Vyšlo na www.novinky.cz dne 10.12.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1306.php3

Novák se udržel v čele Telecomu

Mimořádná valná hromada akcionářů SPT Telecom rozhodla, že vánoční a novoroční přání na WWW stránkách Telecomu může zůstat beze změny - z pozice generálního ředitele nám může i nadále přát všechno nejlepší pan Svatoslav Novák. Ostatní bude zřejmě i nadále záviset na strategickém partnerovi.

[Obr: valna_hromada_spt_novak.gif (40305 Bytes)]
Tiskovou zprávu SPT Telecom přečetl staronový generální ředitel, pan Svatoslav Novák
Mimořádná valná hromada SPT Telecom byla svolána na žádost majoritního akcionáře, kterým je český stát zastoupený Fondem národního majetku. Sešlo se 84,36 % akcionářů, takže valná hromada byla usnášeníschopná. Chvíli po poledni se konala tisková konference, na které staronový generální ředitel pan Svatoslav Novák přečetl tiskovou zprávu: z ní vyplynulo, že na postu nejvyšším (tedy na postu generálního ředitele) k žádné změně nedošlo, a že jediné co se změnilo je složení představenstva a dozorčí rady. Pokud jde o konkrétní jména a čísla, zde jsou:
 • Představenstvo: byl odvolán dosavadní předseda ing. Luboš Řežábek, a dále člen představenstva ing. Oldřich Zapletal. Nově byli do představenstva zvoleni:
  • ing. Marcela Gurlichová, náměstkyně ministra dopravy a spojů
  • ing. Antonín Kalda, ředitel úseku pro síť pražského Telecomu
  • ing. Karel Zeman, místopředseda výkonného výboru Fondu národního majetku
  • 2 zástupci strategického partnera, pánové Marten Pieters a Lorne Somerville.

  Dosavadní početní rozložení 9-ti členného představenstva se nezměnilo: 6 tuzemců, 3 zástupci strategického partnera. Nový předseda představenstva bude zvolen až na prvním zasedání nově zvoleného představenstva.

 • Dozorčí rada: byl odvolán dosavadní předseda ing. Anton Zima, a dále členové představenstva Mgr. Petr Polák a prof. Jan Švejnar. Nově byli do dozorčí rady zvoleni:
  • ing. Vladimír Měšťan
  • ing. Vladimír Sokolík
  • ing. Zdeněk Švrček
  • zástupce strategického partnera, pan John Klein Bluemink.
  Také v 15-členné dozorčí rady se nijak nezměnilo procentuelní rozložení sil: 12 členů je z tuzemska, 3 ze zahraničí.

Oficiální tisková zpráva SPT Telecom obsahovala pouze konstatování výše uvedených personálních změn - tedy bez zmínky o tom, že na postu nejvyšším se žádná změna neodehrála. Na tiskové konferenci se však četla ještě jedna tisková zpráva, a to od strategického partnera Telsource.

[Obr: valna_hromada_spt_kok.gif (57611 Bytes)]
Tiskovou zprávu TelSource přečetl a na následné dotazy odpovídal pan Bessel Kok. Náplast na jeho tváři zřejmě nijak nesouvisela s jednáním valné hromady

Je velmi stručná, proto si ji dovolím ocitoval v plném rozsahu a doslova:

Dnes ráno TelSource obdržel poslední návrhy FNM v souvislosti s volbami nových členů do představenstva SPT TELECOM, a.s., kteří budou zastupovat akcionáře s 51% podílem.

Akcionářská smlouva požaduje, aby TelSource hlasoval ve prospěch členů nominovaných FNM.

TelSource svolá jednání členů KPN a Swisscom s cílem posoudit novou situaci z hlediska podnikatelského a z hlediska vlivu na řízení SPT TELECOM, a.s.

Dosud SPT TELECOM, a.s. vykazovala velmi dobré výsledky a při našem hodnocení situace chceme zabezpečit, aby tomu tak bylo i v budoucnosti.

Pro informaci: žádný komentář

Z tónu hlasu, kterým tuto zprávu předčítal pan Bessel Kok, jsem si osobně odnesl dojem, že výsledky valné hromady chápe jako určitý útok na TelSource (což ostatně dokládá i třetí bod tiskové zprávy, o potřebě svolat jednání členů TelSource za účelem projednání nové situace). Není mi ale jasné, v čem je situace nová: pokud se na valné hromadě stalo právě a pouze to, o čem hovoří tisková zpráva SPT, pak se změnilo pouze personální obsazení představenstva a dozorčí rady, ale nezměnila se žádná "pravidla hry". O jakékoli změně stanov, kterou avizovaly některé články v denním tisku, se v tiskové zprávě nehovoří (a jednání samotné valné hromady jsem nebyl přítomen, takže nevím zda se o nějaké změně stanov jednalo či nikoli). Pokud se tedy na valné hromadě odehrálo něco podstatného (jiného než obměna lidí v představenstvu a dozorčí radě, se zachováním celkového rozložení sil), pak se to v závěrečné oficiální tiskové zprávě vůbec neobjevilo. Ostatně, generální ředitel Svatoslav Novák se sám vyslovil v tom smyslu, že valná hromada proběhla hladce, bez rušivých momentů.

[Obr: valna_hromada_spt_kamber.gif (22880 Bytes)]
Jaké asi byly pocity tiskové mluvčí Dany Dvořákové a ekonomického ředitele Urse Kambera?

Na dotaz, zda naše vláda již nějak jednala s představiteli strategického partnera, odpověděl pan Kok zopakováním prvního bodu své tiskové zprávy: TelSource obdržel návrhy FNM až ráno před valnou hromadou, a žádné jiné jednání prý neproběhlo. Na jiný dotaz o tom, zda se výsledky valné hromady nějak projeví na složení tzv. provozního výboru, pan Kok odpověděl v tom smyslu, že to bude záviset na jednání členů TelSource, které má být svoláno. Pro úplnost připomínám, že tzv. provozní výbor je tím orgánem, který fakticky řídí každodenní činnost SPT Telecom a přijímá mnohá velmi významná rozhodnutí. Členů tohoto provozního výboru je pět:

 • ing. Svatoslav Novák, generální ředitel SPT
 • André Frans Bessel Kok, zástupce generálního ředitele a zástupce TelSource u SPT
 • ing. Michal Čupa, viceprezident pro sítě a služby s přidanou hodnotou
 • James S. Hubley, viceprezident pro telefonní služby
 • Urs Kamber, viceprezident pro finance a správu

Pokud správně počítám, je to 3:2 ve prospěch zástupců strategického partnera. Pokud vám to nějak nehraje s faktem, že strategický partner vlastní pouze 27 procent akcií, zatímco náš stát jich má v držení 51, pak nejste sami.

Na závěr si dovolím ještě malý osobní dovětek: na tiskové konferenci českého SPT Telecom byla česká část vedení tohoto podniku dosti pasivní: česká tisková mluvčí uvedla tiskovou konferenci, český generální ředitel přečetl tiskovou zprávu, ale odpovědi na zásadní dotazy musely být tlumočeny do češtiny, protože pocházely od zástupců strategického partnera. Snad ani nemusím rozvádět pocit, který jsem si z toho odnesl.