Vyšlo na www.novinky.cz dne 3.11.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1133.php3

Malá náplast pro SPT Telecom, velká rána pro Internet

SPT Telecom se v rámci své služby Internet OnLine snaží podporovat rozvoj Internetu. Svými vysokými tarify za místní hovorné však ten samý SPT Telecom drží ten samý Internet doslova pod krkem - a nyní chce ještě výrazně zvýšit svůj stisk. Jaké to bude mít následky?

Jedním z často frekventovaných tvrzení o Internetu je to, že přístup k této celosvětové síti sítí se neustále zlevňuje. Mnoho lidí se tím rádo ohání, zvláště když potřebuje někomu něco prodat, ale už méně se zabývá tím, zda je to skutečně pravda. Ta je jako vždy poněkud složitější.

Náklady na přístup k Internetu mají dvě složky. Tou první jsou náklady na samotný přístup k Internetu, který uživatelé platí do kapsy svého Internet providera (zejména za to, že on provozuje své sítě, které jsou propojeny s ostatními sítěmi ostatních providerů, a skrz ně se uživatelé dostávají k tomu, co tvoří celoplanetární Internet). Druhá složka nákladů pak jde na vrub nutnosti propojit síť či jednotlivý počítač zákazníka s nejbližším vstupním bodem sítě jeho providera. Náklady na tuto složku samozřejmě jdou do kapsy tomu, kdo toto propojení zajišťuje.

Nyní k tomu, jaký je trend vývoje u obou složek. U první složky je to jednoduché - zde již plně bují konkurence, a tak ceny rapidně klesají. Vcelku slušné plnohodnotné připojení bez časového omezení lze dnes pořídit za cenu kolem pětistovky měsíčně a nabízeny jsou i různé specializované programy, včetně poněkud omezených přístupů za ještě výrazně nižší ceny. Kromě celkového trendu k poklesu, který zřejmě bude dále pokračovat, zde stojí za povšimnutí i jedna důležitá věc: SPT Telecom do tohoto trendu plně zapadnul, chová se podle pravidel plně liberalizovaného trhu (v oblasti připojování k Internetu, s nepříjemnou výjimkou způsobu realizace mnoha svých přístupových bodů) a nijak si na to nestěžuje. Jako Internet provider se snaží nabízet atraktivní ceny a různé tarifní programy pro zákazníky s různými potřebami, aktivně propagovat Internet jako takový a jeho celková cenová hladina vcelku odpovídá celkové cenové hladině na trhu.

Pokud jde o druhou složku nákladů na připojení k Internetu, zde je to trochu komplikovanější. Je totiž nutné rozlišovat "větší" uživatele, typicky s celou vlastní sítí LAN, kterým se vyplatí pořídit si pevné připojení, a uživatele "malé", s jedním nebo několika málo počítači, kterým se trvalé připojení nevyplatí, a jsou odkázáni na použití veřejné telefonní sítě. Náš telekomunikační trh je v oblasti poskytování datových okruhů již také liberalizován, a i když zde ještě neexistuje příliš velká konkurence, přece jen jisté alternativní možnosti zde jsou. Proto zde ceny nerostou, ale spíše klesají, zákazník má na výběr a segment "velkých" uživatelů se vcelku rozvíjí ( i když přesné statistiky nejsou k dispozici).

Naproti tomu "malí" uživatelé, odkázaní na využití veřejné telefonní sítě, si vybírat nemohou (až na několik málo salónních experimentů s alternativními místními operátory, které celoplošnou faktickou konkurenci rozhodně nepředstavují). Jsou odkázáni na jediného poskytovatele telefonních služeb (SPT Telecom), a pokud nejsou spokojeni s kvalitou jeho služeb či s jejich cenou (tarify), nemají možnost si stejné služby pořídit od někoho jiného. Pro ně je samozřejmě velmi podstatné, že tarify SPT Telecom za místní hovory stoupají.

Dnes, po nedávném oznámení Telecomu o 25% zvýšení tarifů za místní hovorné, již je jisté, že jejich výdaje v této druhé nákladové složce vzrostou. Není ale ještě známo, o kolik se komutovaným uživatelům faktický zdraží jejich přístup k Internetu. To má totiž dva důvody, u kterých bych se rád zastavil podrobněji.

  • Prvním důvodem je skutečnost, že SPT Telecom ještě neupřesnil, k jakým změnám dojde v délce časových intervalů, za které vám naskakují jednotlivé impulsy. Je známo, že jeden impuls podraží na 2,60 (ze stávajících 2,40), ale nejsou ještě známy přesné podmínky "naskakování" těchto impulsů. Oznámeno bylo pouze to, že když si to SPT podle své vlastní metodiky zprůměruje, vychází mu 25% zvýšení. Tato metodika ale není známa, a tudíž není známo ani to, jaký faktický vliv to bude mít na komutované uživatele Internetu, kteří veřejnou telefonní síť využívají přeci jen specifickým způsobem (hodně ve večerních hodinách, zatímco metodika výpočtu průměru, použitá Telecomem, může zohledňovat třeba typické chování "business" uživatelů aktivních spíše přes den). Berme proto ohlášených 25% zdražení s rezervou a doufejme, že ve skutečnosti nebude ještě hůře.
  • Druhým důvodem pro obtížnost zhodnocení faktického dopadu na konkrétní uživatele je fakt, že každý může používat Internet nějak jinak, po různě dlouhou dobu a v jiné denní či noční době. Pro toho, kdo se po telefonu připojuje jen málo, bude mít větší význam stále ještě první nákladová složka, a vliv zvýšení druhé složky pro něj bude relativně méně významný. Naopak na intenzivnější uživatele Internetu dopadne zvýšení druhé nákladové složky mnohem tvrději. V praxi navíc nesmírně záleží i na tom, kdy vlastně člověk volá do Internetu přes telefon, zda v době silného provozu, kdy impulsy naskakují rychleji, nebo v době slabého provozu, kdy naskakují pomaleji.
Posoudit vliv všech výše jmenovaných faktorů na celkovou cenu za komutovaný přístup k Internetu je poněkud složitější - proto jsem se to pokusil pro větší názornost namalovat. Následující obrázek ukazuje závislost obou nákladových složek na počtu protelefonovaných hodin za měsíc. Pro jednoduchost je zde první složka vyjádřena paušálním tarifem ve výše 500,-Kč měsíčně. Náklady na druhou složku pak leží uvnitř výseče, omezené shora voláním v době silného provozu a zdola voláním v době slabého provozu (stávající tarify odpovídají výseči se žlutým zabarvením, zatímco výseč naznačená červeným zbarvením odpovídá skutečně 25% zvýšení stávajících tarifů). Nechť si každý sám posoudí význam obou nákladových složek - nezapomeňte ale na to, že z nich neplatíte tu největší. Platíte obě, neboli jejich součet!

[Obr: dialupceny.gif (4223 Bytes)]

Pokud by byly známy dostatečně věrohodné údaje o tom, kolik uživatelé Internetu skutečně protelefonují, pak by samozřejmě bylo možné stanovit, o kolik stoupnou reálné náklady na komutovaný přístup k Internet. Takovéto statistické údaje však nejsou k dispozici.

Jako příklad mohu uvést pouze svůj vlastní telefonní účet. Patřím mezi šťastné lidi, kteří mají doma samostatnou telefonní linku jen pro modem a připojování k Internetu (připojenou k digitální ústředně). Jako člověk na volné noze pracuji téměř výhradně doma a patřím určitě mezi intenzivnější uživatele Internetu. Za poslední tři měsíce můj telefonní účet za zmíněnou telefonní linku dosáhl průměrné výše cca 1100,- Kč (včetně paušálu za existenci linky). To konkrétně znamená, že druhá nákladová složka (s tendencí růst) má pro mne dvakrát tak větší váhu než složka první, která má naopak tendenci klesat.

Pokud jde o konkrétní čísla: při nárůstu paušálu o 35 korun a průměrném zvýšení místních tarifů o 25 procent bych od nového roku měl sypat do kasičky SPT za stejné služby o 285 Kč měsíčně více. Pravda, prvních 15 impulsů budu mít lacinějších, místo původních 10, takže na tom na druhé straně ušetřím cca 5 * (2,60 -1,05), neboli 7,75 Kč.

Pokud vám průměrná částka cca 1100,- měsíčně připadá podezřele malá, pak vězte že je to díky dodržování určitých pravidel "úsporného chování" v Internetu. Rád se s vámi o ně podělím v příštím článku zde na Novinkách, ale nečekejte nic světoborného - pokud se nad tím zamyslíte sami, určitě vás tato pravidla napadnou také. Problém je spíše v jiné věci - takováto pravidla umožňují "jít na jistotu" tomu, kdo aspoň trochu ví kam a pro co sáhnout. Jsou doslova zničující pro někoho, kdo se chce teprve seznámit s Internetem a teprve mu musí přijít na chuť. Takovýchto lidí by do budoucna mohlo být čím dál tím více, třeba i díky set-top boxům či různým internetovým telefonům, ale vysoké poplatky za místní hovory budou jejich nárůstu velmi účinně bránit.