Vyšlo na serveru Neviditelný pes, 30. května 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a705p400.php3

První dojmy z ComNetu 97

První významný moment letošního Comnetu se podle mne odehrál na doprovodné konferenci, která probíhala souběžně s vlastní výstavou v nedalekém hotelu Forum. Pan David Stádník, představitel Českého telekomunikačního úřadu, zde v úvodní přednášce řekl, že právě v době jeho vystoupení se již nadzvedává schvalovací razítko, a už už se chystá celou svou vahou otisknout na všechny podané žádosti o licenci na pronájem přenosových cest (a tím je schválit). Jinými slovy: právě dochází ke změně, která ukončí jeden z dalších monopolů na našem telekomunikačním trhu – přesněji duopol, protože právo veřejně pronajímat přenosové okruhy dosud měly kromě SPT Telecomu i České radiokomunikace. Nyní by tedy měl mít podobnou šanci v zásadě každý další subjekt, který o licenci požádá - v praxi ale samozřejmě pouze ten, kdo na to má technické podmínky, kdo už nějaké vhodné přenosové cesty vlastní. Takovéto subjekty ale již existují: šanci si jistě nenechá ujít společnost Aliatel, která může využít přenosových schopností optických vláken vedených souběžně s energetickými rozvody po celé naší republice, nebo konsorcium Global One a TransGaz, který zase má možnost pokládky optických vláken podél plynového potrubí. Ve hře nejspíše budou i železnice, které také mohou využít svou stávající železniční síť, vedle kolejí položit optická vlákna, a pak prodávat jejich přenosové schopnosti. Časem se možná objeví i další subjekty, které také budou moci vstoupit na liberalizovaný trh poskytování datových okruhů.

Praktickým důsledkem konce "duopolu" na poskytování přenosových okruhů by samozřejmě měla být větší nabídka pro zákazníky, resp. větší konkurence pro poskytovatele, a to by mělo vést k žádoucímu poklesu cen za pronájem okruhů. Velmi důležité to jistě bude i pro naše internetové providery, pro které právě pronájmy přenosových okruhů představují nejvýznamnější část jejich nákladů. Současně s tím by mohl zmizet i "instinktivní strach" providerů ze závislosti na Telecomu jako na dominantním poskytovateli potřebných přenosových cest. Skutečná konkurence má šanci dost rychle vzniknout v oblasti dálkových přenosů, ale mnohem horší to bude s tzv. poslední mílí, neboli s přivedením potřebného zakončení až do prostor zákazníka. Sem obvykle neústí ani plynovod, ani sem nevedou koleje či vedení vysokého napětí. Pomoci zde mohou například různé bezdrátové technologie, ale nejspíše zde bude ještě dlouhou dobu kralovat Telecom jako vlastník stávajících telefonních účastnických přípojek.

Na doprovodné konferenci k letošnímu ComNetu mne zaujala i dosti viditelná přítomnost společnosti Aliatel (soudě podle velikosti svého loga na všelijakých transparentech byla jedním z největších sponzorů). Tato společnost, založená 1. května 1996 regionálními energetickými akciovými společnostmi (REAS), se intenzivně chystá vstoupit na náš telekomunikační trh a poskytovat širokou škálu služeb na celém území ČR. Podle rozdávaných letáků plánuje začít s poskytováním většiny služeb již v roce 1998 (například se službami pronájmu digitálních okruhů, veřejnými datovými službami, službami přístupu k Internetu atd.), a koncem roku 2000, až padne monopol na veřejné telefonní služby, se chystá vstoupit i do této oblasti.

To, zda energetické společnosti, primárně orientované jinam a vytvářející svůj zisk mimo oblast spojů (navíc v dosti monopolním postavení), mají podnikat i v oblasti telekomunikací, je dosti složitou etickou otázkou. Sám si na ni netroufnu odpovídat, a bojím se že v dnešní době není na fundované zodpovězení takovýchto otázek moc velká šance. Vzato čistě technicky je samozřejmě dobře, že se na naší scéně objevuje další, dostatečně silný potenciální operátor – energetici mají k dispozici vhodné infrastrukturní zázemí (možnost protáhnout optická vlákna svými rozvody), a mají také potřebnou ekonomickou "velikost" na to, aby mohli být určitou protiváhou kolosům typu Telecomu. Budovat a provozovat skutečně fungující sítě dnes opravdu nemůže někdo, kdo by si na všechno musel někde půjčit.

Pokud se velkým alternativním operátorům typu Aliatelu bude dařit, a konkurence přinutí je i Telecom k mnohem větší efektivnosti než dnes, pak to zpětně ulehčí i hledání odpovědi na výše naznačené etické dilema.

Za další významný moment letošního Comnetu je zřejmě možné považovat oznámení našeho Telecomu o tom, že od 1. července bude poskytovat služby EuroISDN. To sice představuje půlroční zpoždění oproti loňským slibům (kdy se říkalo že ISDN bude od začátku kalendářního roku), ale budiž. Tarify sice nebyly ještě oficiálně oznámeny, ale známa už je jejich struktura. Takže: platit se bude jednorázový zřizovací poplatek, dále měsíční paušál za existenci přípojky jako takové, a konečně tarify za faktické používání přenosových služeb ISDN. Ty budou časové, a prakticky shodné s tarify za používání stávající veřejné telefonní sítě: tj. podle délky uskutečněného hovoru. Na můj explicitní dotaz mi bylo sděleno, že tarify nebudou závislé na objemu přenesených dat, a že nebudou ani žádné explicitní poplatky za navazování spojení.

Osobně jsem vůči ISDN službám spíše skeptický. Jako dokonalejší varianta telefonu bude ISDN v našich podmínkám asi příliš drahé, resp. to, co ISDN přinese navíc, nebude stát za takové zvýšení nákladů, jaké si ISDN vyžádá (i když šanci uspět mají třeba lepší možnosti přenosu faxů, dle standardu Group IV). Asi největší šanci má podle mého názoru ISDN jako přístupová technologie, především pro přístup k Internetu, pro jednotlivé koncové uživatele v roli "konzumentů" informací (nikoli poskytovatelů, s vlastními servery, které musí být trvale dosažitelné). Za stejný časový tarif, jako při připojení pře stávající telefonní síť, získá uživatel "čistý" digitální kanál 64 kbps, proti teoretickému maximu 33 kbps, které lze vydolovat ze stávající telefonní sítě (pomineme-li modemy 56 kbps). Pak bude hlavní rozdíl v tom, zda se uživateli vyplatí vyšší rychlost za značně vyšší měsíční paušál ISDN. Svou roli jistě sehraje i to, kolik si budou účtovat jednotliví provideři za přístup k Internetu přes ISDN. Nejspíše to již nebude pětistovka za časově neomezený přístup jako dnes, ale více. Přímo na Comnetu jsem zatím nezaznamenal žádnou konkrétní nabídku přístupu přes ISDN, ale ty na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Zajímavou perličkou, kterou jsem na letošním Comnetu zaznamenal, je osud veřejné elektronické pošty CZ Mail. Po bombastických reklamách v hromadných sdělovacích prostředcích bylo o této službě delší dobu ticho. Nyní jsem si na stánku konsorcia Global One povšimnul posteru, který poštu CZ mail nabízel, ale v podání Transgazu. Jak jsem se pak v následném dotazu dozvěděl, Transgaz poštu CZ Mail skutečně od Telecomu odkoupil.