Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s216.php3

Mobile Station Application Execution Environment (MexE)

Bylo by chybou myslet si, že WAP je jakýmsi "konečným řešením", za které se již nedá jít, resp. že se již nedá vymyslet a realizovat nic co, co by mohlo mít ještě výhodnější vlastnosti.

Paralelu můžeme hledat ve světě počítačů, ke kterému se svět mobilních terminálů stále více přibližuje. Služba World Wide Web je ve světě počítačů také pouhou "bránou", umožňující přístup k takovým aplikacím, které někdo někde (na Internetu) zprovoznil, a sama má jen velmi omezené "výkonné" možnosti - v rámci WWW stránek lze například používat skriptovací jazyky k realizaci určitých (spíše jednodušších) činností. Podobně je tomu u WAP-u, kde je také možné používat vlastní skriptovací jazyk (WML- skript) a jeho prostřednictvím realizovat některé činnosti.

Ve světě počítačů však přišel zlom v podobě jazyku Java a tzv. Java Virtual Machine (JVM). V zásadě jde o to, že JVM vytváří přímo u uživatele (na jeho počítači) prostředí pro běh aplikací psaných v jazyku Java (i když fakticky nejde o běh ale o interpretaci). Díky tomu je pak možné vytvářet celé aplikace, které jsou na základě skutečné potřeby přeneseny k uživateli na jeho počítač a zde spuštěny (provedeny, resp. prováděny). Rozdíl oproti skriptování je zejména v tom, že již o "plnohodnotné" aplikace, a nikoli jen o určité omezené činnosti, realizovatelné prostřednictvím skriptů.

Vrátíme-li se do světa mobilních sítí a terminálů, pak zdejší WAP je řešením které umožňuje jen velmi omezené programování činností probíhajících přímo u uživatele (prostřednictvím skriptování), ale rozhodně nejde o možnost používání "plnohodnotných" aplikací přímo na mobilním terminálu. Takovouto možnost nabízí až protokol MExE (Mobile Station Application Execution Environment), jehož samotný název je velmi výmluvný: v doslovném překladu znamená "prostředí pro běh aplikací na mobilních terminálech". Jeho podstatou není nic jiného než vybudování JVM (Java Virtual Machine) na mobilním terminálu, s možností "stahovat" celé aplikace vytvořené v Javě v okamžiku jejich skutečné potřeby.

Pravdou je, že implementace MExE vyžaduje poměrně velkou výpočetní kapacitu, a tak jde o řešení určené spíše pro budoucí generaci mobilních terminálů, které již budou potřebou výpočetní sílu mít. Samozřejmě i MExE může používat různé přenosové mechanismy, od SMS po GPRS, i připravované přenosové mechanismy mobilních sítí třetí generace.