Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s249.php3

"Balíčky"

Jelikož připojení pevnou linkou vyžaduje souhru dvou služeb - samotného přístupu do Internetu skrze síť providera, a propojení sítě zákazníka se sítí providera - bylo pouze otázkou času, kdy někdo přijde s komplexním řešením zahrnujícím obě služby. U nás takovouto komplexní službu nabízí Aliatel coby telekomunikační operátor (poskytuje služby spočívající v pronájmu datových okruhů), a jeho partnery v roli providerů mohou být, podle volby zákazníka, EUnet, INEC, Czech OnLine (dříve VOL), Telenor Internet či Telenor ČR. Společně dokáží nabídnout řešení ve stylu "one stop shopping", což znamená že zákazník má jediného partnera, u kterého vše objednává, a který se pak postará o vše potřebné. Podle současné nabídky Aliatelu je tento schopen nabídnout připojení pronajatým digitálním okruhem nebo po síti Frame Relay, s rychlostmi od 64 kbps do 2 Mbps.

Příkladem "balíčku" může být služba "Internet digitálně a levně", kterou společně poskytují Aliatel a GTS/INEC. Jde o pevné připojení do Internetu (přes GTS/INEC jako providera) pomocí vyhrazené linky s nepřetržitým dohledem (provozuje Aliatel). Přípojka je tarifikována podle objemu přenesených dat, měsíční paušál 9950 Kč zahrnuje přenos 1 GB, a za každých dalších 100 MB dat je účtováno 400 Kč.