Vyšlo na www.novinky.cz dne 27.11.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1254.php3

Jaké bylo eForum?

Určitě zajímavé a podnětné - proběhlo zde mnoho inspirativních diskusí a objevilo se i několik úplně nových informací. Třeba o tom, co se u nás děje na poli e-commerce nebo co Expandia Banka chystá pro příští rok.

Akce s názvem eForum, pořádaná Expandia bankou, se uskutečnila toto úterý a středu (24. a 25.11.) v hotelu Corint nedaleko Berouna. Na zmíněné dva dny se sem sjely některé známé osobnosti českého Internetu z řad novinářů i představitelů firem - seznam pozvaných si ostatně můžete sami přečíst na WWW stránkách eFora na snadno uhádnutelné adrese www.eforum.cz. Mnozí pozvaní, kteří účast přislíbili, se však nedostavili. Například zde nebyl nikdo z tzv. svaté trojky (pánové Neff, Lukačovič a Zandl) a chyběl třeba i Daniel Dočekal.

Charakterizovat samotnou akci a vystihnout její podstatu v několika málo slovech není úplně triviální. Proto si dovolím raději ocitovat následující dvě věty z WWW stránek eFora, které vcelku výstižně říkají, o co šlo (z pohledu pořadatele): "Rádi bychom [tím] navodili téma budoucnosti filozofie podnikání na Internetu a informačně se otevřeli. Pokud se někdo z účastníků bude chtít přidat s jeho vizí, budeme rádi". Šlo skutečně o navozování témat a o diskutování k nim, bez toho že by diskuse potřebovala dospět k nějakému konkrétnímu závěru, či dokonce k něčemu jako závěrečnému memorandu. To, co zde probíhalo, bylo jakési vzájemné inspirování se novými myšlenkami, vzájemné obohacování se novými představami, porovnávání různých přístupů a pohledů, zkrátka využití starého známého principu, který říká, že více hlav dokáže ve vzájemné konfrontaci přijít i na takové věci, které nikoho předtím nenapadly.

Prakticky to vypadalo tak, že účastníci byli rozděleni do skupin. V rámci těchto skupin pak zpracovávali určitá témata velmi blízká těm, která byla již předem vyhlášena na WWW stránkách eFora. Obvykle dvě skupiny zpracovávaly stejné téma a po určité době práce na něm (a po popsání několika listů z tzv. flip-chartu) se zase všichni sešli, vzájemně si odprezentovali své výsledky a pokusili se je "zintegrovat". Diskutovaná témata se přitom týkala zejména chování uživatelů, oblasti elektronického obchodování a Internetu jako média - konkrétně se řešilo například to, jaké budou požadavky a cíle uživatelů na Internetu, co si od této sítě sítí budou slibovat a co ona jim dokáže i nedokáže nabídnout. Dále se poměrně široce diskutoval vliv Internetu na chování firem, či otázky týkající se zapojování širšího okruhu uživatelů Internetu do e-commerce (i lidí, kteří na Internetu ještě ani nejsou). Naopak se prakticky vůbec nediskutovalo o některých ožehavých tématech, například o otázce tarifů za přístup k Internetu a vlivu, jaký budou jejich změny mít na strukturu, chování a zájmy uživatelů.

Atmosféra byla pracovní a neformální. Stejně tak oblečení - kde jinde potkáte ředitele bank v džínách?

Zcela záměrně zde nebudu vyjmenovávat témata konkrétněji, ani se snažit nějak postihnout průběh a výsledky diskuse - organizátoři slíbili, že se ujmou nelehkého úkolu shrnutí diskuse a jeho zveřejnění na stránkách eFora. Nelehkého proto, že ne vždy diskuse konvergovala k jednotnému pohledu na věc (což je ostatně i dobře) a ne vždy bylo úplně triviální vystihnout, co kdo chtěl říci, či měl na mysli.

Raději se omezím jen na jeden osobní postřeh, který jsem cítil v pozadí všech diskusí jako rozhodující a klíčový prvek snad všech úvah - byl to člověk, resp. lidský faktor, který je dnes největším omezením rozvoje technologií. Zvládnout dnes něco na technologické úrovni je svým způsobem hračka proti potřebě přesvědčit, naučit, zlákat, motivovat či jinak ovlivnit lidi s jejich zažitými zvyky, názory, zálibami, pohodlností, zvědavostí, leckdy i záští, závistí apod. V této souvislosti se mi vybavuje jeden konkrétní moment z diskuse, kdy se probírala otázka základní počítačové gramotnosti a základní "internetové gramotnosti" - najednou zde v diskusi vyplynul zajímavý postřeh o tom, že získat tyto základní dovednosti není až tak těžké, ale že je to úplně něco jiného než "žít na Internetu", resp. "žít v síti". Například naučit se pracovat s WWW browserem skutečně není až tak těžké, ale je to něco jiného než naučit se efektivně pracovat s informacemi dostupnými na Webu. Umět napsat a odeslat zprávu elektronické pošty také není nijak těžké, ale je to něco jiného než stát se platným členem nějaké virtuální komunity, která vzájemně komunikuje prostřednictvím Internetu. Naučit se "žít v síti" obecně vyžaduje určitou změnu myšlení a stylu života, změnu přístupů, změnu chování atd. Vyžaduje to schopnost vymanit se z vlivu poměrně velké setrvačnosti (dané navyklým způsobem života) a překonat určitou nenulovou bariéru mezi "životem mimo síť" a "životem v síti".

Život v síti

S otázkou "života v síti" úzce souvisí i to, co ze svých plánů do budoucna poodhalila přímo na místě samotná pořádající Expandia Banka. Šlo o první neformální seznámení s projektem, který ještě nemá ani definitivní podobu - ale má samozřejmě již pevně danou základní myšlenku. Tou je snaha pomoci uživatelům Internetu (ostatně i stávajícím "neuživatelům, kteří ještě připojeni nejsou) překonat určité existující bariéry, které jim stále ještě stojí v cestě k plnohodnotnému "žití v síti". Konkrétně jde o to, aby si lidé mohli co nejsnáze a nejbezpečněji "přičichnout" k tomu, jak vypadá skutečné elektronické obchodování na síti, a sami si bez nebezpečí újmy na vlastní peněžence ověřili, že to může reálně fungovat.

Vše je pojato jako určitá "chemická reakce", ve které se Expandia snaží být iniciátorem a nezbytným katalyzátorem: vedle své plně fungující e-banky hodlá postavit a spustit ještě jednu banku, fungující úplně stejně (a tedy jakoby paralelně se stávající bankou), ale s jednou podstatnou odlišností - místo reálných peněz se v ní bude pracovat s penězi imaginárními (na místě okamžitě pokřtěnými na "expandiánské koruny"). V této "paralelní Expandia Bance" bude možné si nechat zadarmo zřídit účet a dostat na něj i určitou sumu virtuálních peněz (a dokonce i náhodně vygenerovanou "historii" účtu, pozůstávající z různých transakcí typu vkladů a výběrů). Uživatel si pak bude moci na této bance vyzkoušet to samé, co může dělat s originální Expandia Bankou (třeba používat inteligentní revolvingové účty, zadávat příkazy přes svůj mobilní telefon apod.). Jde ve své podstatě o určitou analogii "hratelné demoverze", která je poměrně častá u nejrůznějších her - zde však není "paralelní" banka nijak omezena v repertoáru možností svého fungování a služeb zákazníkovi a jediný (byť dosti podstatný) rozdíl je v povaze peněz, se kterými se zde pracuje.

Celý projekt "paralelní Expandia Banky" by přitom měl být jen určitým zárodečným jádrem, na který by mohly navázat se svými službami nejrůznější další subjekty z oblasti elektronické komerce (ale třeba i mimo ni). Například virtuální obchodní domy by se mohly vzájemně "provázat" s paralelní Expandia Bankou a umožňovat svým návštěvníkům platit z jejich "paralelních" účtů - tedy vlastně dotáhnout proces placení v síti až do úplného konce včetně placení, tak aby si jej uživatel mohl sám "osahat", vyzkoušet a zjistit, zda to skutečně funguje, či nikoli, a přitom se nemusel bát o své reálné peníze.

Rodí se nová asociace

Další zajímavou a novou informací, která na e-Foru zazněla, bylo oznámení o vzniku Asociace pro elektronickou komerci, zkratkou APEK (a domovskými stránkami na adrese http://www.apek.cz). Jak jsem vyrozuměl, jde o aktivitu iniciovanou třemi subjekty (Computer Press, Expandia a Inet), ale otevřenou všem dalším subjektům, které se chtějí angažovat na poli e-commerce. Podrobnosti najdete již dnes na WWW stránkách APEK-u.