Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 15/95, 26. července 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a515k140.php3

Na kus řeči po Internetu, aneb: Internet Relay Chat

Dnes bych vám rád představil jednu zajímavou, a dosud poměrně málo známou službu, která podobně jako elektronické konference a síťové news umožňuje vést diskusi v celých širších skupinách. Na rozdíl od obou právě jmenovaných však tato služba funguje v on-line režimu, neboli v reálném čase.

S obdobnou službou jste se možná již setkali, a to v „místním" provedení, pro lokální počítačové sítě. Zde se těmto službám říká různě, například chat (v prostředí sítí Novell NetWare), či talk (v prostředí Unixových sítí). Vždy však mají společné to, že zprostředkovávají vzájemnou komunikaci uživatelů v reálném čase - to, co jeden z nich píše na klávesnici svého počítače, to se druhému průběžně zobrazuje na jeho displeji. Jde tedy o jistou obdobu telefonního hovoru, ovšem v psané formě.

Služby typu chat či talk jsou nejčastěji určeny jen pro průběžné „dopisování si" dvou uživatelů. Pak není problém rozdělit obrazovku každého z nich na dvě části, resp. otevřít na ní dvě samostatná okna, do každého psát text od jednoho z obou komunikujících, a dosáhnout toho, aby se psaný text na obou stranách průběžně zobrazoval po jednotlivých znacích.

Některé služby typu chat a talk však připouští i komunikaci více uživatelů současně - dokonce takovou komunikaci, ke které se může průběžně přidávat předem neznámý a v zásadě neomezený počet uživatelů, a stejně tak se od ní zas odstupovat. Jde pak vlastně o existenci „diskusních kanálů", ke kterým se může v principu kdokoli a kdykoli přihlásit, a stejně tak se zase kdykoli odhlásit.

V případě současné komunikace více uživatelů (či dokonce předem neznámého a apriorně neomezeného počtu uživatelů) vyvstává drobný technický problém: jak zajistit, aby si jednotliví diskutující neskákali do řeči - pardon, „do psaní". Není-li možné pro každého diskutujícího otevřít samostatné okénko, jak to potom udělat, aby se například nepromíchávala jednotlivá písmena či celá slova, která napsali různí lidé? Řešení je celkem jednoduché: to, co každý chce napsat, si nejprve „vyťuká" u sebe, a případně i zedituje, aby opravil eventuelní překlepy. Teprve pak, když dokončí řádku (a odešle ji, např. klávesou Enter), je celá řádka odeslána „do éteru", a zobrazena všem, kteří jsou právě přihlášení do diskuse (resp. k diskusnímu kanálu). Aby však měli všichni možnost poznat, od koho zmíněná věta pochází, je uvozena vhodným návěštím - jménem či přezdívkou svého autora.

Nyní ale již k samotné službě Internet Relay Chat, kterou vám chci dnes představit. Je vlastně dalším vývojovým stupněm služeb typu chat a talk, tentokráte však již od začátku ve víceuživatelském provedení, s mnoha „vymoženostmi" navíc, a hlavně fungující globálně, v dosahu celého Internetu. Takže vám umožňuje „pokecat" si v reálném čase s lidmi, kteří jsou roztroušeni doslova po celém světě. Svůj původ má tato služba ve Finsku, odkud pochází její první implementace. Odsud se pak rozšířila do celého širokého světa.

Pro praktické využití služby Internet Relay Chat (zkratkou IRC) potřebujete mít vhodného klienta, neboli vhodný program, který bude na vašem počítači implementovat klientskou část této služby. Takovéto programy existují v mnoha různých provedeních, pro nejrůznějších platformy - pokud nemáte na svém počítači žádný k dispozici, řekněte si nejprve svému nejbližšímu správci. Pokud ani on neví, kde vhodného klienta získat, nahrajte si celý dokument FAQ o službě IRC (jehož úvodní část vidíte na dnešním posledním obrázku). V tomto dokumentu jsou konkrétní odkazy na IRC klienty pro všechny nejznámější platformy (ale na můj obrázek se již nevešly).

Máte-li vhodného klienta, můžete se přihlásit k některému ze serverů služby Internet Relay Chat. I tato služba totiž funguje na principu klient/server, a vyžaduje existenci počítačů v roli serverů, ke kterým se klienti přihlašují - a od nich pak průběžně dostávají „průběh diskuse" na jednotlivých diskusních kanálech.

Když jsem dnešní díl toulek připravoval, chtěl jsem se přihlásit k IRC serveru, který ještě nedávno fungoval na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (s adresou irc.uochb.cas.cz), a byl zřejmě jediným u nás. Nepodařilo se mi to ale, a tak jsem se musel vydat do světa, konkrétně až do Finska, k tamnímu IRC serveru. Ten mne neodmítnul, a tak jsem se přes Finsko zapojit do diskuse na kanálu s příznačným názvem cs (resp. #cs, neboť jména diskusních kanálů se prefixují tímto znakem). Zde si mne po chvíli povšimnul jeden z diskutujících, otevřel si se mnou „soukromý" diskusní kanál (tzv. query, určený pro přímou komunikaci dvou účastníků), a upozornil mne na existenci dalšího českého IRC serveru. Naštěstí jsem tuto diskusi stačil včas s obrazovky „sejmout", a tak ji můžete vidět na dnešním třetím obrázku[GIF3]. Na prvním obrázku [GIF1] pak vidíte úvodní „hlášku" pražského IRC serveru, ke kterému jsem se pak skutečně přihlásil. Z třetího obrázku [GIF3] pak ještě vyplývá jedna velmi podstatná informace: server irc.felk.cvut.cz poskytuje své služby na portu číslo 6667. Tuto důležitou informaci po vás (resp. po vašem správci) bude chtít klientský program služby IRC, když jej budete instalovat, a budete mu zadávat s jakým IRC serverem se má spojovat (a na jakém portu).

Na prvním obrázku [GIF1] si ještě povšimněte sloupečku úplně vpravo - je v něm zobrazována nabídka dostupných diskusních kanálů (a vy z ní samozřejmě vidíte jen malou část). Vpravo za jménem kanálu pak najdete číslo, vyjadřující aktuální počet diskutujících (resp. uživatelů, přihlášených do diskuse na daném kanálu). Přitom samozřejmě vidíte jen nabídku těch kanálů, které jsou tzv. veřejné. Kromě nich pak existují i kanály neveřejné, ke kterým je nějakým způsobem omezen přístup. Zřizovat nové kanály, veřejné i neveřejné, a stát se jejich správcem, může v zásadě kdokoli, ale jsou možná i různá omezení, podle „místních podmínek". Pokud vás možnosti a mechanismus fungování služby IRC zajímají podrobněji, doporučuji vaší pozornosti dokument FAQ o IRC (viz dnešní poslední obrázek [GIF7, URL7]), nebo pěkně zpracovaný on-line manuál (IRC Primer) [GIF6], ke kterému se nejlépe dostanete přes stránku na dnešním pátém obrázku [GIF5, URL5]. Technicky zaměření uživatelé by se měli podívat do dokumentu RFC 1459, který je standardem, definujícím službu IRC. Zřejmě nejspolehlivějším výchozím bodem k hledání informací o službě IRC ale je domovská stránka této služby, nacházející se v jejím rodišti, ve Finsku - viz čtvrtý obrázek [GIF4, URL4] (doufám jen, že dosti nevýrazný reliéf na tomto obrázku bude alespoň trochu vidět).

Ale zpět k vlastnímu fungování služby IRC. Způsob, jakým je vám jako uživatelům zobrazován průběh diskuse na jednotlivých kanálech, samozřejmě závisí na konkrétním použitém klientovi (klientském programu). Sharewarový klient pro MS Windows, který jsem zkoušel já, vám nabízí každý kanál v samostatném okně. Těch si můžete otevřít kolik je libo, a můžete se tedy průběžně účastnit diskuse na více kanálech. Příklad vidíte na dnešním druhém obrázku.


Seznam obrázků:

  1. Úvodní zpráva pražského IRC serveru
  2. Příklad diskuse v rámci IRC
  3. Příklad tzv. query mezi dvěma uživateli
  4. Domovská stránka služby IRC
  5. Domovská stránka materiálu IRC Primer
  6. Obsah dokumentu „IRC Primer"
  7. Úryvek z dokumentu FAQ o službě IRC