Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s214.php3

Bezdrátové protokoly

Dnešní mobilní telefony nejsou již pouhá jednoúčelová zařízení, určená výhradně k telefonování. Jsou naopak čím dál tím více univerzální a skýtají čím dál tím více možností pro provozování různých aplikací. Pro implementaci těchto aplikací dnes existuje více různých platforem, označovaných jako "wireless protocols" (doslova: bezdrátové protokoly). Nejznámějším je asi protokol WAP (Wireless Application Protocol), ale vedle něj existuje také SIM Application Toolkit a Mobile Station Application Execution Environment (MexE). Všechny tyto protokoly přitom nutně musí využívat některý z přenosových mechanismů, dostupných v síti GSM - ať již se jedná o CSD, HSCSD, GPRS či SMS nebo USSD.

SIM Application Toolkit

Nejstarší platformou, na které lze vytvářet různé aplikace pro mobilní telefony, je tzv. SIM Application Toolkit. Jeho původ je třeba hledat ve významu karty SIM (Subscriber Information Module), která byla původně ryze pasivní komponentou - pamětí, ve které byly nahrány důležité údaje pro identifikaci účastníka mobilní sítě. S postupem času a se zavedením tzv. SIM Application Toolkit-u se tato paměťová karta dostala do výrazně aktivnější role, v tom smyslu že se stala hostitelem celých aplikací, resp. jejich klientských částí. Lze si představit, že nyní mohou být na SIM kartě kromě původních identifikačních údajů umístěné i kódy aplikací (resp. jejich klientských částí), a SIM Application Toolkit vytváří jednak prostředí pro manipulaci s těmito aplikacemi (např. zavádění jejich kódu na SIM karty), ale zejména vytváří prostředí pro provozování (běh) těchto aplikací přímo v mobilním terminálu. Aplikace pak mají přístup k důležitým údajům přímo na SIM kartě, ale kromě toho mohou využívat i schopnosti samotného mobilního terminálu - mohou například na jeho displeji vytvářet různá menu, pomocí kterých vyzývají uživatele k zadání konkrétních údajů či příkazů nebo voleb, nebo mu naopak prezentují výsledky jeho předchozích příkazů.

Některé aplikace přitom mohou být takového charakteru, že "vystačí" jen se samotným mobilním telefonem a nepotřebují komunikovat s okolím a zejména s GSM sítí (mohla by to být například hra na SIM kartě). Většinou se ale jedná o takové aplikace, které fungují v režimu klient/server, a na mobilním terminálu je provozována pouze klientská část takovéto aplikace. Pak vše funguje takovým způsobem, že klientská část aplikace si od uživatele mobilního terminálu vyžádá příslušné pokyny, a na jejich základě sestaví požadavek své serverové části, která je umístěna v GSM síti nebo je alespoň přístupná skrz tuto síť. Pro názornost si lze představit oblíbený GSM banking, který u nás začala nabízet jako první Expandia banka - aplikace, umístěná na příslušné SIM kartě a provozovaná přímo v mobilním terminálu podporujícím SIM Toolkit, si nejprve vyžádá od uživatele potřebné pokyny (co chce se svým bankovním účtem udělat), načež sestaví příslušné příkazy pro svou serverovou část (běžící přímo v rámci bankovního systému) a tyto odešle skrz GSM síť. Podobně mohou fungovat i nejrůznější informační služby (například Paegas Info).

Pokud jde o přenosový mechanismus, SIM Application Toolkit nejčastěji využívá k přenosům služby SMS, konkrétně varianty Point-to-Point.