Vyšlo na www.novinky.cz dne 28.9.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1051.php3

Zamyšlení nad letošním Invexem

V předchozích reportážních článcích z Invexu jsem se věnoval spíše dění na nejrůznějších tiskovkách a podobných akcích. Nyní si, s určitým časovým odstupem, dovolím malé zamyšlení nad celkovým vyzněním letošního Invexu.

Začnu malou úvahou: výstavy typu Invexu již dávno nejsou místem, kde by se skutečně oznamovaly nějaké významné faktické novinky, o kterých by opravdu nikdo dopředu nevěděl. Dnes se informace o nejrůznějších novinkách objevují spíše průběžně, díky možnostem Internetu, reklamy a schopnostem public relations agentur. Akce jako Invex jsou o něčem trochu jiném – například o tom, jak položit důraz na něco konkrétního, jak přimět co možná nejvíce lidí (i novinářů), aby si něčeho všimli a začali se o to zajímat. Právě proto asi bylo na letošním Invexu jen málo skutečně nového. Rozhodně to ale neznamená, že by se vývoj v oblasti IT nějak zastavil – právě naopak, neustále akceleruje, jen jeho změny jsou rovnoměrněji rozloženy v čase, a proto při jednorázových akcích typu Invexu dochází k výrazně menšímu „novinkovému šoku“.

Pokud jde o soutěž o Křišťálový disk, ve které by měly být vybírány nejlepší exponáty Invexu, jsem přesvědčen, že i zde došlo k výraznému posunu. Ještě v loňském roce zde bylo oceněno mnoho produktů od „velkých“ firem, které určitě nebyly nijak špatné či slabé, ale nebyly to skutečně přelomové záležitosti, které by přinášely nějakou výraznější změnu kvality, či nějak zásadněji měnily způsob, jakým lidé něco dělají, řeší, provádí atd. Letos, možná i díky absenci některých velkých firem, a tudíž i při absenci nominací jejich produktů, se otevřel v mnohem větší míře prostor i pro „ty ostatní“. Domnívám se a zdůrazňuji, že je to můj osobní názor, že v letošním roce výsledky soutěže mnohem více odrážejí skutečné trendy v tom, jak se svět IT mění. Ne pouze trendy v tom, jak se kvantitativně zdokonaluje!

Rád bych v této souvislosti vyzdvihnul zejména dva oceněné exponáty, a to klientský systém Expandia Banky a službu Paegas Internet Call. Snad ani není nutné popisovat jejich věcnou podstatu, už o nich bylo napsáno opravdu mnoho i zde na Novinkách. Chtěl bych spíše zdůraznit to, že obě tyto služby jsou skutečně přelomové v tom, že mění určitý zažitý stav (či „status quo“, jak se také říká) a vychylují pomyslný jazýček vah ve prospěch zákazníka. Činí nás všechny méně závislými na něčím monopolu, či alespoň na tom, co nám někdo diktuje a nedává nám příliš mnoho možností na výběr. Přesouvají tedy větší objem volnosti a možnosti rozhodovat o svém vlastním osudu, prosperitě, úspěšnosti atd. na nás a tím nám také dávají mnohem více možností dosahovat větší efektivnosti.

Do tohoto trendu „větší volnosti a svobody“ mi zapadá i celkový přístup firem k letošnímu Invexu – ti, kteří se nezúčastnili, se vlastně také rozhodli vzít svůj vlastní osud více do svých rukou a méně dbát na diktát někoho jiného či na určité konvence a zažité představy. Jednoduše si spočítali, že Invex ve své stávající podobě se jim nevyplatí, a tak se ho nezúčastnili. Ušetřené prostředky nejspíše vloží do sebe sama - do svého rozvoje a do účinnějšího oslovení užší výseče širší odborné veřejnosti, než jaká je tradičně přítomna na Invexu. Poněkud paradoxně zde pozitivní roli sehrála i nepříliš dobrá ekonomická situace celého státu – také ona totiž vytváří tlak na to, aby se nejrůznější subjekty chovaly efektivněji, a tím zřejmě akceleruje určitá významná rozhodnutí.

[Obr: kolotochp.gif (124087 Bytes)]
Je opravdu nutné provozovat na veletrhu IT skutečný kolotoč?

Jistě to bude mít zpětný vliv i na Invex samotný. Také on si bude muset najít svou „efektivnější podobu“. Čím dál tím méně bude Invex o tom, jak se potenciální vystavovatelé mají „vejít“ do toho, co je jim nabízeno nebo co se v důsledku určitých zvyků a konvencí „sluší a patří“. Stále více to bude o tom, jak se Invex dokáže trefit do toho, co vystavovatelé potřebují a co je pro ně nejvýhodnější. Dobře to vystihnul pan Koubský, šéfredaktor SWN, v jednom svém sloupku ve veletržním deníku, když napsal, že Invex musí provést svůj vlastní „rightsizing“. K tomu lze snad dodat jen to, že se to netýká jenom velikosti, ale i celkového způsobu fungování.