Vyšlo na www.novinky.cz dne 9.11.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1168.php3

O co tady jde?

V době pokračujících příprav protestních akcí internetové veřejnosti jistě neuškodí zamyslet se trochu hlouběji nad tím, co vlastně tak rozbouřilo hladinu veřejného mínění, a kde je skutečná příčina problému - jde jen o Internet, nebo o něco ještě většího? Obávám se, že tragické dopady na Internet jsou jen jedním z více důsledků obecnějšího problému, a že řešit bude nutné především tento obecnější problém. Jinak půjde jen o zalátání jedné bolavé rány, která se záhy otevře někde jinde.

Na úvod bych rád zdůraznil, že nechci nijak znevažovat celou protestní akci, která se dosti spontánně zrodila minulý týden, a teprve postupně začíná nabývat přesnější kontury. Spíše bych chtěl napomoci ještě větší účinnosti tohoto protestu, tak aby došlo ke skutečné nápravě věcí, které nejsou v pořádku.

Co není v pořádku?

Podstatu celého problému bych s určitou mírou nadsázky popsal tak, že náš Telecom se doslova "utrhnul ze řetězu" a chová se jako zlatokop, který se snaží na poslední chvíli vyždímat co možná nejvíce z obyvatel země, která se nachází v nelehké ekonomické situaci. K tomuto přesvědčení mne vedou následující skutečnosti:

  • Telecom se snaží zvyšovat své tarify v situaci, kdy vykazuje významný nárůst svých zisků (viz oznámené změny tarifů a hospodářské výsledky za poslední období)
  • Telecom hodlá výrazně snižovat své investice (viz rozhovor ekonomického ředitele Kambera pro MF Dnes)
  • Telecom využívá svou exkluzivitu k boji proti nastupující faktické konkurenci (viz osud služby Paegas Internet Call)

Příčinu celého problému ale nevidím v tom, že se zlatokop chová jako zlatokop, resp. že se Telecom chová jako hodně dravý komerční subjekt, usilující o to, aby si co nejvíce vydělal. Rozhodující je to, jaké podmínky dostal ke své činnosti, a jak jich využívá.

Chyba se stala už v roce 1994, kdy tehdejší Klausova vláda dospěla k názoru, že více než liberalizace pomůže rozvoji našich telekomunikací zachování monopolu a faktický outsourcing (neboli to, že stát předá většinu starostí o rozvoj telekomunikací někomu jinému, a sám už s tím nebude mít skoro žádnou práci). Dnes už asi málokdo pochybuje, že to bylo rozhodnutí chybné - ale pokud v něm byla nějaká logika, pak to asi byla tato úvaha: SPT Telecom dostane monopol proto, aby se mohl plně soustředit na faktickou realizaci rozvoje telekomunikací, a nemusel se chovat podle zákonů volného trhu jako řádný komerční subjekt (tj. brát velmi důsledný ohled na to, co je pro něj rentabilní a co ne). Stát si přitom zachoval určité pojistky proti tomu, aby se monopolista nemohl začít chovat jako řádný komerční subjekt, myslící jen a jen na svůj zisk (jde zejména o to, že stát si ponechává rozhodující slovo v oblasti tarifů, které určuje Ministerstvo financí, a v oblasti dodržování exkluzivních podmínek pro činnost Telecomu po věcné stránce, kterou řeší ČTÚ).

Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že Telecomu se podařilo tyto blokační mechanismy prorazit a začít se chovat jako řádný komerční subjekt. Bohužel v situaci, kdy jeho monopol nebyl zrušen, ale stále trvá (což fakticky znamená, že jiné subjekty usilující o podnikání v oblasti telekomunikací jsou principiálním způsobem znevýhodněny, či přímo eliminovány).

Telecom ještě nemá vyhráno

Na nedávném oznámení SPT Telecom o změně tarifů je zajímavé a důležité, že jde pouze o celkový "rámec", jehož detaily budou ještě upřesněny. To lze interpretovat tak, že SPT Telecom ještě nedosáhnul úplného proražení blokačních mechanismů státu, které mají zabránit jeho plně komerčnímu chování - konkrétně nemůže jít o nic jiného, než že Ministerstvo financí ještě nerozhodlo definitivně o tom, co z požadavků SPT Telecomu schválí a co nikoli (a schválena zřejmě byla pouze celková hladina cenového nárůstu místních o 25 procent, nikoli konkrétní způsob dosažení této hladiny). Samozřejmě neexistují žádné oficiální zprávy o tom, jaké požadavky vznesl SPT vůči MF, a jaké rozhodovací procesy se nyní odehrávají uvnitř MF, v SPT Telecom i třeba na vládní úrovni. Objevují se pouze kusé zprávy o tom, že se premiér Zeman sešel s generálním ředitelem SPT, ale žádné konkrétní výsledky či jiné informace nebyly zveřejněny.

Pravdou je, že problém kolem monopolu SPT a jeho chování, i kolem závazků vůči strategickému partnerovi je pořádným oříškem, jehož rozlousknutí nebude vůbec lehké, a přísluší pouze vládě této země. Takže snahy řešit celý problém skutečně zásadním způsobem by měly být směrovány především k vládě, tlakem na ni - tak aby právě vláda zvýšila prioritu, kterou v této nelehké době přisuzuje otázce rozvoje telekomunikací vs. monopolu SPT, a snažila se problém řešit. Politické sympatie či antipatie stranou, pravdou je že představitelé Zemanovy vlády již dříve deklarovali snahu začít celý problém řešit, a je docela pravděpodobné že v současné době probíhají určitá jednání, či připravují se určitá rozhodnutí (minimálně v rámci MF, které ještě musí "doschválit" konkrétní naplnění již oznámeného rámce). Tlak internetové veřejnosti v tuto chvíli je proto nesmírně důležitý, a mohl by poněkud potlačit jemné ručičky pomyslných vah na tu správnou stranu. Jen by ale měl konkrétněji pojmenovat skutečný problém, a nezůstat jen u snah zacelit jednu jedinou patrikulární ránu.