Vyšlo na www.novinky.cz dne 30.11.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1257.php3

Telecom nezvýhodnil, ale rebalancoval!

SPT Telecom opakovaně mluví o potřebě rebalancovat své tarify - tento termín přitom velmi přesně vystihuje i to, co je skutečnou podstatou nového tarifu Internet 99. Telecom nezvýhodnil tarify za komutovaný přístup k Internetu, on je rebalancoval!

Termín "rebalancování" lze interpretovat jako snahu o obnovení rovnováhy (balance) a týká se zřejmě situace, kdy je takováto rovnováha nějakým způsobem narušena. Přitom každá rovnováha a každá snaha ovlivnit ji sledují určitý cíl, určité hledisko a určitá konkrétní kritéria.

V případě veřejné telefonie jako celku je "rovnováha" asi skutečně narušena a je potřeba ji "vrátit zpět" neboli provést rebalancování. Přinejmenším z pohledu SPT Telecom, který tvrdí, že místní hovory jsou pro něj ztrátové a musí je dotovat z hovorů dálkových. Přitom se ale Telecom nenamáhá jakkoli doložit veřejnosti ekonomickou nevýhodnost místních hovorů ani naznačit míru jejich ztrátovosti - čímž sám otevírá prostor pro spekulace o tom, zda například nevýhodnost místních hovorů nespočívá pouze v tom, že do kasičky SPT Telecom přináší menší zisk, než jaký by si tento monopolní operátor sám představoval. Tedy, že místní hovory nejsou ztrátové v tom smyslu, že by Telecom na ně musel doplácet, ale jsou pouze málo ziskové a "rebalancování" pak fakticky znamená zvětšení míry jejich ziskovosti.

Každé rebalancování vždy sleduje určitý cíl - v případě státem garantovaného a státem řízeného a plně kontrolovaného monopolu by tímto cílem mělo být co nejvíce prospět rozvoji telekomunikací. U ryze komerčního subjektu, který působí v prostředí plně liberalizovaného trhu, je jediným cílem rebalancování snaha "přijít si na své peníze" (a pokud možno i maximalizovat zisk) v situaci, kdy se mění struktura nabídky i poptávky a působí i další faktory.

Tarif Internet 99

Při pohledu na definitivní podobu tarifu Internet 99, který Telecom chce nabízet od příštího roku, se představa rebalancování doslova vnucuje. Zjednodušená a šablonovitá tvrzení nejvyšších představitelů Telecomu o tom, že tarif Internet 99 zvýhodňuje přístup k Internetu, jednoduše nejsou pravda - skutečnost je poněkud složitější. Nový tarif ve skutečnosti rebalancuje výhodnost komutovaného přístupu k Internetu - někde jej činí skutečně výhodnějším, jinde zase naopak nevýhodnějším. Nejpodstatnější je jistě otázka, čí cíle byly při tomto rebalancování sledovány a naplněny? Byla to snaha podpořit rozvoj Internetu jako seriózního média, schopného podpořit rozvoj podnikání, rozvoj občanské společnosti, rozvoj demokracie a další ušlechtilé cíle? Obávám se, že nikoli, protože právě v tomto směru nový tarif přinese silné znevýhodnění. Nejednalo se tedy spíše o sledování úzce specifických zájmů a cílů SPT Telecom v oblasti optimalizace jeho výnosů i optimalizace jeho technických záměrů? Zde si sám za sebe troufnu odpovědět kladně a ještě to trochu rozvést: "Telecom se pouze šikovně svezl na vlně protestu a nyní hodlá na Internetu profitovat ještě více než předtím".

Co mne k tomuto závěru vede? Vezmu to popořadě.

Likvidace "šetrného" chování

Nový tarif Internet 99 zavádí jednorázový poplatek za zřízení spojení, ve výši ceny za jeden impuls. Tím efektivně zdražuje zejména krátké hovory, které jsou právě díky tomuto poplatku výrazně dražší nejenom oproti dnešním tarifům, ale dokonce i oproti novým tarifům, navrhovaným pro rok 1999 pro "neinternetové" hovory - viz obrázek.

[Obr: inet99final2.gif (15172 Bytes)]
Srovnání definitivní podoby tarifu Internet 99 s neinternetovými tarify na rok 1998 a 1998

Jaké konkrétní důsledky to přinese? Dnes, bez sestavovacího oplatku, mají uživatelé možnost optimalizovat své náklady na komutované připojení k Internetu tím způsobem, že se budou připojovat vždy jen na nejkratší možnou dobu, na načtení své došlé pošty a na rychlé načtení několika WWW stránek, s tím, že pak se rychle odpojí a vše zpracovávají již v off-line režimu (jak jsem se snažil popsat zde). Nově zaváděný poplatek za sestavení spojení, který nemá žádné technické opodstatnění, míří právě proti takovýmto praktikám "úsporného chování". Snaží se nutit uživatele k tomu aby zůstávali připojeni déle (protože zvýhodnění nových tarifů se fakticky projevuje až při opravdu dlouhých hovorech). Pokud se tomu nechtějí podřídit a přeci jen se připojují pouze na kratší dobu, jsou patřičným způsobem "zkasírováni". Z pohledu SPT Telecom je výsledek stejný: v obou případech si SPT přijde na své peníze, a troufnu si dohadovat, že ještě větší než dříve! Toto je skutečným cílem rebalancování!

Snaha přesunout zátěž své telefonní sítě

Cílem, který se Telecom nebojí otevřeně deklarovat, je záměr ovlivnit "poptávku" po Internetu - přesunout většinu "internetových hovorů" do pozdních nočních hodin a na weekendy. Mluvčí SPT paní Dvořáková to v jednom rozhovoru pro ČTK (viz zde) vysvětlila velmi zajímavě, dovolím si ocitovat:

Cílem návrhu Internet 99 bylo podle mluvčí Dany Dvořákové především zvýhodnit soukromé uživatele, kteří se na Internet připojují večer a o víkendech. Snížení ceny v době silného provozu a následný nárůst připojení by podle mluvčí byl pro síť neúnosný.

Znamená to snad, že veřejná telefonní síť, kterou SPT Telecom přebudovává za obrovské mnohamiliardové investice, by neunesla zvýšení provozu? Jestliže se ceny v době silného provozu nesnižují, ale naopak zvyšují, pak by podle stejné logiky bylo nutné dojít k závěru, že SPT chce dokonce ještě snížit zátěž své sítě oproti současnému stavu! Telecom jistě bude kontrovat tvrzením, že zatím stále ještě existují takové části sítě, které modernizovány nejsou (které ještě fungují s pomocí starých analogových ústředen, které asi skutečně nemají potřebnou kapacitu). To může být pravda - ale pak Telecom nemůže tvrdit to, co napsal ve své tiskové zprávě k novému tarifu Internet 99:

Zvolené řešení vyhovuje požadavku zavést uvedenou službu v co nekratší době a ani po zavedení systému tzv. inteligentní sítě připravovaném zhruba na polovinu příštího roku nebude třeba hledat jiný model.

Telecom tedy prezentuje své řešení (tarif Internet 99) jako definitivní řešení, které by mělo vydržet hodně dlouho. Pak argument o malé kapacitě sítě neobstojí - zvláště ve spojení s tvrzením, že nové zdražení je nutné kvůli potřebě velkých investic. Pokud by totiž Telecom skutečně investoval do rozvoje infrastruktury, pak by se to nutně mělo projevit přinejmenším zvýšením její kapacity! Telecom však ústy svého ekonomického ředitele (plný text zde) deklaroval, že základní infrastruktura je již na místě a není potřeba do ní dále investovat.

To tedy opravdu Telecom vrazil tak obrovské peníze do budování sítě, která neunese ani stávající zátěž, natož pak nějaké zvýšení? Ne, z toho bych Telecom nepodezíral. Pravda je podle mne jinde - ve snaze vyhovět "křiklounům" a současně si namastit kapsu na relativně "šťavnatějším" segmentu trhu, který představují menší podnikatelé.

Jistě, existuje skupina uživatelů Internetu, kteří se mohou se svým přístupem přesunout do pozdních nočních hodin a do weekendů - například jednotlivci, kteří používají Internet pro své vlastní vyžití, zvídavost, vzdělávání atd. Na těch Telecom zase až tak nezbohatne resp. moc neztratí, když jim nabídne určité zvýhodnění. Zvláště když oplátkou za to získá gloriolu toho, kdo vyšel vstříc Internetu!

Vedle této skupiny uživatelů existuje i velká skupina uživatelů, kteří se již dostali z dosahu pařát SPT Telecomu. To jsou takoví uživatelé, kteří si již mohou dovolit připojení pevnou linkou. Ti si mohou vybírat nejen svého providera, ale naštěstí si již mohou vybírat i to, od koho si pronajmou potřebné propojení. Pokud jim v této oblasti Telecom nevyjde vstříc, jednoduše se k němu obrátí zády a hledají jinde.

Obě výše popsané skupiny uživatelů představují opačné póly širokého spektra uživatelů dnešního Internetu - mezi nimi je hodně početný segment uživatelů, kteří jsou nuceni připojovat se k Internetu prostřednictvím veřejné telefonní sítě, ale nemají na výběr, zda si zvolí telefonní síť od SPT Telecom s jejími tarify a podmínkami, nebo telefonní síť někoho jiného (protože takováto alternativní síť až na zcela kosmetické výjimky neexistuje). Stejně tak jde o uživatele, kteří z principiálních důvodů nemají možnost přesunout své přístupy do Internetu na pozdní noční hodiny a weekendy - jednoduše proto, že oni potřebují využívat služeb Internetu v pracovní době. Telecom si asi správně uvědomil, že takovíto uživatelé, pokud stále ještě existují (resp. dosud nezbankrotovali), jsou relativně bohatí a schopní platit poměrně vysoké ceny za telekomunikační služby, které ke své činnosti nezbytně potřebují. Proto se Telecom rozhodl rebalancovat své tarify tak, aby tuto skupinu uživatelů maximálně "vytěžil" - a to platí nejen pro přístup k Internetu, ale i pro telefonování obecně.

Následky, které tato strategie bude mít, Telecom nejspíše nezajímají. Právě ve skupině "malých" podnikových uživatelů je velký potenciál růstu. Realizace tohoto potenciálu by Telecomu určitě přinesla výrazné zvýšení výnosů za větší objem prodaných služeb. Chtělo by to ale nárůst těchto uživatelů nějak motivovat, nějak podpořit, nebo mu alespoň nebránit a neklást překážky do cesty. Telecom se rozhodl pro přesný opak - neohlížet se kolem sebe, na dopady svého chování, a jednostranně usilovat o maximalizaci svých zisků. Asi teprve čas může dát Telecomu pocítit, jak hluboce se mýlil.

[Obr: inet99final1.gif (14649 Bytes)]
Definitivní podoba tarifu Internet 99 pro tzv. III. internetové pásmo

Ještě malou poznámku ke zvýhodnění tarifů pro přístup k Internetu, kterými se Telecom tak pyšní: z obrázku, který ukazuje definitivní podobu tarifu Internet 99, je názorně vidět že o nižší ceně je možné mluvit až u souvislých hovorů délky 18 minut a více! Například půlhodinový hovor, který Telecom sám používá jako demonstrační příklad, vychází podle nového tarifu na 10,40: tři impulsy po 2,60 a jeden sestavovací poplatek ve výši 2,60. Dnes takovýto půlhodinový hovor stojí 12 korun (vše v době slabého provozu, jejíž začátek se nyní posune z 19 hodiny na 21 hodinu). Je to ale opravdu tak velké zvýhodnění, když půlhodinový hovor místo 12 korun bude stát 10,40? A to ještě za podmínky, že bude souvislý - protože běda, jak vám během této doby "spadne" linka a přeruší se spojení. Při jednom výpadku si připlatíte 1x 2,60 za sestavovací poplatek a jste rázem na 13 korunách, tedy výš než dnes. Musím pokračovat?