Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 39/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a239c120.php3

Interoperabilita

S interoperabilitou je to jako s mnoha věcmi v životě: dokud je máme, ani si jejich existenci neuvědomujeme, a začínáme si jich všímat až v okamžiku, kdy o ně přicházíme.

Když si koupíte nový elektrický spotřebič, doma jej zapojíte do sítě a zapnete, zřejmě se nijak nepozastavíte nad tou báječnou skutečností, že si váš spotřebič dobře rozumí se síťovým rozvodem elektřiny ve vašem bytě. Nebo že váš fax si dokáže porozumět s jiným faxem až na druhém konci světa. I to jsou projevy interoperability.

Samotný pojem "interoperabilita" je tak širokým pojmem, že se používá v souvislosti snad se vším možným. Od modemů přes sériové a paralelní porty, tiskárny, elektronickou poštu, aplikační i systémový software, hudební nástroje, telefony, až po výše citované faxy a elektrické spotřebiče obecně. Přestože v různých souvislostech by bylo třeba definovat interoperabilitu poněkud jinak, lze snad najít společný jmenovatel všech těchto definic: schopnost vzájemně si rozumět, vzájemně spolupracovat, dosáhnout vzájemné součinnosti.

V oblasti počítačů se pojem "interoperabilita" nejčastěji používá v souvislosti s možností vzájemné spolupráce různých platforem - tedy například k vyjádření toho, že Unixovský počítač a na něm běžící aplikace dokáží spolupracovat s aplikací, provozovanou na počítači PC s operačním systémem MS DOS. Je zde však ještě jeden problém, který je dobře patrný i na právě uvedeném příkladu. Interoperabilita se totiž může týkat různých úrovní: fyzického propojení obou námi zvolených počítačů, schopnosti síťového softwaru na obou počítačích vzájemně si předávat data (i když zde by asi bylo přesnější mluvit o konektivitě), dále schopnosti operačních systémů sdílet si navzájem své zdroje (tedy například možnosti přístupu jednoho počítače k souborům, nacházejícím se na druhém počítači), a konečně vzájemné součinnosti mezi aplikačními programy - například schopnosti dvou systémů elektronické pošty předávat si jednotlivé zprávy. Interoperabilita na vyšších úrovních je samozřejmě podmíněna interoperabilitou na úrovních nižších.

Prostředkem, jak interoperability na různých úrovních dosáhnout, je pak přesné dodržování společných standardů.

Jak je vidět, interoperabilita není snadno definovatelným pojmem. A to jsem se ani nepokoušel přeložit původní anglický termín "interoperability", jen jsem si jej počeštil. O překlad se však již pokusili jiní - zalistujete-li Anglicko-českým výkladovým slovníkem výpočetní techniky (SNTL Praha, vydání z roku 1990), najdete tam na straně 109, že "interoperability" znamená v češtině "stykovou provozuschopnost", případně "stykovou funkceschopnost". Mimochodem: nenapadá vás nějaký vhodnější překlad do staročeštiny pro termín "nekompatibilita"? Mně se na jazyk pořád dere ono neodbytné "styková nemohoucnost".