Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 21/96, 21. května 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a621k140.php3

Informace přímo U zdroje

V minulém dílu tohoto toulavého seriálu jsme se z dálav celosvětového Internetu vrátili k nám domů, a začali se rozhlížet po seznamech tuzemských zdrojů. Dnes bych vám rád představil jeden z novějších, pyšnící se nekonvenčním názvem „U zdroje".

Příznivce zlatistého pěnivého moku, kteří by v tomto názvu mohli hledat zajímavé asociace, však musím hned na úvod zklamat. Název „U zdroje" nemá nic společného s naším tradičním národním nápojem ani s kulturou doby hospodské. Autoři dnes navštíveného seznamu vysvětlují jeho název následovně (cituji doslova): „Nápad názvu "U zdroje" pochází z akademické instituce zvané střední škola, kterou navštěvoval jeden ze zakládajících členů těchto stránek. Paní profesorka Českého jazyka používala ráda tohoto sousloví při poslední vyučovací hodině, pro vyjádření krátké vzdálenosti mezi vyučovací třídou a školní jídelnou. Pokud používáte naší službu, ono krásné "U zdroje" je vzdálenost mezi Vámi a informacemi, které právě hledáte". Autoři se ale pod své dílo explicitně nepodepsali, a tak zde ani já nebudu uvádět jejich jména. Zanechali však na sebe alespoň spojení elektronickou poštou, které najdete na většině stránek v jejich spodní části (viz například druhý obrázek).

Vlastní seznam „U zdroje" je svým tematickým zaměřením univerzální, tj. neomezuje se jen na nějakou konkrétní oblast, ale snaží se naopak o co nejširší záběr. Shromažďuje přitom odkazy především na české a místy i slovenské zdroje, i když občas nechybí ani některé zahraniční zdroje. Po technické stránce přitom zřejmě jde o seznam s „ručním" sběrem informací i „ručním" tříděním do kategorií a skupin. Předpokládá se přitom i spolupráce uživatelské veřejností na aktualizaci a přidávání nových odkazů - jak o tom svědčí formulář, který vidíte na dnešním sedmém obrázku.

Základní představu o kategoriích nejvyšší úrovně dává tušit dnešní první obrázek [GIF1, URL1], který ukazuje domovskou stránku seznamu. Jeho URL je ale poznamenáno skutečností, že jsem si nechal zobrazit verzi s českou diakritikou pro prostředí MS Windows - chcete-li se na domovskou stránku seznamu „U zdroje" dostat co možná nejjednodušeji, použijte k tomu URL odkaz ve tvaru „http://www.uzdroje.cz". Bude vám zobrazena domovská stránka bez diakritiky, a na ní odkaz na prostředky pro volbu požadované diakritiky. Proniknete-li v seznamu hlouběji než jen do jeho domovské stránky, narazíte zde jednak na přímé odkazy na konkrétní zdroje, tak i na další dílčí seznamy (kategorie). Oba případy přitom rozlišíte podle toho, že odkazy na další seznamy jsou psány velkými písmeny a začínají znakem „&". Příklad můžete vidět na druhém obrázku [GIF2, URL2] (kde je nejprve sedm odkazů na další dílčí seznamy, a pak devět přímých odkazů na konkrétní zdroje).

Když jsem se sám brouzdal seznamem „U zdroje", zaujala mne stránka kterou vidíte na třetím obrázku [GIF3, URL3]- především pak netradiční definice politiky jako „hry s divnými pravidly". Navolil jsem tento odkaz (vedoucí na další dílčí seznam), a dostal jsem nabídku tří odkazů na „politické" zdroje [GIF4, URL4]. Jak sami vidíte, dva se přímo týkají blížících se voleb - tato významná událost se tedy nevyhnula ani našemu domácímu Internetu.

Seznamem „U zdroje" však nemusíte pouze ručně brouzdat. Potřebujete-li najít něco konkrétního a nevíte-li kam přesně sáhnout, můžete využít zabudovaných možností vyhledávání - příslušný formulář vidíte v záhlaví prvního obrázku na domovské stránce seznamu. Hledat přitom můžete jak v samotném seznamu U zdroje, tak i v dalších „nalezištích": v rámci služby Harvest (konkrétně Harvest serveru provozovaného na serveru www.cz), pomocí služby Parker (přesněji libereckého Parkeru), či služby Alla na pražském uzlu Sunsite. Zatímco poslední dvě služby jsou určeny pro vyhledávání souborů v FTP archivech, služba Harvest je univerzálně zaměřená služba pro vyhledávání v rámci WWW.

Drobnou vadou na kráse seznamu „U zdroje", kterému autoři říkají také „český národní navigátor", je dosti časté vypadávání české diakritiky na místech kde by měla být (můžete si toho všimnout například na druhém a pátém obrázku [GIF5, URL5]), a někdy také jazykově zajímavé překlepy. Nikdo není dokonalý, ale trocha pečlivosti by zde jistě prospěla. I v některých odkazech - když jsem si například vyhledal odkaz na firmu DCIT, našla se sice správná adresa info@dcit.cz, ale ve formě hypertextového odkazu, pod kterým byl ve skutečnosti „schován" odkaz na Manažerské centrum v Čelákovicích.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka seznamu „U zdroje"
  2. Příklad dílčího seznamu (kategorie)
  3. Další příklad dílčího seznamu (kategorie)
  4. Odkazy na „politické" zdroje
  5. Další příklad - multimédia, zábava, hry
  6. ...a také trocha erotiky na našem Internetu
  7. Formulář pro „nahlášení" nových zdrojů
  8. Komentář od autorů