Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 23/96, 4. června 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a623k140.php3

Seznam, nebo „České Yahoo"?

Po krátké volební odbočce v minulém dílu se dnes již můžeme znovu vrátit k seznamům našich tuzemských zdrojů. Dnes bych vás rád vzal na návštěvu jednoho zajímavého seznamu, jehož podobnost se službou Yahoo (viz 8. díl seriálu) zřejmě není zcela náhodná.

Místo, které dnes navštívíme, bylo uvedeno do provozu teprve nedávno. V některých tuzemských elektronických konferencích bylo rázem pokřtěno na „Nové české Yahoo", ale současně se proti takovémuto přirovnání ozvaly i protesty - proč za každou napodobovat něco zahraničního, proč naopak neusilovat o původní českou službu? Faktem je, že autoři dnes navštíveného seznamu se asi skutečně inspirovali u služby Yahoo (ostatně, proč ne) a svému výtvoru vtiskli obdobnou koncepci a podobný celkový image. Sami ale své dílo neprezentují jako napodobeninu služby Yahoo (toto vzniklo až v rámci diskuse v jedné elektronické konferenci). Autoři naopak dali svému dílu dosti prozaický, ale na druhé straně všeříkající název: Seznam.

Domovskou stránku seznamu zdrojů s názvem „Seznam" vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Snad ani netřeba podotýkat, že jde o seznam tuzemských zdrojů - přesněji ale českých i slovenských zdrojů. Celkový image skutečně připomíná službu Yahoo, ale podstatnější podobností je zřejmě způsob prezentace nashromážděných odkazů na existující tuzemské zdroje: tyto jsou řazeny do stromovitě uspořádaných kategorií, z nichž ty nejvyšší vidíte již na prvním obrázku s domovskou stránkou [GIF1, URL1]. Členění na další kategorie pak ilustruje čtvrtý obrázek [GIF4, URL4], na kterém je „rozepsána" kategorie nejvyšší úrovně „Počítače a Internet". Na tomto čtvrtém obrázku najdete nejprve seznam kategorií nižší úrovně (BBS až Software), a u nich aktuální počet položek v jednotlivých sub-kategoriích (podobně jako u služby Yahoo). Pod druhou čarou pak najdete také konkrétní odkazy na zdroje, které jsou zřejmě natolik různorodé, že nepatří do žádné ze zavedených podkategorií, a tak jsou uvedeny již na úrovni kategorie nejvyšší.

Uživatelé se tedy mohou seznamem „Seznam" brouzdat sami, a dívat se co je v které kategorii zaujme. Mohou ale využít i možnosti samočinného vyhledávání, a to buď v rámci celého Seznamu, nebo jen v konkrétní sekci ve které se právě nachází (tj. v určité kategorii a jejích podkategoriích). Příklad výsledků vyhledání vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2]. Pro kladení dotazů přitom připadají v úvahu dvě možnosti: jednoduché zadání hledaného klíčového slova či slov přímo na domovské stránce či dalších stránkách s nabídkami zdrojů, nebo podrobnější specifikace dotazu při využití tzv. vyhledávací centrály. Ta vám dovoluje zadat hledání buď v celých položkách (tj. včetně upřesňujících komentářů), nebo jen v titulku každé položky. Dovoluje také zadat zda mají být rozlišována velká a malá písmena, a zda při zadání více klíčových slov má být hledáno alespoň jedno či všechna tato slova, nebo mají být hledána jako fráze (tj. v bezprostředně za sebou, v uvedeném pořadí). Prostřednictvím vyhledávací centrály je pak možné přímo položit dotaz i vyhledávací službě Nosey Parker (provozované v Liberci), službě AltaVista (pro „hledání po celém světě"), či službě WhoWhere (pro „hledání lidí a lidiček"). Kromě toho jsou ve vyhledávací centrále uvedeny i odkazy na některé další vyhledávací stroje resp. služby.

Chcete-li provozovatele Seznamu upozornit na nějaký nový zdroj a postarat se o jeho zařazení do nabídky, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře, který je dostupný pod ikonkou či názvem „Přidej URL" (viz horní část většiny obrázků). Vámi zadané údaje však zřejmě ještě prochází redakcí autorů, a teprve pak se mohou skutečně objevit v nabídce.

Užitečnými doplňky Seznamu jsou i nabídky nejoblíbenějších stránek - viz dnešní pátý obrázek [GIF5, URL5]), dále výčet novinek (viz šestý obrázek[GIF6, URL6]), a dále „překvapení" - což je vždy odkaz na jeden konkrétní zdroj, z pohledu uživatele náhodně vybraný (a měl by se v krátkých intervalech měnit). Dovolím si ještě upozornit na první položku na dnešním šestém obrázku - je to skutečně odkaz na on-line verzi plného znění našich zákonů, s možností plnotextového vyhledávání. Časem se i na tuto službu podíváme s naším seriálem podrobněji.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka Seznamu
  2. Příklad výsledku vyhledání
  3. Vyhledávací centrála
  4. Příklad nabídky v jedné z kategorií
  5. Nejoblíbenější stránky
  6. Novinky
  7. Informace od autorů