Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 25/95, 18. října 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a525k140.php3

Služba jménem Veronica

Najít něco v globální pavučině, vytvářené soustavou vzájemně provázaných menu služby Gopher, nemusí být nijak snadné. Ani sebelépe promyšlené a organizované menu nemá sebemenší šanci vyjít vstříc všem možným zájmům, které kdy jeho „čtenáři" mohou mít. A vydat se do světa na vlastní pěst a hledat cokoli „ručně", postupným procházením soustav menu? Ani tudy cesta nevede. Ještě štěstí, že nám může přijít napomoc vyhledávací služba s půvabným dívčím jménem Veronica.

Vzpomínáte si ještě na 20. díl tohoto seriálu, kdy jsem si povídali o vyhledávání souborů a službě Archie? Již tam jsme si naznačili, jak pracují obecně všechny vyhledávací služby v Internetu - že pravidelně obchází své „ovečky" (dostupné zdroje v okruhu své působnosti), pamatují si co se na nich nachází, a případné tazatele na výskyt určitého zdroje pak dokáží poskytnout ukazatel na takový uzel, kde je jimi hledaný zdroj možné nalézt. V případě služby Archie (i její české varianty, Čmuchala) byly hledanými zdroji jednotlivé soubory, nacházející se na anonymních FTP archivech, a vyhledávat se mohly jen podle svého jména a přípony, případně podle jmen adresářů, ve kterých se nachází.

Hlavním problémem služby Archie, a vyhledávání souborů obecně, je nedostatek informací, podle kterých by bylo možné vyhledávat. K dispozici jsou právě a pouze jména a přípony souborů, ev. i jména adresářů, ale nic víc. Žádné další popisy či vysvětlující texty. Jakmile se ale přesuneme od anonymních FTP archivů k serverům služby Gopher, situace se poněkud změní. Náhle je o mnoho více „čeho se chytit" - nyní jsou k dispozici texty jednotlivých položek menu, ve kterých je možné vyhledávat. No a právě to dělá vyhledávací služba jménem Veronica.

Veronica je velmi úzce spojena se službou Gopher - nejen tím, že vyhledává v textech, tvořících jednotlivé položky Gopherských menu. Je s touto službou svázána přímo pupeční šňůrou díky tomu, že sama nemá žádné vlastní rozhraní, a dokonce ani žádné vlastní klienty. Jejím uživatelským rozhraním je uživatelské rozhraní samotné služby Gopher, a je tedy přístupná prostřednictvím všeho, co dokáže fungovat jako Gopherský klient (což může být buď skutečný klient služby Gopher, ale také například WWW browser). Veroniku můžeme chápat také jako nadstavbu nad samotnou službou Gopher, nebo jako „službu ve službě" či „aplikaci v aplikaci".

Příklad toho, jak se k vyhledávací službě dostat, vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1]. Ten ukazuje cestu od hlavního českého Gopher serveru (serveru gopher.cesnet.cz) až k jeho nabídce vyhledávání prostřednictvím služby veronica (tuto nabídku vidíte ve třetím okénku počítáno odspoda, resp. druhém odshora). Všimněte si, že jsou zde uvedeny odkazy na čtyři zahraniční servery vyhledávací služby veronica" švédký server v síti SUNET, server na univerzitě v kanadské Manitobě, server jednoho z největších amerických poskytovatelů připojení, firmy PSI (Performance Systems International), a konečně serveru služby Veronica na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Všimněte si také, že odkazy na tyto čtyři servery jsou zde vlastně dvakrát - jednou v takové variantě, která umožňuje vyhledávat úplně všechny objekty (tj. jak nejrůznější soubory, tak i odkazy na celá menu), a jednak v takové variantě, která vyhledává a vrací pouze pouze popisy celých menu (a adresářů), a nikoli již popisy konkrétních souborů (tato varianta je na zmíněném obrázku [GIF1] označována jako „Search Directory Titles". Já jsem však nejprve zkusil domácí server služby Veronica, provozovaný v Liberci (zatím stále ještě experimentálně). Zadal jsem mu dotaz, který vidíte v okénku nejvíce na popředí. Odpověď liberecké veroniky pak vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2] - povšimněte si, že jde vlastně o speciálně sestavené menu, ve kterém jsou zastoupeny jak odkazy na další menu (uvozené žlutým pořadačem), tak i odkazy na konkrétní soubory (uvozené zleva jiným symbolem).

Dotazy, zadávané službě Veronica, samozřejmě nemusí být jednoslovné, jako na dnešním prvním obrázku [GIF1]. Mohou obsahovat logickou konjunkci či naopak disjunkci více termínů, a je dokonce možné požadovat i vyhledání takových položek, které obsahují určitá klíčová slova a naopak neobsahují jiná. Chcete-li se podrobněji seznámit se všemi možnostmi zadávání dotazů, přečtěte si například dokument „Jak se ptát Veroniky" (odkaz najdete na dnešním prvním obrázku [GIF1], ve třetím okénku odspodu).

Když jsem se obrátil na Veroniku v Kolíně nad Rýnem, a chtěl zkusit vyhledávání jen v rámci celých menu a adresářů (Search Directory Titles), neuspěl jsem. Odpověď, kterou mi server poslal, signalizuje že kolínský server je právě plně vytížen, a další dotazy již není schopen přijímat a zpracovávat. To je dnes bohužel dosti častý jev, protože serverů služby Veronica je poměrně málo, a jsou značně zatížené.

Naštěstí ale existuje ještě jedna možnost, kterou je tzv. „zjednodušená Veronika". Narazil jsem na ni, když jsem se vydal po stopách Veroniky z hlavního Gopher serveru přímo v americké Minnesotě, viz čtvrtý obrázek [GIF4]. Jde v zásadě o takovou variantu původní Veroniky, která si sama dokáže najít server, který je momentálne „volný" a ochotný odpovědět na Váš dotaz. Zkusil jsem to, a výsledek vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5]: „zjednodušená Veronika" nejprve neúspěšně kontaktovala dva servery, až uspěla u třetího (serveru v síti PSINet). Jelikož jsem ale zvolil vyhledávání pouze v rámci celých Gopherských menu (odpovídající variantě „Search Directory Titles", dostal jsem jako odpověď nabídku celých menu, ale nikoli nabídku konkrétních souborů.

Vraťme se ale zpět k nám domů. Liberecká Veronika (ona exprimentální, použitá na prvním [GIF1] a druhém obrázku [GIF2]), prohledává Gopher servery i v zahraničí. Kromě ní ale v Liberci provozují i takovou Veroniku, která prohledává pouze tuzemské Gopher servery. Když jsem jí zadal stejný dotaz jako na prvním obrázku, dostal jsem diametrálně odlišnou odpověď - vidíte ji na šestém obrázku [GIF6]. Na něm si také můžete povšimnou, jak vypadá tzv. download binárního souboru: když jsem v rámci odpovědi dostal odkaz na binární soubor a navolil jej, můj Gopher klient začal zmíněný soubor přenášet na můj počítač. Takže i tímto způsobem, tedy prostřednictvím Veroniky, je možné vyhledávat a stahovat si soubory.

Na dalším obrázku [GIF7] vidíte jednu zajímavost - když jsem české Veronice zkusil zadat klíčové slovo „toulky", našla mi dokument, který vidíte na sedmém obrázku [GIF7]. Když jsem se zajímal o to, co je tento dokument zač a kde se ve skutečnosti nachází (na jakém serveru a v kterém adresáři), vyvolat jsem si ve svém Gopher klientovi funkci, označovanou obvykle jako „Info on item" (tedy funkci, která uživateli zobrazí podrobnosti o určitém prvku, resp. položce menu). Výsledek vidíte na dnešním osmém obrázku [GIF8].

Co všechno je možné v Internetu najít prostřednictvím služby Veronica, jsem pak vyzkoušel i tím, že jsem zadal k vyhledání své příjmení. Liberecká Veronika našla sylaby dvou mých přednášek na pražské Matematicko-fyzikální fakultě (vidíte je na dnešním posledním obrázku [GIF9]).


Seznam obrázků:

  1. Dotaz experimentálnímu serveru služby Veronica v Liberci
  2. Odpověď na dotaz z předchozího obrázku
  3. Odmítnutí od serveru v Kolýně nad Rýnem
  4. „Zjednodušená Veronika" (poslední tři položky v okénku nejvíce na popředí)
  5. Dotaz a odpověď od „zjednodušené Veroniky"
  6. Dotaz serveru Veronica, který prohledává tuzemské Gopher servery
  7. Konkurence Toulek?
  8. Podrobné informace o nalezené položce
  9. Příklad dotazu a odpovědi