

Ve dne (v době silného provozu) to je podobné: když budu přesně vědět, co chci, a půjdu na jistotu, stihnu to za velmi krátkou dobu (například načíst poštu a několik málo WWW stránek), ale zaplatím za to skoro dvojnásobek toho, co dnes. Pokud nebudu vědět tak přesně, co chci, a budu "viset déle", zaplatím relativně méně (vztaženo na jednu minutu), ale v absolutní hodnotě stejně ještě více.

V uplynulých dnech se na Internetu objevily zprávy o tom, jak se Telecom dohodl s poskytovateli na konkrétní implementaci nového internetového tarifu. Představitelé hnutí IPM přitom uvítali jako vstřícný krok to, že si provideři budou moci ponechat i linky tarifikované "původním" způsobem, tedy běžným telefonním tarifem pro rok 1999. Je to asi logické konstatování - už ale tušíte, proč jsem v úvodu označil tah Telecomu s novým tarifem za geniální? Vždyť Telecom tím donutil protestní hnutí, aby samo označilo za "záchranu" to, co je předtím vyhnalo do ulic!

Bariéra pro nové uživatele

Každý, kdo ještě není uživatelem Internetu, ale chce se jím stát, musí překonat určitou počáteční bariéru - musí si například pořídit vhodný počítač, modem, software, účet u providera atd. Dále se musí naučit s Internetem pracovat a samozřejmě musí zvládnout také samotné připojování. Musí dosáhnout potřebné souhry svého modemu s dostupnou telefonní linkou a s modemem na straně providera, musí se naučit správně přihlašovat (používat přihlašovací skript) atd. Všechny tyto věci jsou pro "znalé" triviální, ale pro nově příchozí jsou dosti náročné. A velmi často jsou řešeny metodou pokusů a omylů - noví uživatelé chybují relativně hodně, zatímco zkušení uživatelé asi nebudou chybovat tak často. Většina chyb, ke kterým dochází již při přihlašování, se přitom "vejde" do první minuty telefonního hovoru, kterou nový tarif Internet 99 penalizuje sestavovacím poplatkem. Díky tomu se nebývale zvyšuje bariéra, kterou musí překonávat noví uživatelé Internetu - než se s touto sítí naučí pracovat, Telecom si je "zkasíruje" podstatně více než dnes.

Nový tarif tedy na jedné straně vychází vstříc "domácím" uživatelům, kteří jsou schopni počkat se svými požadavky na přístup do pozdních nočních hodin, ale na druhé straně zvyšuje bariéru, kterou noví zájemci o Internet musí překonat, aby se stali skutečnými uživateli. Na segment "domácích" uživatelů, který je jistě schopen výrazného růstu, proto nový tarif působí současně prorůstově (u těch, kteří "již umí"), a současně působí protirůstově (na ty, kteří "ještě neumí"). Výsledný efekt je těžké odhadovat.

Pro korektnost je třeba dodat, že na posledním jednání mezi představiteli IPM a Telecomem byl právě tento efekt sestavovacího poplatku ze strany IPM silně kritizován a Telecom údajně slíbil že bude poplatek účtovat až "v průběhu první minuty". Od té doby jsem žádné vyjádření Telecomu v této souvislosti nezaznamenal. Nezapomínejme ale na to, že "začátek první minuty" je součástí celé první minuty, takže Telecom bude mít pravdu, když bude tvrdit, že tento sestavovací poplatek účtuje "v průběhu první minuty", a fakticky jej účtuje hned na samém začátku spojení.

Celkový image Internetu

Dnešní Internet je středem zájmu politiků, médií, právníků a mnoha dalších. Všichni se přitom snaží aplikovat takový pohled na Internet, jaký jim nejlépe vyhovuje - například bulvární média hledají na Internetu nejrůznější zdroje patologických jevů, na které by mohly poukazovat (a tím zaujmout své čím dál nasycenější a otupělejší diváky a čtenáře). Kdyby třeba televize přinesla záběry dealerů drog postávajících nerušeně v samém centru Prahy, nikoho by to nezaujalo, protože je tam může vidět sám, na vlastní oči, každý den. Kdyby někdo obvinil mobilní telefony z toho, že slouží těmto dealerům drog ke vzájemné koordinaci a řízení celé distribuce, také by to asi moc lidí nezaujalo (většina by si domyslela, že na vině nejsou mobilní telefony, ale lidé, kteří je používají). Ale v případě Internetu už takovéto rozlišení mezi technologií a lidmi, kteří ji využívají (nebo zneužívají), již není tak do očí bijící. Vždyť kolikrát byl místo konkrétních viníků šmahem obviněn celý Internet, ať už to bylo například z pedofilie, ze šíření pornografie, podpory drog, rasové nesnášenlivosti či nejrůznějších dalších nepravostí.

Média bulvárnějšího ražení dnes vytvářejí značně negativní image Internetu coby úplného "semeniště hříchu". Leckdy se pak k tomu přidávají i méně bulvární média a nejrůznější zájmové skupiny, a to z toho důvodu, že nejsou dostatečně správně a korektně informovány o skutečné podstatě Internetu (a tak mají tendenci vnímat spíše patřičně zdůrazněná negativa, než skromněji prezentovaná pozitiva).

Napravovat zkreslený image Internetu v celé společnosti není jednoduché ani snadné. Nový tarif Internet 99 tomu také moc nepomáhá, protože svou podstatou i způsobem prezentování vlastně říká:

"Internet je něco, co se má dělat doma, v soukromí a v nočních hodinách"