Vyšlo na www.novinky.cz dne 6.10.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1020.php3

Invex – den první

První den Invexu, jeden ze dvou „odborných a novinářských“, byl doslova prošpikován tiskovými konferencemi a dalšími zajímavými akcemi. Podle zákona schválnosti se ty úplně nejzajímavější věci konají vždy souběžně, tak aby je nebylo možné absolvovat všechny.

Brány letošního Invexu se otevřely přesně s úderem deváté. Šel jsem se na to schválně podívat, v domnění, že to bude něco slavnostního, že zde nějaký ministr přestřihne pásku, či slavnostně odemkne dosud zamčená vrata. Nic takového se nekonalo. Přesně v devět hodin se z místních tlampačů ozvalo cosi mezi fanfárou a smluveným signálem a lidé pověření otrháváním lístků (ne na kytičkách) začali pouštět dovnitř těch pár nadšenců, kteří ještě neprošli služebním vchodem pro vystavovatele, novináře a další lidičky s nějakou pestrobarevnou visačkou na klopě.

Invex Forum plné známých tváří

[Obr: libuska.gif (35215 Bytes)]

Slavnostní zahájení se konalo o hodinu později, v rotundě pavilonu A, v rámci akce Invex Forum. Z předchozí reklamy na tuto akci na Internetu jsem žil v domnění, že jde o akci s nenulovým vložným. Při vstupu se ale nikdo na nic neptal, a tak jsem bez problémů prošel dovnitř. Uvnitř jsem narazil na nebývalou koncentraci známých obličejů z politiky i ze světa počítačů. Až jsem zalitoval, že nejsem fotograf vybavený teleobjektivem, abych mohl sejmout zajímavé momentky z dění kolem sebe. Alespoň jednu fotku „z blízka“ přikládám, schválně, jestli poznáte o koho jde.

[Obr: peltram.gif (23445 Bytes)]
Slavnostní zahajovací řeč pronesl ministr Antonín Peltrám

Slavnostní zahajovací řeč pronesl kromě ředitele BVV pana Surky i ministr dopravy a spojů pan Peltrám. Pravda, byl to po dlouhé době první ministr, který vážil cestu na Invex, zúčastnil se jeho zahájení a svou přítomností zřejmě chtěl podtrhnout váhu, kterou naše nová vláda přisuzuje oblasti telekomunikací a IT obecně. Čekal jsem, že něco v tom smyslu také řekne, že svůj projev zaměří tímto směrem. Pronesl však spíše nezávaznou zdravici, ze které jsem si osobně odnesl přesvědčení, že pan Peltrám je především ministrem dopravy, pak dlouho ničeho, a pak snad někde vzadu, s velmi nízkou prioritou, i ministrem spojů a telekomunikací. Když zaujatě mluvil o kongescích v dopravě (na českých silnicích nás trápí hlavně zácpy, pane ministře), pochopil jsem, že jeho srdci je nejblíže právě problematika dopravy. Když se přeci jen zmínil o počítačích a jejich využití, použil následující příměr, který doufám byl jen přeřeknutím: „...to všechno, co je obvyklé v civilizovaném světě, kam také míříme“. Ale možná měl pravdu, možná to vůbec nebylo přeřeknutí.

[Obr: internetforum.gif (28063 Bytes)]
Invex Forum

Další příspěvek měl pan Steven Frantzen, generální ředitel společnosti IDC pro střední a východní Evropu. Ten mluvil přesně k věci, o tom, jak jsou informační technologie nesmírně potřebné, jak v současné době probíhá již třetí vlna nasazení IT (kterou IDC nazývá „Cybersmart Computing“), a uváděl také mnoho důležitých čísel a statistik. Své vystoupení zakončil apelem na to, aby státní správa se stala efektivním informačním providerem vůči svým občanům (mimo jiné uváděl i příklad města Brém, kde něco takového dotáhli velmi daleko).

Poté následoval zlatý hřeb celého Invex Fóra, a to živá videokonference. Z přítomných v rotundě dostala jako první slovo právě senátorka Benešová, ledva se stačila vrátit a dosednout na židli. Promluvila dosti obecně o tom, jak je potřeba změnit legislativu, jak jsou rezervy i v oblasti technické a jaké problémy působí neexistence koncepce SIS-u. Poté si vzal slovo pan Otto Jelinek, dlouholetý kanadský ministr přes sport, vědu a informatizaci, dnes ředitel konzultační firmy Deloitte&Touche. Jako rodilý Čech začal česky, ale pak přeci jen přešel k angličtině. To, co řekl, bylo nesmírně důležité bez ohledu na jazyk: popisoval, jak před lety Kanada, v situaci kdy její schodek rozpočtu byl ještě větší než náš (navrhovaný), se rozhodla zariskovat a věnovat velký objem financí právě na informační technologie a jejich využití. Dnes má Kanada rozpočet přebytkový, a pan Jelinek je přesvědčen, že se tak stalo právě díky investicím do oblasti IT. Jeho zkušenost byla evidentně určena především našim stávajícím vládním kruhům, ale problém byl v tom, že tyto kruhy již na akci nebyly nijak zastoupeny. Oba původně přítomní ministři vlády (kromě pana Peltráma ještě ministr obrany pan Vetchý) už byli pryč a mezi účastníky diskuse vedené formou videokonference jsem z politiků zaznamenal jen zástupce opozice (kromě paní Benešové ještě předsedu rozpočtového výboru pana Tlustého a senátora Žantovského).

Dalšího průběhu akce Invex Forum jsem se již nestihnul zúčastnit, protože jsem dal přednost souběžně konaným tiskovým konferencím.

Tiskovka IBM

[Obr: pribyl.gif (19113 Bytes)]
Nový generální ředitel IBM, ing. Přibyl

První tiskovou konferencí, která se uskutečnila ještě před slavnostním zahájením Invexu, byla tiskovka IBM. Konala se v tiskovém středisku a jejím cílem bylo seznámit přítomné s tím, co na Invex přivezla Velká modrá. Svou expozici naladila do podoby internetové kavárny (Internet café) s cílem ukázat důležitost „sítě sítí“. Důraz byl položen na řešení z oblasti e-business a e-commerce, včetně zapojení IBM do českého pilotního projektu SET, provozu sítě FINET-ADIS a dalších projektů, produktů a služeb obdobného zaměření. Představen byl i nový generální ředitel IBM ČR pan Zdeněk Přibyl (který je ve funkci od 1. září t.r.).

Tiskovka ministra vnitra

Další tiskovkou, kterou jsem absolvoval, byla tisková konference ministra vnitra pana Grulicha, na které vystoupil i policejní prezident pan Kolář. Z tiskové konference jsem si odnesl dojem, že ministerstvo vnitra si již uvědomuje vážnost všech nebezpečí, která mohou vyplývat z možností, vlastností a charakteru soudobých informačních technologií. Ještě v loňském roce, kdy se MV na Invexu také prezentovalo, byl hlavní důraz položen na problematiku boje proti nelegálnímu softwaru. Letos už bylo spektrum mnohem širší, včetně problematiky ochrany osobních údajů, problematiky kriminality v souvislosti s elektronickým obchodem a dalšími. Zaznělo zde, že policie a celé MV si uvědomuje velkou společenskou nebezpečnost těchto jevů, které se teprve začínají objevovat, a hodlá proti nim bojovat. Policie prý již také má odborníky na tento boj, ale ne dost na to, aby mohli být nasazeni plošně. Zřejmě nevýznamnějším sdělením pana ministra byla informace o tom, že v jeho resortu vznikla celá studie o boji proti těmto jevům nazvaná „Koncepce boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví“ s tím, že jde o pracovní verzi dokumentu, který nyní bude připomínkován nejprve uvnitř resortu, pak meziresortně a teprve pak bude moci jít do vlády. Pan ministr explicitně řekl, že se počítá i s připomínkami veřejnosti, a tak mi to nedalo abych se nezeptal na statut této studie – zda bude zveřejněna, např. na Internetu, podobně jako nedávný návrh „Národní koncepce boje proti korupci“. V odpovědi jsem se ale dozvěděl, že v této fázi se s plným zveřejněním ještě nepočítá, prý až později.

[Obr: grulich.gif (30900 Bytes)]
Z tiskovky ministra vnitra

Na jiný dotaz z pléna odpověděl pan policejní prezident, že v souvislosti s naším plánovaným vstupem do EU je na nás vyvíjen tlak ze zahraničí na zvýšení bezpečnosti našeho informačního prostředí (zřejmě nám hrozilo, že se dokonce dostaneme na seznam zemí, které flagrantně porušují autorská práva). Zmíněná studie je proto nejspíše reakcí na tento tlak zvenčí. Doufejme jen, že obsah studie je dostatečně kvalitní, fundovaný a implementovatelný a že nejde jen o nějaká narychlo sesmolená zbožná přání.

Tiskovka PVT

[Obr: pvt.gif (19611 Bytes)]
Pánové Fabián a Bělousov z PVT

Svou tiskovku v první den Invexu uskutečnilo i PVT. Z informací, které zde zazněly, považuji za nejzajímavější to, že letošní zisk PVT je oproti plánu vyšší o 86 milionů korun, přičemž rozhodující podíl na tomto nárůstu je přisuzován právě aktivitám, které souvisí s Internetem a komunikacemi. Další zajímavostí byla zmínka o tom, že RM Systém má být napojen na Internet tak, aby bylo možné zadávat pokyny k transakcím právě prostřednictvím Internetu. Přítomný obchodní ředitel RM Systému pan Štecher hovořil i o tom, jak je tento systém nyní napojen na vídeňskou burzu a umožňuje pojištění tuzemských cenných papírů. Nejsa odborník na akcie a práci s nimi, není mi zcela jasné, k čemu to je dobré, ale zřejmě to pomáhá stabilitě našich akcií. Kdyby to prý bylo k dispozici dříve, nemuselo dojít k tak velkému propadu našich akcií, k jakému v nedávné době došlo.

Tiskovka Western Digital

[Obr: hagerty.gif (16983 Bytes)]
Chuck Haggert, v ruce s pevným diskem

Významnou zahraniční osobností, která po třech letech zavítala znovu na náš Invex, byl pan Charles („Chuck“) Haggerty, prezident a CEO firmy Western Digital. Jeho vystoupení se samozřejmě neslo v duchu trendů vývoje v oblasti pevných disků, jejichž výrobou se Western Digital zabývá. Zazněly zde některé zajímavé informace, například o tom, že podle názoru pana Hagertyho rozhraní SCSI odumře a bude nahrazeno rozhraní Fiber Channel. Dnes se však ještě používá i rozhraní IDE a Western Digital ohlásil podporu nového rozhraní Ultra ATA/66. Mluvilo se však i o spolupráci firmy Western Digital s firmou IBM s cílem spojit to nejlepší z technologií, které vlastní obě firmy) a o trendech v kapacitách pevných disků – dnešní jednotky gigabytů budou asi záhy desítkami gigabytů, při zachování stávající velikosti diskových jednotek.

[Obr: darwduk.gif (51670 Bytes)]
Předání daru

Na závěr svého vystoupení pan Hagerty předal dar Univerzitě Karlově k jejímu 650. výročí ( a explicitně zdůraznil, že to není proto, že by tato univerzita byla pojmenována po něm, neboť křestním jménem je také Karel). Šlo o deset pevných disků o kapacitě 10 GB, a převzal je proděkan MFF UK doc. Kučera.