Vyšlo na www.novinky.cz dne 9.10.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1040.php3

Invex - den čtvrtý

Čtvrtý den Invexu byl znovu uplakaný, plný deště. Někomu ale pršelo štěstí, při udílení letošních Křišťálových disků. Kdo je dostal?

Pokud to ještě nevíte z jiného zdroje, budu vás ještě chvíli napínat líčením dalších zajímavých akcí, které se čtvrtý den Invexu udály. První dopolední tiskovku uspořádala firma Creative Labs, známý to výrobce audio karet do osobních počítačů (kdo by neznal Soundblaster, že). Cílem tiskovky bylo prezentovat se na českém trhu, a seznámit veřejnost s novou zvukovou technologií jménem Environmental audio. Pokud jde o první cíl, firma Creative Labs své produkty na našem trhu sice již dávno prodává, a zřejmě docela úspěšně. Dosud však zde neměla vlastní zastoupení. Nyní to napravila, od června má zastoupení v Polsku, fungující i pro ČR. Naši uživatelskou veřejnost jistě bude zajímat, že firma hodlá brzy lokalizovat svůj web i do češtiny, stejně jako všechny své produkty a dokumentaci k nim, a brzy také zavést místní hot line v češtině.

Pokud jde o novou technologii Environmental audio, pochopil jsem že to je další kvalitativní krok v dokonalosti práce se zvukem. Je to koncipováno jako záležitost pro masový trh, hlavně s počítačovými hrami (koncová cena karty SoundBlaster Live! s touto technologií by se měla pohybovat někde kolem 7 tisíc korun), a již dnes tuto technologii podporuje asi 57 her (včetně např. hry UNREAL). Předvedli nám také ukázku, vypadalo (či spíše hrálo) to opravdu pěkně, ale obávám se že náležitě vychutnat možnosti této technologie budou moci jen profesionální hudebníci či alespoň fajnšmekři, kteří si mohou dovolit nejen kvalitní „bedny“, ale hlavně místnost s dobrými akustickými podmínkami, a hlavně pak tolerantní sousedy i členy vlastní domácnosti.

Boj proti softwarovému pirátství na dvou frontách

Proti nelegálnímu kopírování softwaru a softwarovému pirátství je jistě třeba bojovat, o tom asi není možné pochybovat. Je ale nutné to dělat na dvou frontách, fungujících zřejmě nezávisle na sobě? Neplatí pak ono známé pořekaldo o třetí straně, které se tomu může vesele smát?

[Obr: ochranasw.gif (29721 Bytes)]
Z tiskovky Agentury pro ochranu software

Ve středu se na Invexu konala tiskovka Ministerstva vnitra a Policie ČR, věnovaná právě problematice boje proti softwarovému pirátství. O den později se vlastní tiskovkou prezentovala dosud nepříliš známá Agentura pro ochranu software, která také bojuje proti softwarovému pirátství. Pokud netušíte odkud vítr vane, pak vězte že jde fakticky (nikoli formálně) o nástupnickou organizaci BSA ČR. Tedy organizaci, která se snaží postihovat zejména neoprávněné užívání nelegálních. Na loňském Invexu, tehdy ještě v barvách BSA, předával její jednatel pan dr. Weig deklaraci čistoty BVV a ředitelství PVT. Dnes tuto Deklaraci čistoty obdrželo PVT celé, a dále první advokátní kancelář, Kříž a Bělina z Prahy.

[Obr: atestsw.gif (22922 Bytes)]
Předání Deklarace čistoty advokátní kanceláři

Hlavním cílem konference však bylo oznámení o novém projektu v boji proti softwarovému pirátství. Tento projekt spočívá v tom, že zmíněná Agentura pro ochranu SW, spolu s Microsoftem a Finančním ředitelstvím pro Středočeský kraj připravili Metodický pokyn pro finanční kontrolory, na základě kterého tito mohou kontrolovat software užívaný organizacemi pro svoji podnikatelskou činnost a zjišťovat, zda nedochází k úniku daně nebo porušení zákona o účetnictví (potud přesná citace tiskové zprávy). Prezentováno to ale bylo tak, že „berňák“ bude kontrolovat legálnost veškerého vámi provozovaného softwaru (alespoň tak jsem to pochopil), přičemž stejné tvrzení přitom bylo prezentováno i na loňské konferenci. Letos zřejmě už je k dispozici návod k tomu, jak to mají pracovníci berňáku dělat. Zajímavou změnou je zřejmě i fakt, že zjištěné nedostatky mají být řešeny formou pokut na základě zákona o účetnictví. O samotném metodickém pokynu se přítomní novináři moc nedozvěděli, protože je prý jen pro interní potřebu.

[Obr: fiedler.gif (29563 Bytes)]
Náměstek Fiedler

Nedalo mi to, abych se nezeptal na základní otázku: z čeho je odvozeno právo berňáku lézt někomu na harddisk jeho počítače, a kde je stanoveno co přitom zaměstnanec berňáku smí dělat, jaké techniky smí používat, do čeho smí a do čeho naopak nesmí „sahat“, jak je řešena případné poškození atd. Dostalo se mi odpovědi, z úst náměstka ministra financí pana Fiedlera, že právo berňáku kontrolovat legálnost používaného softwaru vyplývá ze zákona č. 531/90 Sb. o územních finančních orgánech. Pan náměstek se v této souvislosti zmínil i o institutu daňové mlčenlivosti, kvůli které jsou přestupky řešeny na základě zákona o účetnictví. Nejsa právník, nemohu se k tomu fundovaně vyjádřit, ale selským rozumem mi vychází, že berňák může mít podle zmíněného zákona právo kontrolovat „finanční legálnost“ pouze těch programů, které nějak vykazuji ve svém účetnictví (zda jsou řádně zaplaceny, účtovány, odpisovány atd., včetně DPH apod.), ale ne úplně všech programů, které mohu kdy používat. Co třeba když si nějaký program napíši sám? Nebo když používám sharewarový program, který jsem si zaregistroval za tak malý poplatek, že se mi nevyplatí ho zavádět do účetnictví (například kvůli komplikacím s převodem zahraničních měn na koruny)?

O nějaké spolupráci s policií jsem při tiskovce Agentury pro ochranu SW nezaslechl ani slovo.

Křišťálové disky uděleny

V loňském roce jsem si pod dojmem tehdejšího rozdělení Křišťálových disků dovolil napsat v reportáži do Neviditelného psa, že soutěž o Křišťálový disk na veletrhu informačních technologií bude dříve či později muset vzít informační technologie na vědomí. Letos jsem měl pocit, že se tak už stalo - letošní výběr už mnohem lépe odrážel skutečné vývojové trendy v oblasti informačních technologií. V oblasti služeb byla například oceněna Expandia banka, v oblasti telekomunikací Paegas Internet Call – a to jsou skutečně přelomové věci, které si ocenění opravdu zaslouží. Jistě, snad každý by dokázal doplnit seznam o své vlastní tipy, kterým by ocenění dopřál, a já se k některým svým favoritům ještě vrátím v dalších článcích z letošního Invexu. Ale nejprve mne nechte trochu vydechnout a utřídit si tu záplavu dojmů z letošního Invexového šílenství …..