Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p237.php3

Vzniká Internet Society

S postupujícím procesem otevírání Internetu komerční sféře a očekávaným přechodem do rukou této sféry se začala stále naléhavěji rýsovat potřeba subjektu, který by mohl reprezentovat zájmy Internetu a jeho uživatelů vůči všem zainteresovaným stranám - vůči státním a veřejným institucím, vůči firmám a podnikatelským subjektům obecně, vůči jiným zájmovým organizacím apod.

Takovýmto subjektem se stala Společnost pro Internet (Internet Society, zkratkou ISOC), založená v roce 1992 (jako tzv. professional society). Jejím prezidentem se nestal nikdo jiný než slavný Vinton G. Cerf, a spolu s ním se do čela Internet Society dostalo i velmi mnoho známých a vlivných osobností z prostředí Internetu, čímž tato společnost získala nemalou reputaci a renomé.

K významu nově vzniklé Internet Society následně přispělo i to, že spolu s jednotlivými osobnostmi pod ní přešly i dosavadní koordinační orgány Internetu, konkrétně IAB a její pracovní skupiny IETF a IRTF i s jejich "dohlížecími orgány" IESG a IRSG, a také organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority), jak si mezitím začala říkat skupina lidí zabývající se přidělováním nejrůznějších identifikátorů a číselných i jmenných hodnot v rámci celého Internetu. Došlo i na některé drobnější organizační změny, například IAB byla přejmenována z původní Internet Activities Board na Internet Architecture Board (čímž její zkratka zůstala stejná), a také na jisté doladění vzájemným kompetencí a vztahů. V zásadě lze říci, že Internet Society se stala jakýmsi deštníkem, který zastřešoval všechny významnější Internetové aktivity, a převzala na sebe morální odpovědnost za další rozvoj Internetu.