Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 36/96, 3. září 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a636k130.php3

Mail alias

Už jste si někdy povšimli takových adres v elektronické poště, které již na první pohled neobsahují uživatelské jméno příjemce, ale třeba jeho plné jméno a příjmení? Tedy například adresy typu Jiri.Peterka@dcit.cz, J.Peterka@dcit.cz, Jiri_Peterka@dcit.cz apod.? O tom, proč může být v pravé části adresy (za tzv. „zavináčem") jméno domény místo jména reálně existujícího počítače, jsme si povídali již minule (v souvislosti s tzv. MX záznamy). Ale díky čemu jsou možné zápisy na levé straně adresy, před „zavináčem"?

Naznačme si nejdříve, v čem je jejich přínos. Díky nim získávají elektronické adresy ještě větší srozumitelnost, jsou snáze zapamatovatelné, a v některých situacích i snáze odhadnutelné. Například když někdo nezná mé obvyklé uživatelské jméno (první tři písmena z příjmení, tedy „pet"), asi se spíše strefí zápisem typu Jiri.Peterka@dcit.cz.

Nyní ale již k technické stránce věci - zápisy výše uvedeného typu jsou možné díky tomu, že při svém doručování mohou jednotlivé zprávy procházet ještě jedním dalším „zpracováním". Při něm jsou zmíněné části adres, identifikující konkrétní příjemce, nahrazovány takovými údaji, které již umožní jejich skutečné fyzické doručení. Ukažme si to na příkladu: adresa „Jiri.Peterka@dcit.cz" je při takovémto „zpracování" postupně transformována na adresu „pet@frode.dcit.cz". Je to možné jednak díky existenci příslušného MX záznamu pro doménu dcit.cz (který říká že pošta pro tuto doménu má být doručována na počítač frode.dcit.cz), a pak také díky existenci tzv. aliasů (pro elektronickou poštu, „mail alias-ů"). Jak již samotný termín „alias" naznačuje, jde vlastně o alternativní jméno, v tomto případě o alternativní jméno resp. alternativní označení konkrétního uživatele, sloužící potřebám doručování el. pošty. Takže například Jiri.Peterka, J.Peterka, Jiri_Peterka atd. jsou všechno „poštovní" aliasy jednoho a téhož uživatele s uživatelským jménem „pet". Lze si představit, že všechny tyto aliasy jsou uloženy ve vhodné tabulce na cílovém počítači (v rámci našeho příkladu na počítači frode.dcit.cz), a jsou využity v okamžiku, kdy na tento počítač dorazí jakákoli zpráva - část adresy, vyjadřující příjemce, je nejprve „prohnána" touto tabulkou, a pokud jde o alias, je nahrazena skutečným uživatelským jménem.

Vraťme se nyní zpět k významu aliasů a k jejich užitečnosti. Kromě své vyšší „uživatelské přítulnosti" (snazší zapamatovatelnosti, lepší odhadnutelnosti) přináší velký užitek i správcům sítí, a v neposlední řadě i svým vlastníkům. Umožňují totiž logicky oddělit adresy „směrem navenek" od vnitřní implementace elektronické pošty v rámci určité organizace. Představme si třeba pana Josefa Nováka, zaměstnance firmy ABC, který by si už strašně rád nechal vytisknout na své nové vizitky i svou adresu pro elektronickou poštu. Ale správce el. pošty ve firmě ABC ještě nemá zcela jasno v tom, jaká budou konkrétní uživatelská jména - zda například pan Josef Novák bude „novakj", „jnovak", „novak1" nebo ještě něco jiného, ani kam přesně se bude el. pošta pro pana Nováka doručovat (zda na stroj mail.abc.cz, spool.abc.cz apod.). Díky možnostem MX záznamů a poštovním aliasům je ale možné zařídit věci tak, aby pan Josef Novák dostal přidělenu „vnější" adresu pro elektronickou poštu Josef.Novak@abc.cz, kterou si může nechat vytisknout na své vizitky - a to dokonce i s předstihem před tím, než bude v rámci firmy ABC detailně vyřešena koncepce el. pošty. Navíc je možné i to, aby každý uživatel měl aliasů více - takže pokud se třeba ve firmě ABC nedokáží shodnou na tom, zda je lepší Josef.Novak@abc.cz nebo Novak.Josef@abc.cz (nebo něco ještě jiného], mohou použít více variant současně. A kromě toho - pokud někdy v budoucnu dojde ke změně celkové koncepce el. pošty v rámci dané organizace a něco se změní (například uživatelské jméno pana Nováka, nebo počítač na který mu je doručována el. pošta), nebudou příslušné změny mimo firmu ABC vůbec viditelné. Budou se týkat pouze správce pošty ve firmě ABC, který bude muset změnit příslušné MX záznamy a-nebo aliasy, ale sám pan Novák nebude muset nikomu oznamovat žádnou změnu své adresy pro elektronickou poštu.