Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s218.php3

USSD - Unstructured Supplemetary Services Data

Poněkud stranou pozornosti operátorů i uživatelů mobilních sítí GSM je další transportní mechanismus (bearer), označovaný jako Unstructured Supplemetary Services Data (USSD). Je podobný mechanismu SMS v tom, že využívá přenosových schopností řídících kanálů a nikoli dopravních kanálů TCH - takže nijak neovlivňuje schopnost sítě vést hovory, resp. přenášet data po kanálech TCH. Podobně jako SMS i USSD přenáší bloky dat, velikosti až 182 znaků. Odlišností od SMS pak je skutečnost, že jde o "živý" transport a přenášená data nejsou nikde "uskladňována" tak, aby mohla čekat na dostupnost svého příjemce.

Příjemce musí být v době komunikace přítomný, již jen proto, že USSD je spojovaný komunikační protokol (zatímco SMS je nespojovaný). To v praxi znamená, že USSD navazuje spojení mezi odesilatelem a příjemcem, čímž vzniká vyhrazený přenosový kanál skrz který lze komunikovat v dialogovém režimu - zadávat příkazy, typicky ve formě znakových řetězců (USSD řetězců) a získávat na ně odpovědi. Příkladem může být způsob, jakým je u předplacených karet Twist našeho Radiomobilu řešeno zjišťování zbývajícího kreditu: uživatel zadá na svém mobilním terminálu řetězec *101#, který je po řídících kanálech GSM sítě přenesen k aplikaci která jeho dotaz interpretuje a odpoví na něj poskytnutím požadované informace. Podle odhadů firmy Nokia je takto vedená komunikace, díky svému spojovanému charakteru, asi 7x rychlejší než u nespojované komunikace prostřednictvím SMS.

Výhodou je také to, že USSD je dostupné na všech mobilních telefonech. Navíc příkazy, zadávané pomocí USSD, jsou při svém přenosu směrovány (rootovány) do domovského HLR registru, což znamená že služby fungující na bázi USSD budou fungovat odevšad identicky, bez ohledu na případný roaming.

Důležité je jistě i to, že USSD jako transportní mechanismus mohou využívat jak aplikace na bázi SIM Toolkit, tak i na bázi WAP-u a MExE (podrobněji viz samostatný článek "Bezdrátové protokoly").