Vyšlo na www.novinky.cz dne 1.12.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1265.php3

Internet vs. SPT Telecom: Hlavo 22, smekni!

V průběhu právě skončeného listopadu 1998 nás SPT Telecom počastoval celou řadou výroků a tvrzení, nad kterými je možné se přinejmenším pozastavit a začít uvažovat o jejich logice a korektnosti.

Velkou nekorektností, které se SPT Telecom dopustil hned na samém začátku celého dění, bylo jeho tvrzení o průměrné výši zdražení, ke kterému má dojít k 1. 1. 1999, a to zejména v oblasti místního hovorného. Ve své tiskové zprávě ze dne 28. 10. 1998, ve které oznámil změny svých tarifů, uvedl pouze to, že průměrné zvýšení místního hovorného dosáhne úrovně 25 procent a bude dosaženo zvýšením ceny impulsu (ze 2,40 na 2,60) a zkrácením délky impulsu. Neřekl ovšem na kolik bude impuls zkrácen - zda třeba v době silného provozu na dvě a půl minuty, což by s jistým přimhouřením oka mohlo dát oněch 25 procent. Kdoví proč se tak stalo, proč Telecom neřekl celou pravdu najednou - argument, že sám nevěděl, jak dlouhý impuls bude, protože příslušná žádost o zkrácení impulsu teprve ležela na Ministerstvu financí, je v jednoznačném rozporu s tvrzením, že celkový dopad bude představovat zvýšení právě o 25 procent! Telecom přeci nemohl dopředu spočítat výsledek, aniž znal všechny výchozí hodnoty! Pokud je znal, pokud měl příslušné rozhodnutí MF ČR v ruce již v okamžiku, kdy vypočítal oněch 25 procent a pustil je do světa, pak je zase nekorektní, že novou délku impulsu neoznámil současně s ostatními změnami! Už začínáte cítit ten začarovaný kruh?

Telecom nachytal sám sebe

Ať už to bylo tak nebo tak, ať už Telecom při výpočtu oněch 25 procent věděl, z čeho je vypočítat nebo příslušné numero pouze střelil od boku, vymstilo se to především jemu samotnému. Jakmile totiž vyšlo najevo, že impuls bude v době silného provozu zkrácen ze tří minut na dvě, každý člověk schopný naťukat pár čísel do kalkulačky (nebo dokonce počítat vlastní hlavou) si mohl snadno ověřit, že na těch 25 procentech je něco divného - jemu vycházelo něco podstatně jiného! První představitel Telecomu, který se právě kvůli tomuto veřejně ztrapnil, byl sám generální ředitel pan Svatoslav Novák, když ve zmíněné "21" dne 10.11. v televizi poprvé připustil, že impuls bude zkrácen na 2 minuty, ale že to odpovídá průměrnému zdražení pouhých 25 procent - aniž by dokázal alespoň naznačit, jak je to možné!

[Obr: 21novak.gif (52398 Bytes)]

Vysvětlí Telecom někdy těch 25 procent?

Do dnešního dne se SPT Telecom oficiálně nevyjádřil k tomu, jak došel ke zmíněným 25 procentům průměrného zdražení. V jeho tiskových zprávách jsem nenašel žádný náznak či zmínku o metodice, pomocí které došel k oněm magickým 25 procentům. Přinést určité vysvětlení se pokusilo alespoň ministerstvo financí, které mimochodem nehovoří o 25 procentech, ale o 26 procentech! Nejspíše MF ČR přeci jen cítilo určitou odpovědnost vůči občanům této země, a tak vydalo tiskovou zprávu, ve které prozradilo alespoň něco. Uvedlo totiž, že zmíněných 25 až 26 procent vychází jako vážený průměr tehdy, když se v roli vah použije jejich četnost podle délky trvání hovoru (což zase vychází ze statistického rozložení délek hovorů). Ani SPT Telecom, ani MF ČR však samy neřekly nahlas (resp. veřejně), jaké tyto váhy jsou, takže veřejnost si nemůže ověřit správnost příslušného výpočtu. Jediné, co šlo udělat, bylo vzít malý a neoficiální, zato však veřejně dostupný vzorek dat a na něm se pokusit zrekonstruovat celý výpočet (to jsem se pokusil zde, a skutečně vyšlo něco málo přes 26 procent).

Oficiální podklady pro takovýto ověřovací výpočet jsou však stále nedostupné.

Nevím, zda se je tzv. svatá trojka pokusila "vydolovat" z příslušných orgánů, a s jakou se potázala. Z nejnovější tiskové zprávy MF ČR si ale lze odvodit, že iniciativě "Občané proti zdražování telefonů" se podařilo alespoň nějaké podklady získat. Cituji z příslušné tiskové zprávy:

Ředitel odboru Regulace cen Ministerstva financí ČR Václav Wagner přijal koncem listopadu zástupce iniciativy "Občané proti zdražování telefonu". Ředitel Wagner přítomné informoval o detailech procesu tvorby cen telekomunikačních služeb a zároveň jim předal požadované materiály, které se týkají této problematiky.

[Obr: 21wagner.gif (55093 Bytes)]

Ne 25, ale 32!

Co je ale úplně nejpodstatnější, je skutečnost, že celý výpočet na základě vážených průměrů vycházejících z četnosti délek hovorů není směrodatný pro výpočet průměrného zdražení! Umožňuje vypočítat určité číslo (oněch 25 procent), které ale nevypovídá korektně o tom, kolik navíc zaplatí průměrný uživatel telefonu, resp. o kolik se průměrně zvýší výnosy SPT Telecom!! Zde musím sebekriticky přiznat, že sám jsem také zpočátku "skočil Telecomu na špek" (zejména zde), a neuvědomil si plně rozdíl mezi tím, jaké váhy se použijí. Pokud totiž chceme zjistit, o kolik více všichni v průměru zaplatíme, musíme při váženém průměru použít váhy vycházející z ceny jednotlivých hovorů, a ne z jejich délky (podrobněji viz zde). Pak ale nevychází 25 procent, nýbrž 32 procent! To se zřejmě Telecomu nehodilo do krámu, a tak oznámil (nikoli zdůvodnil) výsledek jiného výpočtu, který byl pro něj příznivější. Podstatné přitom je i to, že průměrné zdražení o faktických 32 procent se různých kategorií uživatelů telefonní sítě dotkne různým způsobem. Těch, kteří volají jen velmi krátce (pomocí hovorů do 2 minut), pocítí jen zdražení o cca 8 procent. Naopak ti, kteří volají déle, pocítí na své kapse zdražení o plných 62,5 procent!

A co teprve, až dojde ke zvýšení DPH u všech služeb, jak už avizují úředníci z MF ČR - dnešní hovorné obsahuje DPH ve výši 5%, jaké asi budou tarify až se DPH zvýší na 22%?

Proč Telecom potřebuje zdražovat?

Když Telecom poprvé oznámil změnu svých tarifů pro rok 1999, prezentoval vše tak, že dojde k průměrnému zvýšení všech tarifů (tedy nejen místních, ale i dálkových) o celkových 3,9 procenta. Pokud bychom tedy vzali Telecom za slovo a vynásobili jeho roční výnosy za hovorné ve výši 22 miliard 200 milionů (jak sám uvádí ve své tiskové zprávě) číslem 0,039, dostaneme se na cca 869 milionů jako nárůst jeho výnosů - takovouto částku ostatně potvrdil ředitel odboru Regulace cen MF ČR Václav Wagner v rozhovoru pro deník Právo dne 11. 11. 1998, cituji:

Zdražení poplatků plánované od počátku příštího roku přitom podle Wagnera přinese Telecomu zhruba 865 miliónů Kč

Neptejme se nyní, zda je do toho započítáno to, co Telecom získá navíc jen na zvýšeném paušálu - když každá z 3 595 000 přípojek zdraží měsíčně o 35,- Kč, je to za celý rok 3 595 000 x 35 x 12, což dává bratru něco přes jednu a půl miliardy. Vezměme raději oněch skromnějších 865 milionů (vždyť přeci Telecom přijde zkrátka na dálkových hovorech), a srovnejme si tuto oficiálně vyřčenou sumu s jinou sumou, kterou naše deníky prozradily v polovině letošního léta (například opět Právo, 20. 6. 1998):

Telecom zaplatí 200 miliónů korun za změnu svého názvu
Nové obchodní jméno firma koupí od bývalého generálního ředitele Telecomu Jiřího Makovce, který firmu vedl do roku 1995. Změna jména má podle Koka přispět k přeměně identity společnosti na moderní konkurenceschopný podnik. Současná identita není podle představenstva dostatečně marketingově silná a odráží její minulost vázanou na stát.

[Obr: besselkok.gif (21364 Bytes)]
Bessel Kok
Podle názorů jiných periodik je oněch 200 milionů silně podhodnocených a realita bude vyšší (myslí si to např. Strategie). V každém případě to stávající předsednictvo dostalo na poslední valné hromadě za úkol, s termínem k 1. 1. 2000.

Srovnejte si nyní těch 200 milionů na změnu jména s 865, které Telecom vydělá zdražením, a domyslete si, co to znamená: čtvrtina zdražení padne na to, aby Telecom měl z čeho zaplatit změnu svého jména! Cítíte ten krásný paradox? K tomu, aby v očích veřejnosti získal laskavější image, Telecom citelně zdražuje a stává se ještě více nenáviděným!

A co když se změna jména mine účinkem a z nestydatého SPT Telecomu bude ještě nestydatější Český Telecom? Nebude se spirála roztáčet dále - že by Český Telecom ještě více zdražil, aby mohl ještě více investovat do vylepšení svého pošramoceného image?

Zvýhodnění nesmí být levnější!

Snad největší nestydatostí, kterou SPT Telecom vytáhnul proti protestujícím uživatelům Internetu, je zavedení jednorázového sestavovacího poplatku za zřízení (sestavení) spojení v rámci tarifu Internet 99. Jakkoli tento poplatek nemá žádné technické opodstatnění, má naprosto likvidační účinky na ty uživatele, kteří se až dosud snažili bránit vysokým telefonním poplatkům tím, že se připojovali jen na nezbytně dlouhou (či spíše krátkou) dobu. Díky sestavovacímu poplatku se jim nyní přístup k Internetu pomocí krátkých hovorů prodraží o více než 100 procent!

[Obr: ivo.gif (47433 Bytes)]

Jak ale Telecom vysvětluje zavedení tohoto sestavovacího poplatku? Oficiálně nijak. Neoficiálně jej představitelům tzv. svaté trojky vysvětlil takto (cituji z článku očitého svědka, Iva Lukačoviče):

Nejsilnějším argumentem Telecomu pro zavedení tohoto sestavovacího poplatku je prý antimonopolní úřad, který prý bude tarify Internet 99 jistě zkoumat. K zavedení sestavovacího poplatku se prý přistoupilo, aby se znevýhodnilo dvouminutové spojení k providerovi proti klasickému dvouminutovému telefonnímu hovoru.

Konečně tedy pravda - a jaká! Aby bylo možné prosadit určité zvýhodnění, které podle SPT Telecomu nový tarif Internet 99 přináší, je třeba jej pořádně znevýhodnit!! Před tímhle by měla smeknout i samotná Hlava 22! Jen mne tak napadá - nebyl náhodou Joseph Heller někdy zaměstnancem SPT Telecom nebo alespoň jeho strategického partnera?