Vyšlo na www.novinky.cz dne 13.10.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1055.php3

Jaký byl letošní Ynvex?- II

Zajímavým trendem letošního Ynvexu byla zvýšená účast politiků. Ti se dostavili v poměrně hojném počtu, alespoň oproti minulým létům, a dokonce i diskutovali nad reálnými problémy – třeba nad problémem Státního informačního systému.

[Obr: benesovaxxx.gif (40906 Bytes)]
Chycena u srdce byla i senátorka Libuše Benešová
V dřívějších letech si politici Ynvexu nevšímali. Jednoduše ho ignorovali a informačním technologiím se bránili, seč to šlo. Letos kupodivu došlo k výraznému obratu k lepšímu. Nebylo to ale kvůli změně politické situace, jako spíše díky osobní iniciativě vedení Brněnských veletrhů a výstav. Nejvyšším představitelům BVV se totiž podařilo nadchnout naše politické špičky pro informační technologie. Doslova je chytit u srdce, jak dokládá náš obrázek!

Pravda, někteří politici pojali svou účast dosti tradičně, jako svůj osobní a veskrze zasloužený triumf – nechali si dopravit do Brna svůj ovační automobil, ve kterém se pak projížděli výstavištěm a vychutnávali si ovace přítomného davu. Kvůli celkové politické nestabilitě a silným poryvům větru však museli být někteří zvláště volatilní politici raději uchyceni zprava i zleva. Celkový dojem z jejich prezentace to však příliš neovlivnilo.

[Obr: ovacniauto.gif (52132 Bytes)]

Na druhou stranu se ale našli i takoví politici, kteří zasvěceně diskutovali o ožehavých problémech kolem výpočetní techniky, a zejména pak ve státní správě. Přednost měly zásadní koncepční otázky – například ta, zda i u nás má být Státní informační systém budován podle americké koncepce či jinak.

[Obr: saloon.gif (87392 Bytes)]
Americký model značně ulehčuje všem …

Široce diskutovány byly zejména přednosti amerického modelu. Nepodařilo se však najít vhodného českého Ala Gora, který by se o všechno postaral, a tak se muselo hledat jiné řešení. Rozhodnutí nakonec padlo ve prospěch ryze českého modelu, založeného na slavných tradicích českého národa. Přítomní politici totiž dospěli k názoru, že situace kolem budování tzv. Státního informačního systému je už natolik katastrofální, že splňuje všechny vstupní podmínky potřebné pro aktivaci sboru Blanických rytířů. Jen oni a jejich asociace Blaničtí Rytíři Za Důslednou Aplikaci Informačních Technologií (zkratkou BRZDA IT) zřejmě mají šanci pohnout věcmi kupředu.

[Obr: blanickyrytir.gif (60469 Bytes)]
Odborná veřejnost se k návrhům Blanických rytířů postavila zády

Zástupci Blanických rytířů se okamžitě po své aktivaci dostavili na místo konání letošního Ynvexu. S sebou přivezli i první verzi své představy o budování Státního informačního systému. Širší odborná veřejnost, které svou koncepci na místě představili, se však k jejich návrhu poněkud překvapivě postavila zády.